Ewch i’r prif gynnwys

Addysg, Polisïau a Chymdeithas

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r MSc hwn yn gyfle i gymryd agwedd rhyngddisgyblaethol i ail-feddwl ac ail-ddychmygu egwyddorion ac arferion addysgol. Fe'i cynlluniwyd i fod yn berthnasol i fyfyrwyr o Brydain a thramor. Mae’r sectorau a gwmpesir yn cynnwys plentyndod, addysg gynradd, uwchradd ac ôl-uwchradd, yn ogystal â chyd-destunau dysgu anffurfiol. Nodwch fod y cyrsiau isod yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Addysg, Polisïau a Chymdeithas MSc Amser llawn
Addysg, Polisïau a Chymdeithas MSc Rhan-amser
Ymunwch â ni o 09:00 - 12:00 ar ddydd Mercher 29 Ionawr i gael rhagor o wybodaeth am astudio ôl-raddedig mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol.
Ysgoloriaeth gwerth £3,000 yr un i fyfyrwyr y DU/UE yn dechrau cwrs gradd Meistr yn Medi 2019.

Cyrsiau cysylltiedig