Ewch i’r prif gynnwys

Diabetes

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Sefydlwyd y rhaglenni Diabetes hyn er mwyn arfogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd â diddordeb mewn diabetes ac sy'n meddu ar wybodaeth gadarn o'r pwnc. Nod y cwrs yw cynnig gwybodaeth ac arbenigedd mewn pathoffisioleg a rheoli diabetes yn glinigol.

Mae'r Ysgol Meddygaeth yn cynnig amrywiaeth o fodiwlau i gwmpasu pob agwedd ar ddiabetes o baediatreg i'r henoed neu droed diabetig i glefyd cardiofasgwlaidd. Gyda hyblygrwydd modiwlau unigol, gallwch deilwra eich astudiaethau i'ch anghenion a'ch diddordebau.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Diabetes MSc Rhan-amser dysgu o bell
Diabetes PgDip Rhan-amser dysgu o bell

Cyrsiau cysylltiedig