Ewch i’r prif gynnwys

Diabetes

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Sefydlwyd y rhaglenni Diabetes hyn er mwyn arfogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd â diddordeb mewn diabetes ac sy'n meddu ar wybodaeth gadarn o'r pwnc. Nod y cwrs yw cynnig gwybodaeth ac arbenigedd mewn pathoffisioleg a rheoli diabetes yn glinigol.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Diabetes MSc Rhan-amser dysgu o bell
Diabetes PgDip Rhan-amser dysgu o bell
Ymunwch â ni ar Ddydd Gwener 5 Gorffennaf i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu ôl-raddedig ar gyfer mis Medi 2019.
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.

Cyrsiau cysylltiedig