Ewch i’r prif gynnwys

Diabetes

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Sefydlwyd y rhaglenni Diabetes hyn er mwyn arfogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd â diddordeb mewn diabetes ac sy'n meddu ar wybodaeth gadarn o'r pwnc. Nod y cwrs yw cynnig gwybodaeth ac arbenigedd mewn pathoffisioleg a rheoli diabetes yn glinigol.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Diabetes MSc Rhan-amser dysgu o bell
Diabetes PgDip Rhan-amser dysgu o bell
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael ar gyfer myfyrwyr cymwys o Gymru ar gyfer 2019/20.
Ysgoloriaeth gwerth £3,000 yr un i fyfyrwyr y DU/UE yn dechrau cwrs gradd Meistr yn Medi 2019.

Cyrsiau cysylltiedig