Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddor Data a Dadansoddi

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn cael ei addysgu gan arbenigwyr mewn Ystadegau, Ymchwil Gweithredol a Chyfrifiadureg, bydd y rhaglen hon yn eich helpu i ddatblygu’r ddealltwriaeth ddamcaniaethol a’r profiad ymarferol o ddefnyddio dulliau o wyddor data a dadansoddi. Bydd hyn yn rhoi amrywiaeth o sgiliau angenrheidiol i chi echdynnu a thrin ‘data mawr’, darganfod a chyfleu patrymau ystyrlon o’r data, a defnyddio dulliau modelu i helpu busnesau a sefydliadau llywodraeth i wneud penderfyniadau gwell. Nodwch fod y cyrsiau isod yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Gwyddor Data a Dadansoddi MSc Amser llawn
Gwyddor Data a Dadansoddi MSc Rhan-amser
Ymunwch â ni rhwng 10:00 a 14:00 ar ddydd Mercher 25 Mawrth i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig.
Ysgoloriaeth gwerth £3,000 yr un i fyfyrwyr y DU/UE yn dechrau cwrs gradd Meistr yn Medi 2019.

Cyrsiau cysylltiedig