Ewch i’r prif gynnwys

Diogelwch a Phreifatrwydd Gwybodaeth

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r gradd hwn yn rhoi sylw i’r materion diogelwch allweddol a wynebir gan systemau cyfathrebu a gwybodaeth ledled y byd.

Mae’n cynnig cymysgedd o gyd-destun busnes gyda diogelwch craidd, ymddiriedaeth a materion preifatrwydd sy'n herio'r sector TG.

Mae myfyrwyr sy'n dilyn y gradd Diogelwch a Phreifatrwydd Data yn cael cyfle i ennill achrediad allanol yn Microsystemation XRY, offeryn gwaith fforensig ffôn symudol sy'n arwain y diwydiant.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Seiberddiogelwch MSc Amser llawn
Seiberddiogelwch MSc Rhan-amser
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig