Ewch i’r prif gynnwys

Troseddau, Diogelwch a Chyfiawnder

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r MSc hwn yn anelu i gynhyrchu ôl-raddedigion sy’n gallu ymateb i heriau polisi yn y maes troseddu, diogelwch a chyfiawnder. Mae ein dull dysgu sy'n canolbwyntio ar broblemau yn pwysleisio sut mae defnyddio gwybodaeth pwnc-benodol i ddadansoddi, ac ymateb i, achosion o droseddu, diogelwch a chyfiawnder yn y sectorau cyhoeddus, gwirfoddol a masnachol.

Nodwch fod y cyrsiau isod yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Troseddau, Diogelwch a Chyfiawnder MSc Amser llawn
Troseddau, Diogelwch a Chyfiawnder MSc Rhan-amser
Ymunwch â ni o 09:00 - 12:00 ar ddydd Mercher 29 Ionawr i gael rhagor o wybodaeth am astudio ôl-raddedig mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol.
Ysgoloriaeth gwerth £3,000 yr un i fyfyrwyr y DU/UE yn dechrau cwrs gradd Meistr yn Medi 2019.

Cyrsiau cysylltiedig