Ewch i’r prif gynnwys

Troseddau, Diogelwch a Chyfiawnder

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r MSc hwn yn anelu i gynhyrchu ôl-raddedigion sy’n gallu ymateb i heriau polisi yn y maes troseddu, diogelwch a chyfiawnder. Mae ein dull dysgu sy'n canolbwyntio ar broblemau yn pwysleisio sut mae defnyddio gwybodaeth pwnc-benodol i ddadansoddi, ac ymateb i, achosion o droseddu, diogelwch a chyfiawnder yn y sectorau cyhoeddus, gwirfoddol a masnachol.

Nodwch fod y cyrsiau isod yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Troseddau, Diogelwch a Chyfiawnder MSc Amser llawn
Troseddau, Diogelwch a Chyfiawnder MSc Rhan-amser
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig