Ewch i’r prif gynnwys

Cyfrifiadura a Rheoli TG

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ar gyfer graddedigion sydd am symud i gyfrifiadureg o ddisgyblaeth arall. Mae'r rhaglen yn para blwyddyn ac yn cynnig gwybodaeth dechnegol eang a chyd-destun busnes cadarn ar gyfer rheoli systemau TG. Mae'r rhain yn ofynnol i fodloni anghenion sylfaenol yn y sector TG fel cynllunio prosiectau mawr neu wella prosesau busnes, ac maent yn hanfodol ar gyfer y rhai sydd am gael swydd reoli yn y sector TG. Nodwch fod y cyrsiau isod yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Cyfrifiadura a Rheoli TG MSc Amser llawn
Cyfrifiadura a Rheoli TG MSc Rhan-amser
Ymunwch â ni o 09:00 - 12:00 ar ddydd Mercher 29 Ionawr i gael rhagor o wybodaeth am astudio ôl-raddedig mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol.
Ysgoloriaeth gwerth £3,000 yr un i fyfyrwyr y DU/UE yn dechrau cwrs gradd Meistr yn Medi 2019.

Cyrsiau cysylltiedig