Ewch i’r prif gynnwys

Cyfrifiadura

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Wedi’i dylunio ar gyfer graddedigion sydd am symud i’r cwrs cyfrifiadur o ddisgyblaeth arall, mae’r rhaglen hon sy'n flwyddyn o hyd yn denu myfyrwyr o amrywiol yrfaoedd a meysydd pwnc sy'n dymuno ymgyfarwyddo â'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfa mewn Datblygu Meddalwedd.

Bydd myfyrwyr yn cael cydbwysedd priodol o’r sgiliau peirianneg meddalwedd a’r gallu technegol sydd eu hangen i ddatblygu systemau a meddalwedd effeithiol.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Cyfrifiadura MSc Amser llawn
Cyfrifiadura MSc Rhan-amser
Ymunwch â ni ar Ddydd Gwener 5 Gorffennaf i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu ôl-raddedig ar gyfer mis Medi 2019.
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.

Cyrsiau cysylltiedig