Ewch i’r prif gynnwys

MSc Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r cwrs yn mynd i’r afael â’r angen i weithwyr proffesiynol gyda sgiliau TG, sgiliau ffugio digidol, sgiliau efelychu meddalwedd, neu’r gallu i ddylunio offer datblygu meddalwedd personol i ddatrys problemau dylunio unigryw.

Bydd ein dull gweithredu amlddisgyblaethol yn rhoi gwybodaeth a sgiliau i fyfyrwyr i ddarganfod dulliau cyfrifiadurol arloesol i’w defnyddio mewn diwydiannau creadigol a dylunio. Yn benodol, byddwn yn edrych ar ganfod ffurfiau gan ddefnyddio dulliau paramedrig a chynhyrchiol, yn paratoi gwybodaeth ddigidol ar gyfer dadansoddi trylwyr pellach ac integreiddio ffugio digidol yn gamau cynnar dylunio

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth MSc Rhan-amser
Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth MSc Amser llawn
Ymunwch â ni o 09:00 - 12:00 ar ddydd Mercher 29 Ionawr i gael rhagor o wybodaeth am astudio ôl-raddedig mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol.
Ysgoloriaeth gwerth £3,000 yr un i fyfyrwyr y DU/UE yn dechrau cwrs gradd Meistr yn Medi 2019.

Cyrsiau cysylltiedig