Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau Iechyd Cymunedol (SPQ)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Nod y rhaglen MSc hon yw eich paratoi ar gyfer gweithio mewn lleoliad cymunedol cymhleth a deinamig.

Bydd ei chwblhau'n llwyddiannus yn arwain at ddyfarnu Cymhwyster Ymarferydd Arbenigol y Cyngor Meddygol Cyffredinol mewn naill ai Nyrsio Ardal neu Bractis. Mae'r wobr hon yn cynnwys rhagnodi V100.

Bydd y rhaglen yn datblygu eich dealltwriaeth o nyrsio cymunedol ac yn rhoi ymwybyddiaeth ddyfnach o faterion cyfoes. Rhoddir pwyslais ar ddatblygu eich sgiliau arwain, datrys problemau, meddwl yn fyfyriol a beirniadol. Y nod yw eich galluogi i fod ar flaen y gad wrth hyrwyddo eich proffesiwn drwy gynnal gwerthusiad beirniadol o ymarfer ac ymchwil.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Astudiaethau Iechyd Cymunedol (SPQ) PgDip Rhan-amser
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig