Ewch i’r prif gynnwys

Therapïau Gwybyddol ac Ymddygiadol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae hon yn rhaglen hyfforddiant Therapïau Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) wedi’i hachredu gan BABCP ar gyfer y rhai hynny sydd yn gweithio ym maes iechyd meddwl ar hyn o bryd.

Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar gymwyseddau craidd gweithio gydag iselder a gorbryder.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Therapïau Gwybyddol ac Ymddygiadol PgDip Rhan-amser
Therapïau Gwybyddol ac Ymddygiadol PgCert Rhan-amser
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig