Ewch i’r prif gynnwys

Optometreg Glinigol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gan ddarparu llwybrau i’r rheiny sy’n astudio modiwlau sengl neu’n mynd ar drywydd dyfarniad gan y Brifysgol, mae’r rhaglen hon yn defnyddio cyfuniad o ddysgu o bell cyfleus gyda rhai diwrnodau cyswllt.

Mae dros 30 o fodiwlau yn darparu llwybrau ar gyfer mynd ar drywydd buddiannau arbenigol, ac ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus gan gynnwys: glawcoma, retina meddygol, gofal llygaid acíwt, gofal llygaid pediatrig, addysgu clinigol, golwg gwan. Mae nifer wedi'u hachredu ar gyfer Cymwysterau Uwch Coleg yr Optometryddion. Nodwch fod y cyrsiau isod yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Optometreg Glinigol MSc Amser llawn
Optometreg Glinigol MSc Rhan-amser dysgu o bell
Optometreg Glinigol MSc Rhan-amser dysgu o bell
Optometreg Glinigol PgDip Rhan-amser dysgu o bell
Optometreg Glinigol PgCert Rhan-amser dysgu o bell
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig