Ewch i’r prif gynnwys

Deintyddiaeth Glinigol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Wedi'u cynllunio i helpu i ddatblygu arferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth a datblygu sgiliau clinigol uwch i'ch galluogi i ddod yn fono-arbenigwr mewn Endodontoleg neu Brosthodonteg sownd ag y gellir eu tynnu.

Mae gan y rhaglen drefniant ar y cyd gyda Choleg Brenhinol Llawfeddygon Caeredin ac mae’r cymhwyster M Pros RCS (Ed) a’r M Endo RCS (Ed) yn cael ei ddyfarnu ar ddiwedd y rhaglen yn ogystal â’r cymhwyster MClinDent.

Nodwch fod y cyrsiau isod yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Deintyddiaeth Glinigol (Endodontoleg) MClinDent Amser llawn
Deintyddiaeth Glinigol (Prosthodonteg) MClinDent Amser llawn
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig