Ewch i’r prif gynnwys

Peirianneg Sifil a Geoamgylcheddol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i ddarparu datblygiad proffesiynol ôl-raddedig arbenigol yn y ddisgyblaeth newydd a chynhwysol hon, sy’n cydnabod na ellir datrys nifer o heriau amgylcheddol gan ddefnyddio un ddisgyblaeth draddodiadol yn unig. Mae'r rhaglen yn cwmpasu meysydd traddodiadol mewn peirianneg sifil, gwyddorau daear a bioleg.

Nodwch fod y cyrsiau isod yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Peirianneg Sifil a Geoamgylcheddol MSc Amser llawn
Peirianneg Sifil a Geoamgylcheddol MSc Rhan-amser

Cyrsiau cysylltiedig