Ewch i’r prif gynnwys

Plentyndod ac Ieuenctid

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r rhaglen hon wedi'i hanelu at ymarferwyr, gwneuthurwyr polisi ac ôl-raddedigion sy'n awyddus i ddatblygu eu gwybodaeth am blentyndod a ieuenctid, a dysgu dulliau i gynnal ymchwil gyda'r grwpiau hyn.

Byddwch yn adeiladu sylfaen gadarn ar gyfer gwerthuso effaith strwythurau, sefydliadau, cyfryngau, polisïau ac arferion cymdeithasol ar blant a phobl ifanc yn feirniadol.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Plentyndod ac Ieuenctid MSc Amser llawn
Plentyndod ac Ieuenctid MSc Rhan-amser
Ymunwch â ni ar Ddydd Gwener 5 Gorffennaf i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu ôl-raddedig ar gyfer mis Medi 2019.
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.

Cyrsiau cysylltiedig