Ewch i’r prif gynnwys

Catalysis

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae gan Catalysis rôl bwysig mewn nifer o brosesau, o systemau byw i weithgynhyrchu cemegol ar raddfa fawr. Mae hefyd yn ganolog i fynd i'r afael â llawer o'r heriau mawr sy'n wynebu cymdeithas, megis datrys yr argyfwng ynni a diogelu ein hamgylchedd. Bydd y cwrs hwn yn darparu hyfforddiant ar theori catalysis heterogenaidd, unffurf ac ensymatig, ei ddefnyddio, ei baratoi a’i ddadansoddi.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Catalysis MSc Amser llawn
Catalysis MSc Rhan-amser
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig