Ewch i’r prif gynnwys

Diagnosteg Adeiladau ar gyfer Perfformiad Ynni ac Amgylcheddol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Amcan y rhaglen MSc Diagnosteg Adeiladau ar gyfer Perfformiad Ynni ac Amgylcheddol yw i roi sylfaen gadarn yn y gwaith o archwilio perfformiad gweithredol adeiladau ym meysydd ynni a'r amgylchedd.

Bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar ddiagnosteg perfformiad egni a'r amgylchedd drwy integreiddio data technegol a data'r preswylwyr. Bydd yn eich paratoi chi ar gyfer gyrfa yn y dyfodol mewn nifer o rolau amrywiol ym meysydd rheoli cyfleusterau ac adeiladu, ymgynghori, asesu perfformiad egni ac amgylcheddol ac ymchwil.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Gwerthusiad Uwch o Berfformiad Adeiladau MSc Rhan-amser
Gwerthusiad Uwch o Berfformiad Adeiladau MSc Amser llawn
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig