Ewch i’r prif gynnwys

Cemeg Fiolegol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cemeg prosesau biolegol yw sail yr holl fywyd ar y blaned.

Trwy astudio agweddau megis biosynthesis, dadansoddiad retrosynthetic, bioleg foleciwlaidd ac egwyddorion datblygu cyffuriau, bydd y cwrs hwn yn datblygu dealltwriaeth y llwybrau hynny sy’n greiddiol i fioleg gemegol.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Cemeg Fiolegol MSc Amser llawn
Cemeg Fiolegol MSc Rhan-amser
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig