Uwch-Ymarfer - Addysg i Weithwyr Iechyd Proffesiynol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r rhaglen uwch-ymarfer yn cynnig llwybrau cyffredinol ac arbenigol, gan roi cyfle i chi ymchwilio i'ch meysydd ymarfer arbenigol ac ennill gradd berthnasol yn y rhaglen MSc mewn Uwch-Ymarfer.

Gallwch astudio'r llwybr cyffredinol, neu un o'r llwybrau arbenigol canlynol:

Mae modiwlau o’r rhaglen hefyd ar gael fel unedau annibynnol. Nodwch fod y rhaglenni isod yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Addysg i Weithwyr Iechyd Proffesiynol PgCert Amser llawn
Addysg i Weithwyr Iechyd Proffesiynol PgCert Rhan-amser
Ymarfer Uwch (Addysg i Weithwyr Iechyd Proffesiynol) MSc Amser llawn
Ymarfer Uwch (Addysg i Weithwyr Iechyd Proffesiynol) MSc Rhan-amser
Ymunwch â ni ar 27 Mawrth i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd cyllid ôl-raddedig ar gyfer mis Medi 2019.
Ysgoloriaeth gwerth £3,000 yr un i fyfyrwyr y DU/UE yn dechrau cwrs gradd Meistr yn Medi 2019.

Cyrsiau cysylltiedig