Ewch i’r prif gynnwys

Uwch-Ymarfer

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r rhaglen uwch-ymarfer yn cynnig llwybr cyffredinol a llwybr arbenigol Addysg i weithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol, gan roi cyfle i chi ymchwilio i'ch meysydd ymarfer arbenigol ac ennill gradd berthnasol yn y rhaglen MSc mewn Uwch-Ymarfer.

Mae modiwlau o’r rhaglen hefyd ar gael fel unedau annibynnol.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Ymarfer Uwch MSc Amser llawn
Ymarfer Uwch MSc Rhan-amser
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig