Ewch i’r prif gynnwys

Uwch-Gyfrifiadureg

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cynlluniwyd y rhaglen flaengar hon i’r rhai sydd wedi graddio mewn cyfrifiadura ac yn awyddus i ragori ymhellach drwy sicrhau uwch-feistrolaeth ar y ddisgyblaeth. Ynddi, trafodir y pynciau allweddol sy’n gyrru’r datblygiadau a’r tueddiadau technolegol diweddaraf.

Mae'r rhaglen hon yn cynnig y cyfle i ddefnyddio sgiliau newydd a thechnegau uwch i’r maes o’ch dewis, tra'n caniatáu i chi ddangos eich bod ar flaen y gad yn eich disgyblaeth.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Cyfrifadureg Uwch MSc Rhan-amser
Uwch Gyfrifiadureg MSc Amser llawn
Ymunwch â ni o 09:00 - 12:00 ar ddydd Mercher 29 Ionawr i gael rhagor o wybodaeth am astudio ôl-raddedig mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol.
Ysgoloriaeth gwerth £3,000 yr un i fyfyrwyr y DU/UE yn dechrau cwrs gradd Meistr yn Medi 2019.

Cyrsiau cysylltiedig