Cyrsiau sydd wedi dod i ben

Yn anffodus, gallwn ddod â chyrsiau i ben o bryd i’w gilydd gan olygu nad yw Prifysgol Caerdydd yn eu cynnig mwyach.

Cyrsiau nad ydynt ar gael mwyach:

 • Diploma Graddedig yn y Gyfraith (GradDip) (rhan-amser)
 • Astudiaethau Crefyddol (MA) (amser llawn a rhan-amser)
 • Astudiaethau yn yr Henfyd Diweddar a Bysantiwm (MA) (amser llawn a rhan-amser)
 • Tystysgrif mewn Cyfraith Eglwysig (2 flynedd, rhan-amser)
 • Athroniaeth Moeseg a Chymdeithasol (MA) (amser llawn a rhan-amser)
 • Gwyddorau'r Golwg (MRes)
 • Seicoleg (Diploma Graddedig)
 • Cynllunio Gofodol a Pholisïau Amgylcheddol Ewrop (PLANED Ewrop) (MSc)
 • Diploma Graddedig mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (Yn y gweithle) (GDip/PGCE)
 • Uwchsain Gynaecolegol (MSc/PgDip)
 • Cludiant Rhyngwladol (MSc)
 • Uwchsain Feddygol (MSc/PgDip/PgCert)
 • Uwchsain Obstetrig (MSc/PgDip/PgCert)
 • Uwchsain Obstetrig a Gynaecolegol (MSc/PgDip/PgCert)
 • Theori ac Ymarfer Dylunio Cynaliadwy (MSc)
 • Pensaernïaeth: Astudiaethau Proffesiynol (PgDip)
 • Ymchwil ac Arloesedd Meddygol (MSc/PgDip/PgCert)
 • Y Gyfraith (LLM) (rhan-amser)
 • Astudiaethau Cyfreithiol Ewropeaidd (LLM) (rhan-amser)
 • Cyfraith Hawliau Dynol (LLM) (rhan-amser)
 • Cyfraith Gofal Cymdeithasol (LLM) (rhan-amser)
 • Cyfraith Gydwladol Masnach (LLM) (rhan-amser)
 • Llywodraethiant a Datganoli (LLM) (rhan-amser(
 • Agweddau Cyfreithiol a Gwleidyddol ar Faterion Rhyngwladol (LLM) (rhan-amser)
 • Cyfraith Llongau (LLM) (rhan-amser)
 • Cyfraith Eiddo Deallusol (LLM) (rhan-amser)
 • Gwleidyddiaeth Fyd-eang a Thechnolegau Digidol (MSc)

Mae'r cyrsiau LLM (rhan-amser) sydd wedi dod i ben yn y rhestr yn parhau i gael eu cynnig amser llawn yn y Brifysgol. Rhagor o wybodaeth am y cyrisau hyn.

Os nad yw'r rhaglen yr oeddech yn chwilio amdani ar gael mwyach, defnyddiwch eich chwiliwr cyrsiau i ddod o hyd i raglenni eraill a allai fod yn addas.

Dod o hyd i’ch cwrs

Pori fesul: Ysgol | A-Y