Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau sydd wedi dod i ben

Yn anffodus, gallwn ddod â chyrsiau i ben o bryd i’w gilydd gan olygu nad yw Prifysgol Caerdydd yn eu cynnig mwyach.

Cyrsiau nad ydynt ar gael mwyach:

 • Gwerthfawrogi Delweddau (PgDip/PgCert) (rhan-amser)
 • Uwch-Ymarfer (Community Health Studies) (MSc)
 • Uwch-Ymarfer (Astudiaethau Iechyd Cymunedol) (MSc)
 • Ymarfer Clinigol Uwch (PgCert)
 • Diploma Graddedig yn y Gyfraith (GradDip) (rhan-amser)
 • Astudiaethau crefyddol (MA) (amser llawn a rhan-amser)
 • Astudiaethau yn yr Henfyd Diweddar a Bysantiwm (MA) (amser llawn a rhan-amser)
 • Tystysgrif mewn Cyfraith Eglwysig (2 flynedd, rhan-amser)
 • Moeseg ac Athroniaeth Gymdeithasol  (MA) (amser llawn a rhan-amser)
 • Gwyddorau’r Golwg (MRes)
 • Seicoleg (Diploma Graddedig)
 • Cynllunio Gofodol a Pholisïau Amgylcheddol Ewrop (PLANET Europe) (MSc)
 • Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET) (mewn-gwasanaeth) (GDip/PGCE)
 • Uwchsain Gynaecolegol (MSc/PgDip)
 • Cludiant Rhyngwladol (MSc)
 • Uwchsain Feddygol (MSc/PgDip/PgCert)
 • Uwchsain Obstetrig (MSc/PgDip/PgCert)
 • Uwchsain Obstetrig a Gynaecolegol (MSc/PgDip/PgCert)
 • Theori ac Ymarfer Dylunio Cynaliadwy (MSc)
 • Pensaernïaeth: Astudiaethau Proffesiynol (PgDip)
 • Ymchwil ac Arloesedd Meddygol (MSc/PgDip/PgCert)
 • Y Gyfraith (LLM) (rhan-amser)
 • Astudiaethau Cyfreithiol Ewropeaidd (LLM) (rhan-amser)
 • Cyfraith Hawliau Dynol (LLM) (rhan-amser)
 • Cyfraith Gofal Cymdeithasol (LLM) (rhan-amser)
 • Cyfraith Masnach Gydwladol (LLM) (rhan-amser)
 • Llywodraethiant a Datganoli (LLM) (rhan-amser)
 • Agweddau Cyfreithiol a Gwleidyddol ar Faterion Rhyngwladol  (LLM) (rhan-amser)
 • Cyfraith Llongau (LLM) (rhan-amser)
 • Cyfraith Eiddo Deallusol (LLM) (rhan-amser)
 • Gwleidyddiaeth Fyd-eang a Thechnolegau Digidol (MSc)
 • Gwerthfawrogi Delweddau (PgDip) (rhan-amser)
 • Uwch Ymarfer (Astudiaethau Iechyd Cymunedol) (MSc) (rhan-amser)
 • Uwch Ymarfer (Rhoi presgripsiynau'n anfeddygol) (MSc) (rhan-amser)
 • Ymarfer Clinigol Uwch (PgCert) (rhan-amser)
 • Y Ddoethuriaeth Broffesiynol mewn Gwyddorau ac Ymarfer Gofal Iechyd Uwch (DAHSP)
 • Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (MSc) (Seicoleg a Gwyddor Wybyddol)
 • Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (PgDip) (Gwyddor Wleidyddol ac Astudiaethau Rhyngwladol)
 • Diagnosteg Adeiladau ar gyfer Perfformiad Ynni ac Amgylcheddol (MSc) (amser llawn)
 • Diagnosteg Adeiladau ar gyfer Perfformiad Ynni ac Amgylcheddol (MSc) (rhan-amser)
 • Uwch-Gyfrifiadureg gyda lleoliad (MSc) (rhan-amser)
 • Diogelwch a Phreifatrwydd Gwybodaeth (MSc) (amser llawn)
 • Diogelwch a Phreifatrwydd Gwybodaeth (rhan-amser)
 • Hanes yr Henfyd (MA) (amser llawn)
 • Hanes yr Henfyd (MA) (rhan-amser)
 • Rhyfela yn yr Henfyd a'r Oesoedd Canol (MA) (amser llawn)
 • Rhyfela yn yr Henfyd a'r Oesoedd Canol (MA) (rhan-amser)
 • Hanes (MA) (amser llawn)
 • Hanes (MA) (rhan-amser)
 • Hanes ac Archaeoleg Byd y Groegiaid a’r Rhufeiniaid (MA) (amser llawn)
 • Hanes ac Archaeoleg Byd y Groegiaid a’r Rhufeiniaid (MA) (rhan-amser)
 • Astudiaethau Canoloesol Prydain (MA) (amser llawn)
 • Astudiaethau Canoloesol Prydain (MA) (rhan-amser)
 • Hanes Cymru (MA) (amser llawn)
 • Hanes Cymru (MA) (rhan-amser)
 • Astudiaethau Celtaidd Cynnar (MA) (amser llawn)
 • Astudiaethau Celtaidd Cynnar (MA) (rhan-amser)
 • Sgiliau a Datblygu'r Gweithle (MSc) (rhan-amser)
 • Uwch-ymarfer Clinigol (MSc) (rhan-amser)
 • Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (MSc) (rhan-amser)
 • Astudiaethau Iechyd Cymunedol (SPQ) (MSc) (amser llawn)
 • Astudiaethau Iechyd Cymunedol (SPQ) (MSc) (rhan-amser)
 • Gwleidyddiaeth Bwyd a Chynaliadwyedd (MSc) (amser llawn)
 • Gwleidyddiaeth Bwyd a Chynaliadwyedd (MSc) (rhan-amser)
 • MSc Dyfodol Dinasoedd (MSc) (amser llawn)
 • Mewnblanoleg (PgDip) (rhan-amser)
 • Ymarfer Uwch (Addysg i Weithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol) (MSc) (amser llawn)
 • Ymarfer Uwch (Addysg i Weithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol) (MSc) (rhan-amser)
 • Adrodd Radiograffig (Dip.Ôl-radd) (rhan-amser)
 • Glawcoma (Tyst.Ôl-radd)
 • Optometreg Glinigol (PgDip)
 • Optometreg Glinigol (PgCert)
 • Optometreg Glinigol (MSc)
 • Niwrowyddorau Integreiddiol (PhD)
 • Cyfraith Ganonaidd (PgCert) full-time
 • Cyfraith Ganonaidd (PgDip) Part-time

Mae'r cyrsiau LLM (rhan-amser) sydd wedi dod i ben yn y rhestr yn parhau i gael eu cynnig amser llawn yn y Brifysgol. Rhagor o wybodaeth am y cyrisau hyn.

Os nad yw'r rhaglen yr oeddech yn chwilio amdani ar gael mwyach, defnyddiwch eich chwiliwr cyrsiau i ddod o hyd i raglenni eraill a allai fod yn addas.

Dod o hyd i’ch cwrs

Pori fesul: Ysgol | A-Y