Ewch i’r prif gynnwys

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Cymru (MSc Econ)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Gallwch gael mewnwelediad a dealltwriaeth o’r dirwedd wleidyddol yng Nghymru ar ôl datganoli.

certificate

Demonstrate your knowledge

Undertake in-depth research in an area concerned with Welsh Government that interests you

people

Use our connections

Benefit from our close ties to Wales’ devolved institutions as well as to the UK and Scottish levels of government.

academic-school

Learn from our research

You will be taught be members of the Wales Governance Centre, the leading centre for the study of Welsh politics, law and political economy.

globe

Looking beyond Wales

Ours is an international Wales and we seek out comparative examples while also using Wales to illustrate broader trends in global governance.

Oherwydd datganoli a ffactorau hanesyddol a diwylliannol unigryw, mae gwleidyddiaeth Cymru yn bwnc astudio diddorol iawn ac un sy’n datblygu’n gyflym. Ar gyfer y rhai hynny sydd â diddordeb academaidd neu broffesiynol ym maes gwleidyddiaeth a pholisi, mae ein cwrs MSc Econ Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Cymru yn cynnig mewnwelediad gwybodus a dealltwriaeth o’r dirwedd wleidyddol yng Nghymru.

Mae’r cwrs unigryw hwn yn elwa ar y cysylltiadau agos rhwng Prifysgol Caerdydd a sefydliadau’r llywodraeth ddatganoledig yng Nghymru.

Mae’r rhaglen hon wedi’i dylunio i’ch helpu chi ddatblygu dealltwriaeth gynhwysfawr o sefydliadau ac arferion llywodraethu yng Nghymru ar ôl datganoli. Yn ogystal â chanolbwyntio ar wleidyddiaeth a llywodraethu yng Nghymru, mae’r cwrs yn gosod y datblygiadau yng Nghymru o fewn cyd-destun ehangach y DU ac Ewrop, gan gynnig trosolwg o’r berthynas rhwng lefelau amrywiol o lywodraethu hefyd.

Mae ein rhaglen yn codi cwestiynau heriol ac yn cynnig mewnwelediad gwybodus i, a dealltwriaeth o, lywodraethu a chyfansoddiad Cymru; un sy’n seiliedig ar hanes unigryw, prosesau llunio polisïau ers datganoli a chapasiti cymdeithas sifil sy’n datblygu drwy’r amser.

Roedd y seminarau yn ddiddorol, heriol a hwyl, gyda dosbarth llawn o bobl â meddylfryd wleidyddol o gefndiroedd ac oedrannau gwahanol, yn rhannu syniadau, atebion a damcaniaethau, ochr yn ochr ag addysgu rhagorol gan academyddion gwleidyddol mwyaf blaenllaw’r wlad.
Osian Lewis Welsh Government and Politics MScEcon

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Mae ein corff myfyrwyr bywiog, ynghyd â'n staff academaidd hynod gymwysedig, yn darparu'r amgylchedd perffaith i archwilio meysydd dynamig a phrysur y gyfraith, gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6102
 • MarkerRhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:1 honours degree in a relevant subject area such as international relations, politics, English, modern languages, history, religious studies, geography, economics, psychology, sociology, social policy and journalism or an equivalent international degree 
 • a university-recognised equivalent academic qualification.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with at least 6.5 in writing and 6.0 in all other subskills, or an accepted equivalent.

Application deadline:

The application deadline is 31 July. If you submit an application after this date, we will only consider it if places are still available. 

Selection process: 

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

You will take compulsory and optional modules offered by the School of Law and Politics (subject to any pre-requisite conditions, accommodation, timetable or other constraints that may apply in that particular year) and complete a dissertation. 

The course is delivered in two stages.  Stage One (the taught component) comprises 15 and 30 credit compulsory and optional modules. Stage Two comprises the dissertation. 

During Stage One, you will be taught and assessed in modules in each semester. You will progress to the dissertation upon successful completion of Stage One.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Year One comprises taught modules to the value of 120 credits, delivered through 15 and 30 credit compulsory and optional modules.

Upon successful completion of the taught stage, you will progress to the 60 credit dissertation.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Study for a Master’s degree is intensive and challenging and it is important that you take full advantage of the teaching that is provided in order to succeed. Attendance at classes and dissertation supervisions is compulsory; we will expect you to undertake self-directed study, be well prepared by completing the required reading and participate fully in classes. 

You will be taught through lectures and seminars which are designed to assist you to analyse and evaluate ideas and information from guided reading.

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed mainly by essay and unseen written examination. Other forms of assessment include seminar presentations, class tests and book and article reviews.

Summative assessments count towards your degree. Your marks in these assessments count towards your formal progression from Stage One (taught modules) to Stage Two (the dissertation), and towards the determination of your final award. The dissertation comprises the Stage Two summative assessment.

Sut y caf fy nghefnogi?

We will support you in improving your study and research skills with dedicated classes at the beginning of each semester. 

All modules are supported by Learning Central, a virtual learning environment that is available on and off campus through which you will access a wide range of materials for your modules.

You will receive pastoral support through our personal tutor scheme and academic staff have dedicated office hours to meet with you to discuss any learning queries.  You are welcome to attend our programme of visiting speakers and guest lectures.  A designated Disability and Diversity Officer ensures that reasonable adjustments are made for students with disabilities.

The University has a range of services to support you, including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service and excellent libraries with specialist subject librarians and resource centres. The University also offers writing skills support for students whose first language is not English. 

Feedback

Feedback is given orally during seminars and you will receive written feedback on your summative coursework.  Feedback will help you identify strengths and weaknesses in your learning, as well how you might improve your performance.  Written feedback will be made available no later than four weeks from the submission of your assessment.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Postgraduate students are expected to assume a greater responsibility for their education than undergraduates.  Through your Master’s degree, you will acquire and develop a range of valuable skills, both discipline specific and more generic employability skills.

During the course you will be able to extend your communication and presentation skills, both oral and written and develop collaborative skills.  You will enhance your analytical skills, be able to develop a reasoned argument and reflect on your own learning by making use of constructive feedback. 

You will be encouraged to work independently and develop your research skills by seeking relevant materials from a variety of sources, evaluating this evidence to develop a reasoned argument.  You will reflect upon empirical and theoretical issues and critically evaluate current research.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2021

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,450 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £18,200 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

The course offers ideal preparation for those seeking a career in and around the institutions of devolved governance in Wales.

Those completing the MSc Economics in Welsh Government and Politics can expect to find employment in both the public and private sectors.

Rhoddodd y rhaglen y sgiliau a’r ddealltwriaeth angenrheidiol i ddilyn gyrfa ym maes gwleidyddiaeth Cymru a’r DU, a chynnig cyfle amhrisiadwy i wneud cysylltiadau pwysig, wrth astudio ym mhrifddinas Cymru ac yng nghalon gwleidyddiaeth Cymru.
Osian Lewis Senior Communications Manager, EU Transition, UK Department for Transport

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: International relations, Politics, Welsh


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.