Ewch i’r prif gynnwys

Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (Ymwelydd Iechyd) (PgDip)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study

Nid ydym yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd

Does dim modd gwneud cais ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

deadline-date

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw 8 Ebrill.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Nod y rhaglen hon yw paratoi nyrsys a bydwragedd i fod yn Nyrsys Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol. Bydd y rhaglen yn arwain at ennill dyfarniad proffesiynol o fod yn Nyrs Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (ymwelydd iechyd) a chael eich cofrestru wedi hynny yn y rhan ar gyfer Nyrsys Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol ar gofrestr y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

scroll

Cyllid sydd ar gael

Gallwch gael cyllid gan Lywodraeth Cymru'n dibynnu ar fodloni gofynion cymhwysedd Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC).

tick

Cefnogaeth i fyfyrwyr

Bydd gennych gefnogaeth academaidd ac yn cael tiwtor personol penodol gydol cyfnod eich astudiaethau gyda ni.

academic-school

Addysgu o ansawdd uchel

Byddwch yn cael eich addysgu gan staff clinigol ac addysgol profiadol sydd ag enw da sylweddol ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

car

Amrywiaeth o leoliadau

Byddwch yn treulio 50% o’r cwrs ar leoliad.

microphone

Cynrychiolydd myfyrwyr

Cewch y cyfle i ddod yn gynrychiolydd myfyrwyr ac i lywio darpariaeth addysgol ar gyfer y dyfodol.

This one-year, full-time Postgraduate Diploma course is designed to prepare nurses and midwives to become Specialist Community Public Health Nurses.

It leads to the professional award of Specialist Community Public Health Nurse (Health Visitor), with subsequent registration on the Specialist Community Public Health Nurse part of the Nursing and Midwifery Council (NMC) register.

Half the course takes place on a clinical placement, and Welsh Government funding may be available.

Only by completing the Postgraduate Diploma (PgDip) programme will practitioners be eligible to have their names recorded on the third part of the NMC register.

Please note that candidates will be selected through an interview process and will need to meet Health Board requirements.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Dyluniwyd ein cyrsiau er mwyn eich darparu gyda'r wybodaeth a'r profiad y bydd angen arnoch er mwyn dechrau dilyn gyrfa goal iechyd proffesiynol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

 • Candidates must be registered on either parts one or two of the Nursing and Midwifery Council register.
 • Candidates can enter the programme either with a diploma (120 credits at level 2) or with a degree.
 • Adult, children, mental health or learning disability nurses as well as practitioners who qualified as midwives via the three year direct entry route can undertake the programme and become health visitors.
 • Applicants whose first language is not English or Welsh are required to provide proof of their proficiency in the English or Welsh language. They must satisfy the English and Welsh Language requirements for entry to the university by attainment of a minimum score of 7.0 on the IELTS no more than 3 years before the proposed date of entry.
 • A Disclosure and Barring Service check will be undertaken on prospective students and this must be deemed satisfactory before admission to the programme.

The personal statement on your application form will be considered when a judgement is made on your suitability for the programme for which you have applied. You must address the following points in your personal statement. This list is not exhaustive:

 • Why have you selected this programme?
 • What interests you about the programme?
 • Any relevant experience related to the programme or module content.
 • How you plan to use the qualification in your career.
 • How you and your profession will benefit from your studies.
 • Why you feel you should be given a place on the programme.

Application deadline: 8th April 2022. Applications may be considered after this date.

 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You will be required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check if your application is successful. If you are applying from certain countries overseas, a Certificate of Good Conduct may be required. If you have a relevant criminal conviction, this will be stated in the check and may affect your ability to enrol on the course. Applicants who are on the barred list should be aware that applying to this course is likely to be considered a criminal offence.

Strwythur y cwrs

The diploma course is divided into four modules that are credit rated. Each taught module offers 30 credits and all must be successfully completed in order for students to have their name included on the third part of the professional register as a Specialist Community Public Health Nurse.

The Pg Dip full-time route consists of four modules over a 45 week period, followed by a period of consolidation (which takes you up to 52 weeks). Each module is credit rated at M level and all four modules are compulsory.

Note: A clinical practice element will account for 50% of the taught programme, which is in accordance with NMC (2004) regulations. Students are required to pass assessment in both their clinical and theoretical work in order to achieve their qualification as a Specialist Community Public Health nurse.

Each student will be allocated a practice assessor, practice supervisor and academic assessor, who will take accountability and responsibility for assessing the student’s clinical progress, which is evidenced through a clinical portfolio.

Students who complete the programme successfully will be awarded a PgDip in Specialist Community Public Health Nursing and registered at the Nursing and Midwifery Council as a Health Visitor.

 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed by various means, including written work, examinations, classroom tests, and presentations, as well as a clinical portfolio for the practice element.

Sut y caf fy nghefnogi?

The University offers a wide range of services and activities designed to support students. These include a student counselling service, a student advisory service, crèche and day facilities, sport and exercise facilities, as well as campus information, library and IT services.

This programme gives you the opportunity to share ideas with health professionals. As well as developing your own intellectual abilities, this sharing of ideas enables you to learn and benefit from the experiences of others.  Opportunity is given for this sort of discussion and exchange of ideas through seminars and tutorials.

Following registration onto the programme, all students are given a named personal tutor, who is able to assist with any pastoral care as well as a named academic accessor who can advise on academic writing style and grammar.

All modules within the programme make extensive use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment (VLE) Learning Central, on which students will find course materials, links to related materials and assessment exemplars.

For students whose first language is not English there are open access English Language courses available. These are 5 week courses run on a first come first served basis and cost an administration fee of £25.

Feedback

We will provide you with feedback in a variety of formats.  These will include oral feedback during lectures, written feedback provided through online module discussion forums, and electronic written feedback on assessed coursework through GradeMark.  You can discuss your overall performance with your academic assessor.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

By fully engaging in this course, you should develop the knowledge and skills to enable you to:

 • Develop academic knowledge and understanding to achieve Master’s level competence.
 • Achieve clinical prowess and integrity to be awarded a specialist qualification.
 • Practise effectively as a Specialist Community Public Health Nurse.
 • Register as a health visitor with the NMC.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Ariennir y rhaglen hon gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gweithwyr presennol GIG Cymru. Dylai’r rhai sydd â diddordeb mewn ariannu eu hunain gysylltu â’r Ysgol yn uniongyrchol drwy’r tiwtor derbyn.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Nid yw'r cwrs hwn yn derbyn myfyrwyr o du allan i'r DU/UE ar hyn o bryd.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Ni fydd angen i chi ddarparu unrhyw offer penodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Nod y cwrs hwn yw paratoi nyrsys a bydwragedd i fod yn Nyrsys Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol.

Bydd yn arwain at ennill dyfarniad proffesiynol o fod yn Nyrs Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (Ymwelydd Iechyd) a chael eich cofrestru wedi hynny yn y rhan ar gyfer Nyrsys Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol ar gofrestr y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

Lleoliadau

A clinical placement accounts for 50% of the course.

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Gofal iechyd, Nyrsio, Iechyd cyhoeddus, Gwyddorau gofal iechyd


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.