Ewch i’r prif gynnwys

Dulliau Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol (Seicoleg) (PgDip)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r rhaglen hon yn cynnig hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil ar draws holl ystod y gwyddorau cymdeithasol – mae’n cyd-fynd â gofynion grant ESRC ar gyfer cwrs PhD. Mae’n rhoi gwybodaeth drylwyr i fyfyrwyr o ddylunio ymchwil, casglu data, a’r prif ddulliau o ddadansoddi data meintiol a data ansoddol y gwyddorau cymdeithasol.

Bydd y cwrs PgDip Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol yn cynnig uwch-hyfforddiant mewn dulliau ymchwil ar draws holl ystod y gwyddorau cymdeithasol. Mae gan bob llwybr cwrs gydnabyddiaeth ESRC ac maent yn bodloni’r anghenion hyfforddiant ar gyfer cyllid PhD ESRC.

Mae’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd helaeth i astudio’n rhyngddisgyblaethol, i gymhwyso arbenigedd o ran ymchwil gymdeithasol at ddatblygu gyrfa alwedigaethol, ac i fynd ar drywydd maes sylweddol o ddiddordeb ar lefel ôl-raddedig.

Cewch lawer iawn o wybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol am lunio astudiaethau ymchwil effeithiol, am yr amrywiaeth o ddulliau o gasglu data sydd ar gael i’r gwyddonydd cymdeithasol ac am y prif ddulliau o ddadansoddi data o fyd y gwyddorau cymdeithasol. Hefyd, cewch eich cyflwyno i’r fframweithiau gwleidyddol a moesegol y gwneir ymchwil i’r gwyddorau cymdeithasol ynddynt, a rhai o’r ffyrdd o ledaenu canlyniadau ymchwil gwyddorau cymdeithasol.

Llwybr Seicoleg

Mae’r Ysgol Seicoleg, sydd â llawer o adnoddau ac enw da rhyngwladol, yn un o ganolfannau seicoleg mwyaf y DU. Yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, dyfarnwyd ansawdd ein gwaith ymchwil yn yr 2il safle yn y DU ar gyfer meysydd Seicoleg, Seiciatreg a Niwrowyddoniaeth.

Bydd y llwybr Seicoleg yn darparu gwybodaeth uwch am ddylunio, cynnal, dadansoddi a dehongli astudiaethau empirig o fewn disgyblaeth seicoleg. Mae myfyrwyr ar y llwybr hwn yn ymgysylltu â gweithgaredd ymchwil yr Ysgol mewn dau faes o fewn yr Ysgol, o niwrowyddoniaeth, gwyddoniaeth wybyddol, datblygiad a iechyd, a seicoleg gymdeithasol ac amgylcheddol.

Nodweddion unigryw

The formal research training programme in Psychology draws on the internationally recognised research conducted at Cardiff University.

We are one of the largest psychology departments in Britain, allowing us to offer well-resourced teaching and research opportunities in all areas of psychology, from neuroscience and brain imaging to environmental risk, social and developmental psychology, encompassing both basic science and applied aspects. Our teaching was judged to be 'Excellent' in the Teaching Quality Assessment.

We take pride that Cardiff educates UK and International students from all backgrounds. We offer a rounded academic student experience both socially and academically, with the opportunity to pursue a wide range of activities. The overarching objective of postgraduate research training employed within the School is to equip students with a level of competence, comprehension and understanding of the theoretical and methodological underpinnings of their research so as to allow them to compete as international calibre researchers in the future.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Seicoleg

Dewch i astudio mewn amgylchedd dysgu deinamig sy’n ysgogi, wedi'i lywio gan ein gwaith ymchwil blaenllaw ym maes seicoleg a niwrowyddoniaeth.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4007
 • MarkerPlas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Meini prawf derbyn

2:1 or equivalent undergraduate degree in Psychology or Social Sciences. Alternatively, you may be considered for admission if you are able to demonstrate that you have held, for a minimum period of two years, a position of responsibility relevant to the programme, or, in exceptional circumstances, be able to demonstrate equivalent skills that are sufficient to meet the demands of the programme.

Where English is not your first language, we require a minimum IELTS score of 6:5 overall,(to include 6.5 in writing and 5.5 in all other sub-scores) or an equivalent English qualification.

Note: International students pursuing part-time programmes of study are not eligible for Tier 4 (General Student) visas and must have alternative leave to remain in the UK if you intend to study at the University in person.

Applications are considered on a rolling basis throughout the academic year but due to the popularity of the course, places fill up quickly. Prospective students are advised to submit their application in the spring.

The deadline for applications from international students for this course is 1st August.

The deadline for applications from home students for this course is 1st September.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

You will undertake 6 20-credit modules. Five of the six modules are known as core modules, because they are designed to equip you with research skills and are followed by all students. The sixth module is specific to the particular pathway. For the psychology pathway this consists of research placements within the School, designed to provide more in-depth understanding of empirical research within the discipline of psychology.

In all modules you have the opportunity to engage with literature and research relevant to your Pathway (Psychology).

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Your course is made up of scheduled learning activities (including lectures, seminars, tutorials and practical sessions) and guided independent study. You are expected to actively engage in all the educational activities on your programme of study, to prepare for and attend all scheduled teaching activities, and continue your development as an independent and self-directed learner.

 

Sut y caf fy asesu?

All modules are assessed through the submission of coursework during the academic year. This takes the form of research reports, essays, portfolios or other activities covered in the modules.

Sut y caf fy nghefnogi?

All modules within the programme make use of our Virtual Learning Environment (VLE) Learning Central, on which you will find course materials, links to related materials and information on assessment. You will also be allocated a personal tutor.

Feedback

You will receive feedback throughout the year and for each module in a number of ways. Written feedback is provided on all submitted coursework and designed to help you improve the next piece of coursework, where applicable.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

 By fully engaging with this course, you should be able to:

 • Critically evaluate existing knowledge, scholarship and research, and appreciate competing claims and theoretical perspectives;
 • Apply your knowledge and skills and show originality in your thinking by tackling both familiar and unfamiliar problems;
 • As appropriate, evaluate, synthesise and interpret data, and be able to collect, evaluate, synthesise and interpret data in the form of a project or dissertation;
 • Demonstrate high-level academic and personal skills applicable to your own research or scholarship, such as writing, oral presentations, problem solving and group work, and the use and application of information technologies in, for example, literature searches, research methods, and data analysis and presentation.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £4,100 Dim
Blwyddyn dau £4,100 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,350 £1,000
Blwyddyn dau £9,350 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Ni fydd angen unrhyw offer penodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Nod y cwrs yw darparu gwybodaeth ac arbenigedd sy’n addas ar gyfer gyrfaoedd ym maes ymchwil a datblygu, busnes, astudiaethau marchnad, asiantaethau cyhoeddus ar lefelau rhyngwladol, cenedlaethol a lleol, addysg, addysgu a gwaith gyda gwasanaethau cyhoeddus eraill, a sefydliadau gwirfoddol.

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Gwyddorau cymdeithasol, Seicoleg


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.