Ewch i’r prif gynnwys

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Gwleidyddiaeth) (PgDip)

Mae'r rhaglen hon yn cynnig hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil ar draws holl ystod y gwyddorau cymdeithasol - mae’n cyd-fynd â gofynion grant ESRC ar gyfer cwrs PhD.

Our Postgraduate Diploma in Social Science Research Methods aims to provide advanced training in research methods across the full range of the social sciences. 

You will be provided with a thorough theoretical and practical knowledge of how to construct effective research studies, of the variety of data collection methods available to the social scientist and of the principal methods of analysing social scientific data. You will also be introduced to the political and ethical frameworks within which social science research is conducted, and to some of the ways in which the results of social science research are disseminated.

The course pathways have ESRC recognition and they each provide the appropriate training basis for proceeding to a PhD. These programmes provide extensive opportunities for interdisciplinary study, the application of social research expertise for occupational career development, and the pursuit of substantive areas of interest at postgraduate level. 

Politics pathway

The Politics pathway is closely involved in the activities of the European Governance, Identities and Public Policy research unit and the Wales Governance Centre.​​

Nodweddion unigryw

You will be supervised by academic staff with considerable expertise in their chosen fields. These staff members are actively involved in disseminating research via publications in academic and practitioner journals, books and presentations to conferences. Many staff members are involved in editing or reviewing for scholarly management journals.

Ffeithiau allweddol

Nifer Myfyrwyr newydd nesafMedi 2020
Hyd1 blwyddyn
CymhwysterPgDip
FfurfAmser llawn
Ffyrdd eraill i astudio cwrs hwn
Cysylltu

Meini prawf derbyn

2:1 or above in undergraduate degree in any Humanities, Social Science and Arts discipline or a recognised equivalent qualification. Non-graduates will be considered if they can demonstrate, through some recent and relevant professional experience, that they have the ability to undertake the course.

This course is suitable for graduates in Social Science and cognate disciplines including Sociology, Politics, Critical Psychology, Education, Social Policy and Social Work, Criminology, Management and Business Studies, History, Area Studies, Geography, Pedagogy, Public Administration, Industrial and Employee Relations, and Law.

Where English is not your first language, we require a minimum IELTS score of 6:5 overall,(to include 6.5 in writing and 5.5 in all other sub-scores) or an equivalent English qualification.

Application deadline: 31 August

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

This is a one-year full-time programme.

You will be required to complete six 20-credit modules - five core research modules and one specialist pathway module.

In all modules, you will have the opportunity to engage with literature and research relevant to your pathway.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Developing Core Research SkillsBST70320 credits
Foundations of Social Science ResearchCPT89820 credits
Qualitative Research MethodsSIT70020 credits
Quantitative Research MethodsSIT70120 credits
Research ApplicationsSIT70320 credits
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Themes and Debates in Contemporary Comparative PoliticsPLT73220 credydau
Contemporary Welsh PoliticsPLT75320 credydau
Public PolicyPLT76920 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Sut y caf fy addysgu?

Your programme will be made up of scheduled learning activities (including lectures, seminars, tutorials and practical sessions) and guided independent study.

You will be expected to actively engage in all the educational activities on your programme of study, to prepare for and attend all scheduled teaching activities, and continue your development as an independent and self-directed learner.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor.

All modules within the programme make use of our Virtual Learning Environment (VLE) Learning Central, on which you will find course materials, links to related materials and information on assessment. 

Feedback 

Feedback will be available to you throughout the programme and you will be able to discuss your performance with your personal tutor. 

Sut y caf fy asesu?

You will have to successfully complete the taught component which comprises of 120 credits.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of valuable skills which are discipline specific and more general ‘employability’ skills. 

Skills will include:

  • the ability to collect, analyse and interpret a range of complex data;
  • a range of appropriate qualitative and quantitative research skills;
  • the use and application of information technologies;
  • the ability to communicate and present ideas and findings in a variety of ways, for example, in writing, and orally;
  • ability to problem solve, and work individually and in groups.

This programme provides knowledge and expertise suitable for careers in research and development, business, market studies, public agencies at international, national and local levels, education, teaching and other public services work, and voluntary organisations.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Nid yw ffioedd ar gyfer mynediad 2020/21 ar gael eto.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Nid yw ffioedd ar gyfer mynediad 2020/21 ar gael eto.