Ewch i’r prif gynnwys

Radiograffeg (MSc)

 • Hyd: 18 mis
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Nod y cwrs hwn yw cynyddu eich gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol o radiograffeg, fel y gallwch ddefnyddio’r sgiliau hyn i fynd ymhellach yn eich proffesiwn.

certificate

Rhaglen achrededig

Achredir y rhaglen hon gan Gymdeithas a Choleg y Radiograffwyr.

people

Cymuned ddysgu

Byddwch yn elwa ar ddysgu ochr yn ochr â grŵp amrywiol sy'n astudio ar gamau gwahanol yn eu gyrfaoedd.

tick

Cefnogaeth i fyfyrwyr

Bydd gennych gefnogaeth academaidd ac yn cael tiwtor personol penodol gydol cyfnod eich astudiaethau gyda ni.

academic-school

Addysgu o ansawdd uchel

Byddwch yn cael eich addysgu gan staff clinigol ac addysgol profiadol sydd ag enw da sylweddol ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

microphone

Cynrychiolydd myfyrwyr

Cewch y cyfle i ddod yn gynrychiolydd myfyrwyr ac i lywio darpariaeth addysgol ar gyfer y dyfodol.

Join our MSc Radiography programme that is accredited by the Society and College of Radiographers and designed to help you expand your knowledge and enhance your clinical skills in this fast-developing sector. The skills you can obtain are transferable to all healthcare organisations and are recognised overseas.

Our programme is aimed at those with a current qualification as a diagnostic radiographer, therapeutic radiographer, or other health care professionals.

This full-time course aims to develop your skills in areas such as image appreciation, radiographic reporting and mammography and many other core practices associated with radiography. Due to our optional approach to learning you will get to choose modules that best suit your needs so that your learning is relevant for you.

In order to take your understanding of radiography further, you have a choice of dissertations, systematic review, empirical research or work-based project, which will increase your ability to influence change in the field of radiography and take the next step in your career.

You will also have the opportunity to work in our dedicated general X-Ray room with PACS system for both image viewing experience and for experimental purposes. As well as a dedicated X-ray space we also have dosimetry equipment, a radiography training room using 3D interactive simulation to include Shaderware Computers and dedicated ultrasound equipment available for research opportunities and to enhance your learning.

Your learning will be supported and delivered by experienced researchers and academics alongside clinical experts. Radiologists and clinical radiographers support each of the clinical modules ensuring a high degree of current and relevant clinical knowledge is applied alongside the requirement for questioning practice. You will also be assigned a designated personal tutor who will support you throughout your studies.

You will also be part of a group of students who come from a variety of clinical backgrounds which also enhances your learning experience and you will be encouraged to share ideas and experiences.

Undertaking our programme will support your personal and professional development as well as influencing and informing healthcare across Wales and beyond.

Be part of something life-changing and take on a new challenge today.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Dyluniwyd ein cyrsiau er mwyn eich darparu gyda'r wybodaeth a'r profiad y bydd angen arnoch er mwyn dechrau dilyn gyrfa goal iechyd proffesiynol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

Only qualified radiographers, who are in possession of a Degree/Diploma in Radiography or an equivalent programme, are eligible to apply.

Two years clinical experience is a requirement for entry to the programme.

You must be working in a radiology/mammography department in the UK and have the support of a radiological mentor if completing modules. You must identify a mentor before the start of the programme who must be verified by the module team.

Applications are reviewed and accepted on a ‘personal statement’ where a judgement is made on your suitability for the programme.

You must address the following key points in your personal statement:

 • Why have you selected this programme?
 • What interests you about this programme?
 • An understanding of the modules being offered at Cardiff University.
 • Any relevant experience related to the programme or module content.
 • How you plan to use the qualification in your career and the potential professional benefit from your studies.
 • Why you feel you should be given a place on the programme.

Application deadline

The deadline for applications is the end of July of each academic year. Your application may be considered after this date, but it may be for a later intake.

Students whose first language is not English

All students whose first language is not English will be required to pass an IELTS test (or recognised equivalent).

The requirement is an IELTS overall score of 6.5 and no less than 5.5 in any subsection. Please see our English Language Requirements guidance for more details.

Please note that applicants with an IELTS score of overall 6 may be eligible for an offer based upon attendance on pre-sessional English language course. Please be advised that places on these courses are limited and it is recommended that you apply early. Application for these courses can be made here.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The MSc Radiography programme is modular and students must complete 120 credits in the taught component of the programme and a further 60 credits in the dissertation component. 60 credits are ‘core modules’ and must be undertaken, and 60 credits are optional.

Taught modules are arranged in block format of 2-3 days and run throughout the semester identified.   

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

In year 1 you will complete two core modules (60 credits) and two optional modules (60 credits) which equates to 120 credits in the taught component of the programme.

Blwyddyn dau

Choice of 1 Dissertation module (60 credits)

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Teaching is conducted mainly through workshops, tutorials and seminars. There are also lectures which are followed up by opportunities to discuss and evaluate ideas presented. Course content is supported by online resources.

Self-directed study forms an important part of the course and you will be guided in the areas for study and study skills.

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed through a variety of assessment procedures, such as written assignments, oral presentations, portfolio and work based projects. There are also clinical examinations in the Image Appreciation and Reporting modules. This enables you to demonstrate your ability at analysing and evaluating a situation but also to use a variety of ways to present your ideas and abilities. The dissertation is a culmination of the development of all these skills.

Sut y caf fy nghefnogi?

This programme gives you the opportunity to share ideas with a variety of health professionals. As well as developing your own intellectual abilities, this sharing of ideas enables you to learn and benefit from the experiences of others. Opportunity is given for discussion and exchange of ideas through seminars and tutorials.

You are given a named personal tutor following registration onto the programme, who is able to assist you with any pastoral care and academic issues.

All modules within the programme make extensive use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment (VLE) Learning Central, on which you will find course materials, links to related materials and assessment exemplars. All lectures are recorded via Panopto and are available to you throughout your programme.

The University offers a wide range of services and activities designed to support you. These include a student counselling service, a student advisory service, day care facilities, sport and exercise facilities, as well as campus information, library and IT services.

Our student app allows you to access Cardiff University services and personalised information in one place in a simple and convenient way from a smartphone via the app store. 

Features on the app include: : 

 • Campus maps
 • Student library renewals, payments and available items
 • Student timetable
 • Find an available PC
 • Access to help and student support
 • Student news
 • Receive important notifications
 • Links to launch other University apps such as Outlook (for email) and Blackboard (for Learning    Central).
 • Links to recommended apps such as nextbike to help make the most of your student experience.

 

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

 • Demonstrate enhanced clinical knowledge and skills and apply these critically to your radiography practice, to develop a complete understanding of radiology modalities and apply the knowledge to improve both service user outcomes and colleague insights.
 • Develop a practical understanding through evaluation of established techniques of research and enquiry to interpret knowledge to support implementation of research findings into radiography practice.
 • Examine and evaluate the position of radiography in healthcare practice and critically appraise advances or changes in professional practice.
 • Initiate change and lead in the management of change and the advancement of the radiography profession.

Intellectual Skills:

 • Critical analysis of research.
 • Reflection and critical analysis of the radiography profession and of your own practice.

Professional Practical Skills:

 • Practical skills in areas of advanced practice.

Transferable skills

 • Confident communication skills.
 • Critical academic writing and study skills.
 • Time management and self-organisation skills.
 • Develop practical research skills and apply them to practice.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Ni fydd angen i chi ddarparu unrhyw offer penodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae'r cynnydd yn y galw am wasanaethau delweddu yn golygu na fu erioed amser gwell i radiograffwyr archwilio cyfleoedd i ymestyn i mewn i ymarfer uwch gyda chymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Mae gwasanaethau delweddu yn ymchwiliad llinell gyntaf fwyfwy wrth drin a rheoli cyflyrau cleifion. Mae hyn yn gofyn am radiograffwyr sy'n gallu arwain y gwasanaeth, ac mae'r MSc Radiograffeg wedi'i gynllunio i wella sgiliau clinigol a gwybodaeth ddamcaniaethol radiograffwyr diagnostig/therapiwtig cymwys er budd cleifion a thimau rhyng-broffesiynol ehangach.

Lleoliadau

The clinical modules all require a clinical placement and radiological support. Students must be working in a clinical environment to practice these skills. Cardiff University does not organise the clinical placements. The radiological mentor must be indicated, and a mentor form completed before the start of the programme.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Gofal iechyd, Radiograffeg


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.