Ewch i’r prif gynnwys

Arweinyddiaeth Gyhoeddus (MSc)

 • Hyd: 28 mis
 • Dull astudio: Rhan amser

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Defnyddiwch wybodaeth ymchwil a sgiliau ymarferol i oresgyn problemau gwasanaeth cymhleth ar ein rhaglen arweinyddiaeth sy’n canolbwyntio ar heriau.

tick

Change business for good

Address a real-life policy issue related to your role and organisation in a work-based project.

star

Leadership development

Tackle specific career challenges and enhance your capability as a reflective leader with a professional coach.

rosette

Designed for professionals

Study alongside your work and home commitments with teaching delivered in three-day blocks across 28 months.

academic-school

Yn gyfrifol yn gymdeithasol

Fel Ysgol Fusnes Gwerth Cyhoeddus gyntaf y byd, rydym wedi ymrwymo i sicrhau gwelliant cymdeithasol ochr yn ochr â datblygu economaidd.

Mae cynnig gwerth ac effaith i nifer o grwpiau rhanddeiliaid yn hanfodol mewn gwasanaethau cyhoeddus. Mae llywio trwy’r dirwedd amrywiol hon o wleidyddiaeth a pholisi, cydweithio a gwrthdaro, arloesi a gwella, yn fwy cymhleth nag erioed wrth i arweinwyr ganfod ffyrdd i gyflawni mwy ond trwy ddefnyddio llai.

Newid arweinyddiaeth yw ein busnes ni.

Mae ein cwrs MSc Arweinyddiaeth Gyhoeddus yn cynnig safbwyntiau a dulliau o arwain newid yn eich gyrfa ac o fewn eich sefydliad. Mae’n berffaith ar gyfer ymarferwyr profiadol o’r gwasanaethau cyhoeddus a meysydd trydydd sector sy’n cynnwys addysg, amddiffyn yr amgylchedd, tân ac achub, gofal iechyd, tai, cynllunio, plismona a’r gwasanaethau cymdeithasol.

Gan ddefnyddio’r ymchwil diweddaraf a mewnwelediadau byd go iawn, bydd ein tîm o arbenigwyr academaidd ac ymarfer yn eich helpu i lywio heriau polisi a chyflawni ar draws ffiniau disgyblaethol, daearyddol, sefydliadol a sectoraidd. Maent yn eich helpu i fyfyrio ar sut y gall theori ac ymarfer greu a chynnal datblygiad unigol, gwelliannau sefydliadol a deilliannau gwell i ddinasyddion.

Ochr yn ochr ag elfen a addysgir y rhaglen, byddwch yn elwa ar nawdd, gweithdai datblygiadol yn ogystal â hyfforddiant unigol gyda chyfoedion. Bydd cyfres o Ddosbarthiadau Meistr yn cwblhau’r gydran gofleidiol hon, lle bydd gwesteion a siaradwyr proffil uchel yn rhannu gwybodaeth am strategaeth, arloesedd, arweinyddiaeth a newid.

Portrait of woman outdoors
“Mae gweithwyr proffesiynol gwasanaethau cyhoeddus yn gorfod canfod ffyrdd newydd o ymateb i heriau cymhleth. Mae angen i ni gryfhau sgiliau arwain ar bob lefel i gyflawni nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Felly, rydw i’n croesawu mentrau megis y radd Meistr newydd mewn Arweinyddiaeth Gyhoeddus.”
Sophie Howe Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol dros Gymru

Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno rhaglenni sy'n arloesol ac yn berthnasol, a chynnig y deilliannau dysgu a'r rhagolygon gyrfaol gorau i'n myfyrwyr. O gofio hyn, rydym yn adolygu rhai elfennau o'r rhaglen hon ar hyn o bryd. Felly, mae'r manylion yn rhai dangosol yn unig a gallent gael eu newid. Gallwch gyflwyno cais o hyd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ac yn cysylltu â'r holl ddeiliaid cynnig pan fydd yr adolygiad wedi'i gwblhau er mwyn cadarnhau unrhyw newidiadau.

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB sydd â phwrpas clir: i wneud gwahaniaeth yng nghymunedau Cymru a'r byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Academic requirements:

Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree (GPA 3.0/4.0) in a relevant subject area such as education, environmental protection, fire and rescue, healthcare, housing, planning, policing, and social services
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • an approved professional qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 7.0 with 6.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements:

You will also need to provide evidence of at least 3 years of relevant work experience. References should be signed, dated and less than six months old at the time you submit your application.

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The programme is structured around part-time delivery.

There will be four core modules of 30 credits each and a final Work-Based Project of 60 credits.  The taught modules will be scheduled in a series of three-day blocks (Wednesday-Friday) roughly five weeks apart, so typically one module will be completed per semester.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Year one helps you explore some of the drivers for policy choices across the public services. It will encourage you to ‘look up and out’ and understand current and future challenges and their impact on strategic decision making. An understanding of change and the significance of different approaches to leadership will also be considered.

During the first year you will develop skills for engaging collaboratively with increasingly complex, unstructured service challenges that are the learning vehicle for exploring the nature of theory and practice. A series of Practice Workshops will provide opportunities to share the experiences of high profile guest speakers, facilitate leadership self-insight and self-confidence and use coaching circles to support you in addressing individual work-based challenges.

Blwyddyn dau

Building on the knowledge and skills developed in the first year, year two helps you consider different theories and approaches for turning policy into action. We will think through the implications of changing directions in policy for new forms of governance, service delivery and work processes. It will also support you to consider the nature of innovation and creativity, and its role in policy formulation and implementing service improvement.

Expectation of your ability to respond to challenges will become more demanding.  Professional Practice workshops will continue and the skills developed through the individual work based challenges will be consolidated in anticipation of the final project.  You will benefit from three sessions with an external coach to address specific career challenges, and enhance their capability as reflective leaders.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Each module will be facilitated by a team consisting of internationally-recognised academics representing different disciplines from within Cardiff Business School and across the University, along with a wide range of experienced practitioners from different services, advisory bodies and think tanks. Coupled with your own extensive and varied experience, this approach is seen as key to the ability to understanding multiple perspectives and behaviours, challenge ingrained assumptions and work collaboratively across boundaries, real or imagined.  Masterclasses led by high profile guest speakers will provide additional opportunities to network and share learning about the challenges of strategy, innovation, leadership and change.

Modules will use challenges as a stimulus for learning. These will arise from issues identified during field trips to unfamiliar organisations, case studies, scenario-based provocations for policy implementation or user-centred consultancy challenges.  Drawing on techniques arising from action, problem-based and similar learning methodologies, participants will be encouraged to move between ‘the balcony and the battlefield’, focussing on issues such as the quality of evidence, approaches to data analysis, identifying key interdependencies, contrasting value assumptions, building influence and legitimacy, initiating and maintaining action, etc.  The focus will be on developing awareness of the dynamic and complex process of collaborative meaning making. This relies on high-level skills of self and group reflection rather than a dependency on simplistic task allocation and mechanical models of problem solving.

Across the modules, you will also have the opportunity to work on individual impact challenges arising from your own organisation, facilitated by coaching circles composed of your fellow students and invited guests. This experience will provide opportunities to gradually put into practice some of the knowledge as well as the intellectual, professional and transferable skills necessary for successful completion of the final project and their future leadership practice.

Sut y caf fy asesu?

Reflecting the ethos of the programme, assessment will encourage you to demonstrate critical analysis of the relationship between research and practice to understand a range of work-based challenges.

You will be assessed through a variety of methods, including written essays, group presentations and individual reflection. A learning log will underpin all the modules, where you will be encouraged to demonstrate in-depth reflection on issues arising from modules and the workplace. The log can also embrace learning arising from the one-to-one coaching sessions. This will be submitted at the end of the taught stage of the programme.

The final project will consist of a 20,000 word essay, which will present an opportunity to apply the knowledge and skills that have been developed in a way that will create tangible value for a public service organisation.It requires you to address a small-scale challenge within the workplace that may have cross-service dimensions, and demonstrate a collaborative approach to its analysis and resolution.It will enable you to show understanding of relevant research and best practice, demonstrate sophisticated analytical and sense making skills, employ innovative techniques for engaging with multiple stakeholder and sectoral perspectives, and produce findings and an action plan that will have practical relevance to your host organisation. You will be encouraged to work closely with a work sponsor to enhance your organisational insights and change management strategies.

Sut y caf fy nghefnogi?

The University offers a wealth of support for postgraduate students.  These include:

Learning Central

The Masters in Public Leadership has a dedicated presence on Learning Central, the University’s virtual learning environment.  All programme and module materials are posted here.

Libraries

A variety of hard and electronic copies of books, journals and data-bases are available. The Aberconway library is located in the main Business School site, and additional resources are available at the Arts & Social Studies Library on Colum Drive and the Bute Library in King Edward VII Avenue. 

Personal Tutor System

You will be allocated a Personal Tutor. This member of academic staff will maintain an overview of your learning and educational experiences. If you are experiencing difficulties, your Personal Tutor will be there to listen and where possible provide professional guidance or else direct you to the appropriate source of support.

The Student Advisory Service

A free, impartial, non-judgemental and confidential service is offered to students on a wide range of personal, financial and academic matters.

Disability & Dyslexia Service

Confidential advice and support is provided for students who are disabled or who have a specific learning difficulty (dyslexia) or long term medical condition.

Counselling Service

The Cardiff University Counselling Service provides members of the university community with an opportunity to examine issues that prevent them from maximising their full potential and to explore options for change. The Counselling Service is confidential and free of charge. It has had international recognition as a Centre for Excellence for individual and group counselling.

The Graduate Centre

The Centre is on the 3rd floor of the Students Union Building in Park Place, and serves all enrolled postgraduate taught and research students at Cardiff University, offering facilities and activities specifically designed for the postgraduate community.

Feedback

We will provide you with regular feedback on your work. This will come in a variety of formats, including oral feedback, personalised feedback on written work, and generic written feedback.

Students undertaking their dissertations are expected to meet regularly with their dissertation supervisor to review progress and discuss any questions. Your supervisor will be able to provide feedback on your research plan and drafts of your work as you progress.

Beth yw deilliannau dysgu’r cwrs/rhaglen?

The Learning Outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you. 

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate knowledge and understanding of:

 • current and future drivers for change in a variety of service contexts
 • contemporary theoretical debates on public service leadership and management
 • the challenges of strategic decision-making and policy implementation
 • ways of developing innovative approaches to policy enactment and performance improvement
 • International best practice across public services
 • issues that arise from working in a diverse and inclusive environment
 • traditional and emerging models of change and leadership in a variety of public service contexts

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate an ability to:

 • critically evaluate the relative merits of different academic and practitioner perspectives by focusing on a range of factors such as the quality of evidence cited and interests being pursued.
 • reflect critically on the relationship between theory and practice, and policy and delivery, to understand improvement challenges
 • analyse the complex interdependencies of a range of unstructured scenarios to identify options and delivering responses to service challenges
 • identify and integrate multiple stakeholder perspectives across boundaries of all sorts – geographic, sector, organisational, etc.
 • analyse the change context and identify potential barriers to implementation and the implications for leadership
 • adopt a global perspective, looking ‘up and out’ in response to opportunities and choices

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate an ability to:

 • engage with complex issues systematically and creatively
 • respond confidently to change and uncertainty
 • select appropriate leadership skills to ensure impact
 • build a strong practice of cross-service collaboration
 • demonstrate a clear public value ethos and ethical integrity
 • see problems as opportunities and develop innovative responses to service challenges
 • initiate and sustain effective action and impact
 • learn from partial progress and significant failure.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate an ability to:

 • collect qualitative and quantitative information systematically from primary and secondary sources
 • extract clear messages from the careful analysis and synthesis of complex information 
 • critically analyse material, identifying assumptions, evaluating quality of evidence, detecting false logic or reasoning, and identify implicit values
 • construct clear, persuasive and well-founded arguments to communicate information and justify insights, using a range of media and formats
 • work both autonomously and collaboratively, with particular reference to the diversity of partners
 • bring initiative and creative insight to problem solving processes
 • solve complex problems and make, implement and review decisions
 • offer constructive and insightful critical self and peer evaluation

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU

Nid yw ffioedd ar gyfer mynediad 2022/23 ar gael eto

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

Costau ychwanegol

No additional costs will need to be considered.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

No specific equipment is required.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, cewch addysg fydd yn newid eich gyrfa gan academyddion o safon fyd-eang sydd â safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio eich ffordd o feddwl wrth i chi ystyried y byd busnes o ystod o safbwyntiau gwahanol.

Rydym yn canolbwyntio ar eich dyfodol chi. Fel myfyriwr ar ein cwrs MSc Arweinyddiaeth Gyhoeddus, byddwch yn cael gweld Hyfforddwr Gweithredol ymroddedig i’ch helpu i lywio rhaglen o ddatblygiad proffesiynol personol fel bod modd i chi wireddu eich potensial o ran gyrfa.

Rydym wedi datblygu perthnasoedd sy’n amrywio o’r cwmnïau rhyngwladol mwyaf i’r microfusnesau lleiaf, a’r rhai hynny’n cynnwys amrywiaeth eang o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol. Rydym yn defnyddio’r rhwydweithiau hyn i sicrhau gwerth i’n myfyrwyr, a hynny trwy sicrhau a threfnu’r canlynol:

 • interniaethau ac astudiaethau achos o’r byd go iawn
 • cydweithrediad â’n Hentrepreneuriaid Gwerth Cyhoeddus Preswyl
 • darlithoedd gwadd
 • tripiau maes a gweithdai.

Bydd y profiad amrywiol ac eang hwn yn helpu i hyrwyddo eich gyrfa ac yn dangos sut y gallwch wneud gwahaniaeth ar y daith.

The programme is designed for those already working in a public service.  However, successful completion of the programme will enable participants to apply for more senior positions, and new hybrid roles emerging across the public services.

Lleoliadau

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Alumni Discount Scheme

The alumni discount is available for all master’s programmes in Cardiff Business School, as well as conversion courses in subjects including journalism, geography and planning, and creative writing, and master's programmes in clinical optometry, neuroimaging, education, global cultures, history, philosophy and translation.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Busnes


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.