Ewch i’r prif gynnwys

Therapi Galwedigaethol (Cyn-cofrestru) (PgDip)

Rydym yn adolygu'r cwrs hwn ar hyn o bryd, felly dim ond enghraifft yw'r manylion a roddir a gallant newid. Disgwylir i'r adolygiad fod wedi'i gwblhau erbyn mis Gorffennaf 2019. Byddwn yn diweddaru'r dudalen wedi hynny er mwyn iddi gynrychioli arb a sail y mae'r Brifysgol yn bwriadu cyflwyno'r cwrs.

Anelir y rhaglen gyn-gofrestru ddwy-flynedd a chyflymedig hon at y rhai sydd eisoes â gradd (2:2 neu uwch) ac yn dymuno dilyn gyrfa mewn therapi galwedigaethol.

This two-year full-time course is aimed at those who already hold a degree and wish to pursue a career in occupational therapy. By completing the course, you will be eligible to register with the Health and Care Professions Council (HCPC) and the Royal College of Occupational Therapists.

The course requires a full-time commitment from students and is delivered over two calendar years. This is in order to meet the educational requirements of the professional bodies. The curriculum runs over 45 weeks each calendar year; a total of 90 weeks in all. This means that successful graduates can register with the HCPC and potentially begin work in September, when fewer occupational therapy graduates are seeking employment. Compliance with the Royal College of Occupational Therapists’ expectations ensures that graduates also meet the standards for the World Federation of Occupational Therapists, enabling them to work abroad in accordance with different countries’ recognition of World Federation of Occupational Therapists’ status compliance.

On completion of the Postgraduate Diploma in Occupational Therapy there is an option to undertake a 60 credit self-funded module leading to the MSc in Occupation and Health on a full- or part-time basis.

Nodweddion unigryw

The course offers graduates a route that develops their academic and research skills, as well as meeting the requirements of the relevant professional bodies thus enabling registration and practice as an occupational therapist on completion of study.

 

Ffeithiau allweddol

Nifer Myfyrwyr newydd nesafMedi 2019
Hyd2 blwyddyn
CymhwysterPgDip
FfurfAmser llawn
AchrediadauHealth and Care Professions Council, the (HCPC)
Health and Care Professions Council, the (HCPC)
Royal College of Occupational Therapists (RCOT)
Cysylltu

Meini prawf derbyn

The course is suitable for graduates of any discipline. To be admitted to the course students must show an understanding of the programme and career pathway.

Students whose first language is not English will be required to pass an IELTS test. Please see our English Language Requirements guidance for more details.

The personal statement on your application form will be considered when a judgement is made on your suitability for the programme for which you have applied.

You must address the following points in your personal statement, this list is not exhaustive:

 • Why have you selected this programme?
 • What interests you about the programme?
 • Any relevant experience related to the programme or module content.
 • How you plan to use the qualification in your career.
 • How you and your profession will benefit from your studies.
 • Why you feel you should be given a place on the programme.

Applications must be made via the Online Application Service by the application deadline, Thursday 31st January 2019. Interviews are then held in March.

Short-listing for interview is based on the information on the application form, in particular the extent to which the personal statement addresses the selection criteria.

Essential selection criteria:

 • Evidence of some understanding of the nature of occupational therapy.
 • Evidence of a desire to study occupational therapy.
 • Evidence of at least an undergraduate degree (minimum classification 2:2) in any subject.
 • Possession of such a degree before the start of the programme.
 • Evidence of some understanding of the expectations of problem-based learning.

Desirable selection criteria:

 • Evidence of having undertaken or planning to undertake visits to occupational therapists in a variety of settings
 • Evidence of some understanding of the expectations of postgraduate-level study.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

In order to meet registration requirements, a minimum of 1000 hours of the programme take place in practice settings. These placements are distributed in blocks at dedicated times throughout the course. Placements are normally arranged across Wales and the borders of England. Students are expected to attend university on a five day per week basis.

The learning style of the curriculum reflects a philosophy that respects the academic experience of postgraduate learners. We value previous academic skills and subject knowledge as relevant to occupational therapy. Students are encouraged to take responsibility for identifying and monitoring their own learning throughout the curriculum. Academic modules are delivered as a spiral curriculum which encourages increasing depth and synthesis of knowledge throughout the learning process.

On completion of the Postgraduate Diploma in Occupational Therapy there is an option to undertake a 60 credit self-funded module leading to the MSc in Occupation and Health on a full-time or part-time basis.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2019/20. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2019.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Sut y caf fy addysgu?

Learning is mainly through problem-based learning, mostly in small groups.

Sut y caf fy nghefnogi?

The University offers a wide range of services and activities designed to support students. These include a student counselling service, a student advisory service, crèche and day facilities, sport and exercise facilities, as well as campus information, library and IT services.

This programme gives you the opportunity to share ideas with health professionals. As well as developing your own intellectual abilities, this sharing of ideas enables you to learn and benefit from the experiences of others.  Opportunity is given for this sort of discussion and exchange of ideas through seminars and tutorials.

All students are given a named personal tutor following registration onto the programme, who is able to assist with any pastoral care as well as advice on writing style, grammar and academic mentoring.

All modules within the programme make extensive use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment (VLE) Learning Central, on which students will find course materials, links to related materials and assessment exemplars.

For students whose first language is not English there are open access English Language courses available. These are 5 week courses run on a first come first served basis and cost an administration fee of £25.

Feedback
We will provide you with feedback on your work in a variety of formats.  These will include oral feedback during lectures, written feedback provided through online module discussion forums, and electronic written feedback on assessed coursework through GradeMark.  You can discuss your overall performance with your personal tutor.

Sut y caf fy asesu?

Assessments are integrated throughout the curriculum. These include formative and summative written assignments, one written exam, one viva voce examination and assessment of practice placements. Peer evaluation is incorporated into the problem-based learning and presentation of group and individual work. Successful completion of all assignments and practice placements is required.

Completion of the programme leads to eligibility to register with the Health and Care Professions Council (HCPC) and the College of Occupational Therapists.

The timing of the course means that successful graduates can register with the HCPC and potentially begin work in September, when fewer occupational therapy graduates are seeking employment.

Compliance with the College of Occupational Therapists’ expectations ensures that graduates also meet the standards for the World Federation of Occupational Therapists, enabling them to work abroad.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2019/20)

Ariennir lleoedd ar y cwrs hwn gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Bydd y fwrsariaeth yn talu am y ffioedd dysgu. Rhaid i fyfyrwyr fodloni meini prawf ariannu penodol cyn y byddent yn gymwys ar gyfer derbyn. Am fwy o wybodaeth, gweler ein tudalennau cyllid y GIG.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2019/20)

Nid yw'r cwrs hwn yn derbyn myfyrwyr o du allan i'r DU/UE ar hyn o bryd.

Costau ychwanegol

Applicants are required to meet the costs of obtaining a Disclosure and Barring Service (DBS) Certificate.

Applicants are advised that while you may be entitled to be reimbursed for some of the costs you incur whilst attending practice placements, you will be required to cover the initial costs for later reimbursement. This may include both accommodation and travel costs (if they are in excess of your normal daily travel costs to your University base).

 

A minimum of 1000 hours of the programme take place in practice settings. These placements are distributed in blocks at dedicated times throughout the programme. Placements are normally arranged across Wales and the borders of England.