Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli Poen (Gofal Cychwynnol a Chymunedol) (PgCert)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Cyrsiau rhyngbroffesiynol ac e-ddysgu yw’r rhain ac fe’u hanelir at unrhyw weithiwr proffesiynol ym maes gofal iechyd sy’n ymddiddori mewn arbenigo ym maes rheoli poen, mewn gofal cychwynnol a chymunedol a/neu’n dymuno arbenigo arno.

screen

Rhaglen e-ddysgu hyblyg

Dysgu o bell, fformat ar-lein sy'n galluogi dysgu hyblyg yn eich pwysau.

academic-school

Perthnasol i'ch ymarfer

Cynnwys ac asesiadau'n ymwneud â rheoli cleifion â phoen mewn gofal sylfaenol ac eilaidd.

notepad

Teilwra eich dysgu

Cewch ganolbwyntio eich dysgu a'ch asesiadau ar eich diddordeb ym maes poen.

cursor

Cymorth i fyfyrwyr drwy offer ar-lein

Cymorth i fyfyrwyr drwy offer ar-lein, ar gyfer dysgu a datblygu asesiadau a chefnogaeth fugeiliol.

globe

Astudio rhyngbroffesiynol

Gweithio, dysgu a chydweithio â myfyrwyr a staff o ystod o broffesiynau gofal iechyd a disgyblaethau academaidd eraill.

Pain is a multidimensional phenomenon and as such needs to be managed through multidisciplinary initiatives. These initiatives must be based on specialist knowledge, rigorous research and an advanced understanding of the physiological and behavioural concepts involved.

This Postgraduate Certificate aims to help you to develop your knowledge to an advanced level within the field of Pain Assessment and Management in the Primary and Community Care setting. This is undertaken within a broader context, which allows you to understand your own level of expertise and knowledge base and how it fits into inter-professional practice and Pain Management as a whole.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

In addition to satisfying the University’s general entrance requirement, including English language requirements, applicants must:

 • Hold a higher education qualification, minimum of a BSc (Hons) grade 2:2 or equivalent, from a recognised institution.

OR

 • Be able to demonstrate, to the satisfaction of the Head of School or nominee, that they have held for a minimum of two years a position of responsibility of relevance to the proposed programme.

AND

 • Be working in a clinical area that is relevant to the programme they are undertaking for the full duration of their studies. (During their studies, if the student's relevant clinical employment ceases or where they are unable to attend work in the necessary clinical setting for any period of time (exceeding 3 months), then they are required to notify the programme team immediately in order that appropriate arrangements can be made. In the case of temporary absence but continued relevant clinical employment, leave of absence (Interruption of Studies) and/or extensions shall be considered. In the event that a student's relevant clinical employment ceases then the University reserves the right to withdraw the student from the programme. Please refer to the University regulations on 'Fitness to Practise’ for further information.)

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Every applicant has to apply for the Postgraduate Certificate year first. Once they have completed and passed this, they can either choose to exit with the Postgraduate Certificate award or they can apply to undertake the Postgraduate Diploma. The same applies for the transition from Postgraduate Diploma to MSc.

The Postgraduate Certificate stage lasts for nine months and consists of three 20-credit modules totalling 60 credits, at Level 7.

After successfully completing this stage, you may leave with a Postgraduate Certificate, or apply to progress to the Postgraduate Diploma stage.

There are no residential components or written examinations to attend so there would be no need for you to travel to Cardiff for course purposes.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

A wide range of teaching and learning styles are used throughout the course, which are delivered via e-learning format through our virtual learning environment Learning Central. The course consists of a number of compulsory modules and sub-topics where the student has a choice. A variety of media is used to deliver the content:

 • Written modules
 • Voice over PowerPoint presentations
 • Talking heads
 • Video presentations
 • Interactive modules

The course starts with a two-week introductory period to enable you to familiarise yourself with the course and e-learning. 

Sut y caf fy asesu?

The assessment methods are written assignments and online assessments (individual and group work).

Sut y caf fy nghefnogi?

Students will have access to course materials, links to related materials, assessments and discussion boards, via our virtual learning environment. Group and individual video tutorials will be available to support you throughout your studies.

You will be encouraged to make regular contribution through the online discussion boards, where you will be supported by the programme team and a panel of experts.  You will be able to plan and reflect on your learning through your own personal blog.

You will be allocated a personal tutor, for help and support with academic and pastoral needs, who will be in regular contact to discuss progress and to provide advice and guidance as needed. 

Feedback

Formative feedback will be communicated to the students through electronic and written means in a timely manner. Summative feedback on assessment will be provided in the same way and delivered within the timeframe set by the University.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

By fully engaging in this course, you will have the opportunity to develop a wealth of skills and abilities you can apply to any professional setting.  In addition to greater conceptual understanding of current knowledge, issues and methods, you will practise and develop abilities in critical analysis, the application of evidence based medicine and in dealing with complex issues systematically and creatively. Your studies should also help you develop your problem-solving and decision-making abilities by enabling you to utilise evidence effectively and communicate important concepts to colleagues and others.  Through any research focused elements you will have the opportunity to develop and enhance skills in literature review, critical evaluation, research design, research methodologies, data collection, data analysis and research principles.

The course aims to facilitate students to develop their knowledge to an advanced level in their area of expertise and or interest within the field of pain assessment and management in the primary and community care setting. This is however, undertaken within a broader context, which allows the student to understand their level of expertise and knowledge base and how it fits into inter-professional practice and pain management as a whole.

After fully engaging in the course, you should have:

 • Developed a critical approach to pain management in primary care and community setting.
 • Integrated knowledge of pain from different disciplines in order to approach pain management from a multidimensional perspective, reflecting on the complexities of managing pain outside a secondary or tertiary care setting.
 • Challenged traditional approaches to conceptualising pain in primary care and community setting.
 • Examined current practice and evaluated traditional methods and attitudes to pain and its management commencing with rigorous screening and assessment in primary and community care, reflecting on the management approaches within this setting and when referral is required.
 • Developed an inter-professional knowledge base of pain to support any educational initiatives.
 • Consolidated and considered extending current practice through research activities.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£4,850£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Bydd myfyrwyr o'r EU sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr o'r DU dros gyfnod eu cwrs. Dylech nodi y gall ffioedd gynyddu'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau ffioedd a chyllid i fyfyrwyr o'r EU sy'n dechrau yn 2021/22 eto. Byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth cyn gynted ag y gallwn.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£7,850£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

You will need a reliable computer with high speed Internet access (and up-to-date virus and malware protection) and appropriate software.

Gyrfaoedd graddedigion

This programme is particularly suitable for those who wish to improve their knowledge of pain management in order to help improve patient care, in the primary and community care setting. Successful completion of this programme will add value to your CV. Graduates have reported that it led directly to new job opportunities in pain management.

“This PGCert in Pain Management (Primary and Community Care) has extensively developed my skills, knowledge and understanding and consequently has resulted in improved patient care.”

NHS primary care pharmacist

"The most useful learning was about understanding the importance of a biopsychosocial approach to pain management and use of rehabilitation, self-care and lifestyle management approaches. This is because many patients with chronic pain consider pain in the context of the traditional “Medical Model” (as do many healthcare Application of theory to practice professionals) i.e. there is a simple problem with a cause that can and should be fixed. I have learnt that in most cases this couldn’t be further from the truth and effective chronic pain management requires a holistic approach utilising the biopsychosocial approach. I learnt and have applied to my practice this approach and built in to my initial patient assessment components that explore the patients beliefs regarding their pain, evaluating their expectations, and exploring perceived outcomes of analgesics, evaluation of whether or not the patient has come to terms i.e. has acceptance of their pain condition. To not manage a patient utilising this approach in many cases leads to inappropriate and potentially harmful prescribing of medication without addressing psychosocial issues contributing to the pain experience."

Primary care pharmacist, non-medical independent prescriber

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Meddygaeth, Gofal iechyd