Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli Poen (Gofal Cychwynnol a Chymunedol) (MSc)

Cyrsiau rhyngbroffesiynol ac e-ddysgu yw’r rhain ac fe’u hanelir at unrhyw weithiwr proffesiynol ym maes gofal iechyd sy’n ymddiddori mewn arbenigo ym maes rheoli poen, mewn gofal cychwynnol a chymunedol a/neu’n dymuno arbenigo arno.

The MSc in Pain Management (Primary and Community Care) is an inter-professional, e-learning course intended for any health care professional with an interest in and/or a wish to specialise in the field of Pain Management, within the area of Primary and Community Care.  In addition, 3 of our modules can be studied on a stand-alone basis to provide any healthcare professional with an introduction to Research, Statistics and Evidence Based Practice, a Foundation in Primary Care Pain Management and / or Quality and Safety.  Details for these are provided within the Stand Alone module information area (MET257, MET500 and MET275). 

The aim is to help students to develop their knowledge to an advanced level in their area of expertise and or interest within the field of Pain Assessment and Management in the Primary and Community Care setting. This is however, undertaken within a broader context, which allows the student to understand their level of expertise and knowledge base and how it fits into inter-professional practice and pain management as a whole.

Every applicant has to apply for the Postgraduate Certificate (Pg Cert) year first. Once they have completed and passed the Postgraduate Certificate, they can either choose to exit with the Postgraduate Certificate award or they can apply to undertake the Postgraduate Diploma (Pg Dip). Once they have completed and passed the Postgraduate Diploma, they can either choose to exit with the Postgraduate Diploma award or they can apply to undertake the MSc.

Each course runs over nine months. The Postgraduate Certificate course starts with a two-week introductory period to enable you to familiarise yourself with the course and e-learning. The course team offer support Monday – Friday (9am -5pm) by email, telephone and online discussion boards/forums. 

Pain is a multidimensional phenomenon and as such needs to be managed through multidisciplinary initiatives. These initiatives must be based on specialist knowledge, rigorous research and an advanced understanding of the physiological and behavioural concepts involved.

Nodweddion unigryw

 • Inter-professional plus e-learning
 • Emphasis on a biopsychosocial approach.

Ffeithiau allweddol

Nifer Myfyrwyr newydd nesafHydref 2019
Hyd3 blwyddyn
CymhwysterMSc
FfurfPart-Time - Distance Learning
Ffyrdd eraill i astudio cwrs hwn
Cysylltu

Meini prawf derbyn

In addition to satisfying the University’s general entrance requirement, including English language requirements, applicants must have been awarded the Postgraduate Diploma (PgDip) in Pain Management (Primary and Community Care) from Cardiff University not more than three years prior to the year they are intending to start the MSc.

AND

 • The applicant must be working in a clinical area that is relevant to programme they are undertaking. (During their studies, if the student's relevant clinical employment ceases or where they are unable to attend work in the necessary clinical setting for any period of time (exceeding 3 months), then they are required to notify the programme team immediately in order that appropriate arrangements can be made. In the case of temporary absence but continued relevant clinical employment, leave of absence (Interruption of Studies) and/or extensions shall be considered. In the event that a student's relevant clinical employment ceases then the University reserves the right to withdraw the student from the programme. Please refer to the University regulations on 'Fitness to Practise’ for further information.)

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

All students must register initially for the Postgraduate Certificate (Pg Cert) in Pain Management (Primary and Community Care), then progress to the Postgraduate Diploma (Pg Dip) in Pain Management (Primary and Community Care).

Subsequent entry to the MSc (dissertation stage) is dependent upon successful completion of the Postgraduate Diploma and competitive selection.

There are two stages to the Postgraduate Diploma course: T1, the first taught stage, and T2, second taught stage. 

 • Stage T1

This stage lasts for nine months and consists of three 20-credit modules totalling 60 credits, at Level 7.

 • Stage T2

This stage lasts for nine months and consists of a further three 20-credit modules totalling 60 credits, at Level 7, to give a combined total for stages T1 & T2 of 120 credits.

You may leave the course with a Postgraduate Certificate, after completing 60 credits in stage T1.

The MSc consists of one further stage – stage R (research dissertation).

Stage R continues for a further nine months after the Postgraduate Diploma, making a total of 27 months for the full MSc (stages T1, T2 from Postgraduate Diploma and MSc stage R), and includes a 20,000-word dissertation of 60 credits at Level 7, to achieve a total of at least 180 credits at Level 7 to complete the MSc programme.

The dissertation is worth 60 credits and, in combination with the postgraduate diploma taught stage(s), is weighted 50% for the purpose of calculating the final mark:

Stage Weighting

 • Taught modules (stages T1 and T2) - 50%
 • Dissertation (stage R) - 50%.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2019/20. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2019.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

Blwyddyn tri

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
DissertationMET29560 credits
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Sut y caf fy addysgu?

A wide range of teaching and learning styles are used throughout the course, which are delivered via e-learning format through Cardiff University’s virtual learning environment (VLE) Learning Central. The course consists of a number of compulsory modules and sub-topics where the student has a choice. A variety of media is used to deliver the content:

 • Written modules
 • Voice over PowerPoint presentations
 • Talking heads
 • Presentations
 • Interactive modules.

Dissertation topics are chosen by the student, but have to be approved by the programme team, on behalf of the chair of the postgraduate taught Board of Studies.

Studies at MSc dissertation level will largely consist of guided independent study and research, making use of the extensive learning and research facilities available. A project supervisor will be allocated to support and advise you on researching and writing up your specific dissertation topic. A formative module on Research Methods, completed as part of the postgraduate certificate course, will be available online during the dissertation stage, via Cardiff University’s online learning platform, Learning Central.

Sut y caf fy nghefnogi?

The taught modules of the course are delivered entirely as distance-learning via Cardiff University’s virtual learning environment (VLE) Learning Central, where you will find course materials, links to related materials, assessments and discussion boards.

Group and individual video tutorials are available to support you throughout your studies.

Students are encouraged to make regular contribution through the discussion boards on Learning Central, where they will be supported by the programme team and a panel of experts. Students will be able to plan and reflect on their learning through their own personal blog.

You will be allocated a personal supervisor during the dissertation period. They will give written feedback on dissertation drafts and provide you with the opportunity to discuss any queries you may have.

Feedback

Formative feedback will be communicated to the students through electronic and written means in a timely manner. Summative feedback on assessment will be delivered within the timeframe set by the University.
 

Sut y caf fy asesu?

The MSc dissertation stage will be wholly assessed based on the final dissertation. Expectations for the format, submission and marking of the dissertation will follow the current Senate Assessment Regulations, supplemented where appropriate with additional requirements of the Programme/School/College and any specific requirements arising from the nature of the project undertaken.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

By fully engaging in this course, you will have the opportunity to develop a wealth of skills and abilities you can apply to any professional setting.  In addition to greater conceptual understanding of current knowledge, issues and methods, you will practise and develop abilities in critical analysis, the application of evidence based medicine and in dealing with complex issues systematically and creatively. Your studies should also help you develop your problem-solving and decision-making abilities by enabling you to utilise evidence effectively and communicate important concepts to colleagues and others. Through the research focused elements you will have the opportunity to develop and enhance skills in literature review, critical evaluation, research design, research methodologies, data collection, data analysis and research principles.

The course aims to facilitate students to develop their knowledge to an advanced level in their area of expertise and or interest within the field of pain assessment and management in the primary and community care setting. This is however, undertaken within a broader context, which allows the student to understand their level of expertise and knowledge base and how it fits into inter-professional practice and pain management as a whole.

After fully engaging in the course, you should have:

 • Developed a critical approach to pain management in primary care and community setting.
 • Integrated knowledge of pain from different disciplines in order to approach pain management from a biopsychosocial perspective, reflecting on the complexities of managing pain outside a secondary or tertiary care setting.
 • Challenged traditional approaches to conceptualising pain in primary care and community setting.
 • Examined current practice and evaluated traditional methods and attitudes to pain and its management commencing with rigorous screening and assessment in primary and community care, reflecting on the management approaches within this setting and when referral is required.
 • Developed an inter-professional knowledge base of pain to support any educational initiatives.
 • Consolidated and considered extending current practice through research activities.

Graduates of the MSc should also able to demonstrate their ability to undertake a piece of research, an audit, or a critical review of an aspect of clinical practice.

This programme is aimed at those who have completed the Postgraduate Diploma in Pain Management (Primary and Community Care).

This programme is particularly suitable for those who wish to improve their knowledge of pain management in order to help improve patient care, in the primary and community care setting. Successful completion of this programme will add value to your CV. Graduates have reported that it led directly to new job opportunities in pain management.

Following the completion of this course, a vacancy was advertised locally with the local community pain team. Completing this course gave me the confidence, knowledge, skills and experience needed to apply for this more advanced role and I am pleased to report that I was successful at interview.

Christina, MSc in Pain Management (Primary and Community Care), 2017

Mae bwrsariaethau o 50% ar gael ar hyn o bryd ar gyfer 2019/20.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendalNodiadau
£4,675£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Bydd myfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2019/20 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cyrsiau. Gallai ffioedd godi'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid oes penderfyniadau wedi’u gwneud eto ynglŷn â ffioedd a benthyciadau i fyfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21. Caiff y rhain eu gwneud yn rhan o drafodaethau'r DU ynglŷn â’' haelodaeth o'r UE, a byddwn yn rhoi rhagor o fanylion i chi cyn gynted ag y bo modd.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendalNodiadau
£7,350£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

You will need a reliable computer with high speed Internet access (and up-to-date virus and malware protection) and appropriate software.