Ewch i’r prif gynnwys

Bioleg y Geg (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Video for MSc Oral Biology. Oral and Dental disease is a world-wide problem.

Nod y cwrs MSc hwn yw darparu dealltwriaeth academaidd drylwyr am strwythur a bioleg meinweoedd y geg a chlefydau deintyddol.

molecule

Addysgu a arweinir gan ymchwil

Mae ein cwrs yn darparu addysgu a arweinir gan ymchwil a thrafodaeth mewn bioleg celloedd geneuol a microbioleg gan eich galluogi i ddatblygu eich barn feirniadol.

academic-school

Byddwch yn datblygu sgiliau labordy technegol ac yn profi amgylchedd addysgu cadarnhaol a rhyngweithiol.

scroll

Continue towards a PhD

You have the option to apply for the MSc as a 1+3 year programme of study, continuing into a PhD programme within the School upon obtaining a Master’s degree qualification.

notepad

Ennill sgiliau ymchwil

Byddwch yn caffael nifer o sgiliau penodol, megis y gallu i gasglu, dadansoddi a dehongli ystod o ddata meintiol ac ansoddol cymhleth.

rosette

Ymunwch ag ysgol ddeintyddiaeth sydd ymhlith tair orau

Rydym wedi'n rhestru ymhlith tair orau’r Complete University Guide 2020 yn seiliedig ar foddhad myfyrwyr, ansawdd ymchwil a rhagolygon graddedigion.

Mae clefyd y geg a deintyddol yn broblem fyd-eang sydd yn aml yn arwain at golli ansawdd bywyd. Ein nod yw trosglwyddo’r wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen yn y maes hollbwysig hwn er mwyn cyfrannu at ddyfodol iechyd y geg yn y gymdeithas.

Mae bioleg y geg yn ddisgyblaeth wyddonol eang sy'n cwmpasu amrywiaeth o wyddorau sylfaenol a chymhwysol. Mae gwerth sylweddol i addysg yn y maes hwn mewn ymchwil trawsfudol ac ymchwil masnachol a gymhwysir i drin clefydau deintyddol a chlefydau'r geg; clefydau sydd yn parhau i fod yn gyffredin mewn gwledydd datblygedig a gwledydd sy’n datblygu.

Mae gan ein cwrs blwyddyn llawn amser ym Mhrifysgol Caerdydd ffocws cryf ar addysgu dealltwriaeth fiolegol gyfredol sydd yn berthnasol i ficrobioleg, bioleg meinweoedd cysylltiol, clefydau llidiol, canser a phrosesau datblygu ac atgyweirio.

Mae'r rhaglen yn seiliedig ar ddarlithoedd a gwaith labordy. Byddwch yn elwa ar fodiwlau a addysgir sydd yn cwmpasu meysydd fel Bioleg Cellog a Molecwlaidd a Bôn-gelloedd a Meddygaeth Adfywiol ac sydd yn arwain at brosiect ymchwil ymarferol o 5 mis. Lleolir y Rhaglen yn Ysbyty Athrofaol Cymru (y 3ydd ysbyty athrofaol mwyaf yn y DU) lle byddwch yn datblygu sgiliau labordy technegol a phrofi amgylchedd addysgu cadarnhaol a rhyngweithiol.

Byddwch yn cael eich addysgu gan academyddion ymchwil sydd o statws rhyngwladol ac sydd â chyhoeddiadau a nodwyd fel rhai 3* a 4* yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (REF 2014) sydd yn gosod ein sefydliad yn un o’r safleoedd uchaf yng ngwledydd Prydain. Bydd addysgu yn bennaf ar ffurf academaidd, mewn grwpiau bach a seminarau, gyda chyfle i gael trafodaeth feirniadol a thasgau’n canolbwyntio ar y myfyriwr.

Byddwch yn caffael nifer o sgiliau penodol, megis y gallu i gasglu, dadansoddi a dehongli ystod o ddata meintiol ac ansoddol cymhleth. Byddwch hefyd yn datblygu nifer o sgiliau gwerthfawr sydd yn seiliedig ar ymchwil labordy drwy gwblhau prosiect ymchwil 5 mis o'ch dewis ac sydd yn gyfateb i arbenigedd academaidd yr Ysgol.

Bydd gan raddedigion y rhaglen hon ystod eang o wybodaeth ac amrywiaeth o sgiliau gan eu gwneud yn ddeniadol iawn i ddarpar gyflogwyr a sefydliadau ymchwil yn y sector pwysig hwn.

Mae gan fyfyrwyr sydd ag ysgoloriaethau/cymorth cyllid yr opsiwn i wneud cais am yr MSc fel rhaglen astudio 1 + 3 blynedd, gan barhau i raglen PhD yn yr Ysgol ar y dyddiad derbyn nesaf os ydyn nhw'n bodloni'r meini prawf canlynol:

1.            Sicrhewch fod gennych dîm prosiect a goruchwylio addas ar waith
2.            Cwblhewch y rhaglen MSc gydag o leiaf ddosbarthiad teilyngdod
3.            Pasio cyfweliad sy'n nodi addasrwydd ar gyfer rhaglen PhD
4.            Bod â chyllid ar waith am 4 blyned

The studying was intense but the material we learnt, and the delivery of the lectures was fantastic. The support and open-door policy from all tutors were really valuable. One of my favourite parts of the course was integrating with other MSc students as we built a postgraduate family.
Khushbu Morar Oral Biology (MSc)

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Deintyddiaeth

Ni yw'r unig Ysgol Deintyddiaeth yng Nghymru, ac rydym yn darparu arweiniad unigryw a phwysig ym meysydd ymchwil deintyddol, addysgu a gofal cleifion.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2074 2544/8797
 • MarkerParc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XY

Meini prawf derbyn

Academic requirements

Typically you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree in a clinical dental subject (e.g. BDS, BSc Therapy and Hygiene), Biology, Biochemistry, Biomedical Engineering, Medicine, or Pharmacy
 • or a university-recognised equivalent qualification. 

English language requirements

IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements

You will also need to provide:

 • an up-to-date CV which details all relevant qualifications achieved or pending
 • two academic references

Application deadline

You must submit a fully completed application by 30 June 2021 to be considered for September 2021 entry. If you submit an application after this date, we will only consider it if places are still available.

Selection process

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will invite you to an interview.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This is a 12-month full-time multidisciplinary modular programme consisting of four taught core modules (part 1) to a total of 120 credits and a laboratory-based research project (part 2) performed over five months (60 credits).

Part 1: Taught Component

During Part 1, the core modules are delivered concurrently over a 26-week period.

Part 2: Research Project

Following satisfactory completion of Part 1, you will progress to the dissertation, which commences in April. You will be required to complete and submit a laboratory-based research project dissertation and present your work as a poster presentation (total 60 credits) to obtain a Master’s degree.

The research projects offered all laboratory-based. We have an extensive collaborative network with co-supervisors/collaborators based in the Schools of Medicine, Biosciences and Pharmacy. You will be asked to propose a first and second choice of research project from a range of research titles, and in most cases students will be able to pursue their first choice. 

Those who do not achieve the MSc in Oral Biology may be eligible for the exit awards of a Postgraduate Diploma in Oral Biology (120 credits) or a Postgraduate Certificate (60 credits).

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Mae hon yn rhaglen fodiwlaidd amlddisgyblaethol 12 mis llawn amser sydd yn cynnwys pedwar modiwl craidd a addysgir (rhan 1) gyda chyfanswm o 120 credyd a phrosiect ymchwil mewn labordy (rhan 2) a astudiwyd dros bum mis ac sydd yn werth 60 credyd.

Mae'r cwrs yn cwmpasu ystod eang o ymchwil fiofeddygol sydd hefyd yn berthnasol i ddeintyddiaeth glinigol a meddygaeth sydd yn deillio o'r cryfderau ymchwil sydd ar gael yn yr Ysgol Deintyddiaeth. Mae gan y cwrs ffocws ymchwil cryf yn yr elfen a addysgir, yn ogystal â'r prosiectau ymchwil labordy a rhagwelir y bydd yn fynediad ar gyfer ymchwil ôl-raddedig.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Confocal microscopy laboratory
Confocal microscopy and hands-on laboratory training in a broad range of experimental methods will be provided allowing you to develop your research skills..

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

All taught elements are delivered within the School of Dentistry. Students may attend other Schools (such as Medicine, Pharmacy or Biosciences) to undertake their research project.

A range of teaching methods is used on this programme, including:

 • Lectures
 • Paper discussion groups
 • Small group teaching
 • Self-directed learning
 • Oral scientific presentation run as seminars
 • Poster presentation
 • Laboratory research skills

Teaching is delivered via small group teaching. Students may arrange for additional mentoring as required via the module leaders.

Sut y caf fy asesu?

Throughout the course, you will be issued with student assessments that may take the form of essays, presentations and reports. These will be used to monitor your progress.

Module assessments are used to assess learning outcomes and allow you to express Master’s level concepts of understanding, analysis, evaluation and presentation. You will be required to pass all four module assessments in the taught element and the dissertation with a minimum pass mark of 50%.

You must pass both parts of the course in order to obtain your MSc. You must pass Part 1 in order to progress to Part 2.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor, who will be able to provide pastoral support throughout the course. This tutor will also be responsible for ensuring your academic progress and will meet you formally on a regular basis.

Feedback

You will receive feedback within two weeks of completing assessments. 

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

 • In-depth knowledge and understanding of oral biology in disease, health, repair, regeneration including cancer.
 • Develop research skills to formulate hypothesis-driven research and design suitability controlled experiments with appropriate statistical evaluation.
 • Wide knowledge of research technologies and practical research experience
 • Critically analyse, synthesize and evaluate cell and molecular Oral Biology including clinical conditions in order to drive modern treatment options required to prevent or treat Oral Diseases.
 • Develop advanced communication skills
 • Demonstrate problem solving skills and plan research independently
 • Clear concise scientific presentation skills.
 • Develop critical discussion skills
 • Undertake research for your professional development.  
Student with Petri dish
Research strength in the role of microorganisms in oral disease and novel strategies for prevention informs teaching on the MSc Oral Biology course..

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2021

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £11,950 £1,000

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £20,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae gradd meistr mewn Bioleg y Geg yn rhoi'r sgiliau i chi ddilyn gyrfa yn y dyfodol mewn addysg uwch i addysgu neu wneud ymchwil fiofeddygol mewn Prifysgolion a Diwydiant gan gynnwys y byd academaidd clinigol. Er bod y ffocws ar Fioleg y Geg, gellir trosglwyddo'r wybodaeth y byddwch yn ei dysgu i ddisgyblaethau meddygol eraill.

Mae'r cwrs hwn yn sylfaen ar gyfer cymhwyster PhD pellach sy'n arwain at ymchwil deintyddol academaidd neu lwybrau gyrfa addysgu. Fel arall, gallai'r cwrs hwn gefnogi gyrfaoedd yn y diwydiant biofeddygol neu fferyllol.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Gwyddorau biofeddygol , Biowyddorau , Deintyddiaeth, Gofal iechyd