Ewch i’r prif gynnwys

Iechyd Galwedigaethol (Polisi ac Ymarfer) (MSc)

 • Hyd: 3 blynedd
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r rhaglen hon yn addas i ffisigwyr, nyrsys, swyddogion iechyd yr amgylchedd, gweithwyr proffesiynol adnoddau dynol, cynrychiolwyr undebau llafur, arolygwyr iechyd a diogelwch, rheolwyr, gweision sifil, gwyddonwyr ac eraill sydd â chyfrifoldeb dros iechyd a diogelwch gweithwyr cyflog.

The MSc in Occupational Health is a part-time distance learning programme that offers knowledge and expertise in the science underpinning occupational health and safety.

It offers a convenient means for nurses, doctors, health and safety advisors or managers with busy work schedules and other responsibilities, to gain a postgraduate degree in Occupational Health.

The emphasis is on common occupational health and safety issues encountered in the workplace.

The aims of the course are:

 • To develop an understanding of the broad processes underpinning health protection in the workplace.
 • To develop and enhance research in occupational health directly applicable and beneficial to practice.
 • To encourage attitudes pertinent to the team approach.

The course encourages self-directed learning, critical thinking and comparative analysis of occupational health systems and practice. This is done within a structured and dynamic online learning environment that provides interactive multidisciplinary learning and the opportunity for mutual support and collaboration. 

The course aims to enable you to explore, understand, analyse and/or apply:

 • The concepts of occupational health practice in relation to current needs and initiatives.
 • The role of occupational health practitioners and the analysis of their effectiveness in practice.
 • The management of occupational health issues including psychological, sociological and philosophical perspectives, which may affect management strategies and impinge on the role of specialist practitioners.
 • Assessments of the work environment, its effects on health, relevant legislation and the effective control of workplace hazards.
 • Health surveillance, its application within the workplace and the design of appropriate occupational health programmes.
 • Specialist roles within occupational health practice through the critical appraisal of literature and research.
 • Epidemiological principles in occupational health practice and the significance of data collection in the development of evidence based practice.

Throughout the course there will be opportunities for the development of critical appraisal skills in the analysis of literature and the development of research-based activities in occupational health practice. 

The MSc dissertation then provides the opportunity to carry out research involving a detailed literature review, the formulation of research questions, hypotheses, aims and objectives, and conducting data collection, analysis and the presentation of results. 

Nodweddion unigryw

 • The bulk of the course is delivered online. This gives you the opportunity to work at your own speed, and time of your choosing, and allows you to combine study with a busy professional career
 • Subject to sufficient student interest, a short introductory course is also held in Cardiff, giving you an opportunity to meet your course tutors and fellow students
 •  The course is delivered by working occupational health practitioners and experts in their fields. The emphasis is on evidence-based practice and practical solutions

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

Applicants will typically possess an initial degree awarded by a recognised institution or appropriate professional qualification. 

Applications will be considered from graduates in a relevant subject, e.g. medicine, nursing or other healthcare professions, with an interest in and experience of occupational health services. Applicants without a degree, but with appropriate vocational qualifications, will also be considered.

The course will be delivered in a multi-professional environment. For this reason, applicants working in fields with more limited direct involvement with employee health issues will also be considered, e.g. trade union officers, human resource managers, scientists etc., subject to the same prior educational standards.

 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

All students register initially for the MSc.

The programme consists of three stages:

Stage T1 (first taught stage)
This stage lasts for one academic year, and consists of three 20-credit modules, totalling 60 credits, at Level 7.

Stage T2 (second taught stage)
This stage lasts for one further academic year, to a total of 2 academic years for stages T1 and T2, and consists of a further three 20-credit modules to the value of 60 credits at Level 7, to achieve a total of 120 credits at Level 7.

Stage R: MSc research dissertation stage
This stage lasts for one further academic year, to a total of three academic years for the full MSc programme (stages T1, T2 and R), and includes a dissertation of 60 credits at Level 7, to achieve a total of 180 credits at Level 7 to complete the MSc programme.

The total normal duration to complete the full MSc programme (stages T1, T2 and R) is three academic years on a part-time basis, from the date of initial registration on the MSc programme.

You may exit after stage T1 with a Postgraduate Certificate, if you have gained at least 60 credits, only where this includes the award of credit for three particular modules.

You may exit after stage T2 with a Postgraduate Diploma, or progress to the MSc dissertation, if you have gained at least 120 credits, only where this includes the award of credit for four particular modules.

Your dissertation, normally be no longer than 20,000 words, will embody the results of your period of project work. 

The dissertation is worth 60 credits and, in combination with the PgCert/PgDip taught stages, will be weighted 50% for the purpose of calculating the final mark:

 • Taught modules (Stages T1 and T2 combined) 50%.
 • Dissertation (Stage R) 50%.

There are a range of optional and programme specific modules available. Your programme team will guide you in identifying and selecting the appropriate and available modules.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

Blwyddyn tri

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

This course will be delivered by distance learning and therefore can be accessed by eligible students from anywhere within the international health care community. This also allows for flexibility of study to suit individual student needs. 

Teaching is through engagement with a variety of online activities including individual study of course material, group discussions, individual and group coursework, working through specially designed coursework and interactive materials. 

In addition, a three-day introductory course is available in Cardiff to provide a valuable opportunity to get to know the tutors and fellow students. 

The taught stages comprise six compulsory modules delivered over two years, three modules per year. In year three students undertake the research element of the course required for the award of an MSc.

The modules are delivered entirely via Learning Central, the University’s virtual learning environment. On Learning Central you will undertake self-directed learning based on the material provided for each module, participate in group activities such as an eConference, and collaborate with other students.

Studies at MSc dissertation level will largely consist of guided independent study and research, making use of the extensive learning and research facilities available. A project supervisor will be allocated to support and advise you on researching and writing up your specific dissertation topic.

Sut y caf fy asesu?

During the taught stages, formative assessment will include online discussions examining specific occupational health issues. Summative assessment will consist of written assignments examining aspects of occupational health theory and practice, enabling you to critically appraise the context and scientific literature, demonstrate a detailed understanding of the topic and reflect on how your new knowledge will affect your practice.

The MSc dissertation stage will be wholly assessed based on the final dissertation. 

During the dissertation stage you will be expected to keep in regular contact with your supervisor. You will also complete a progress report every two months in conjunction with your supervisor.

Sut y caf fy nghefnogi?

The MSc is delivered as a distance-learning programme via Cardiff University’s online learning environment, where you will find course materials, links to related materials and assessments. 

You will be allocated a personal tutor, for help and support with academic and pastoral needs, who you can contact to discuss progress and for advice and guidance as needed. Support will be provided wherever possible for students with additional learning needs. 

Feedback

You will receive feedback throughout the course from their tutors. Formative feedback will be communicated through electronic and written means in a timely manner. Summative feedback on assessment will be delivered within the timeframes set by the University. 

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

By fully engaging in this course, you will have the opportunity to develop a wealth of skills and abilities you can apply to any professional setting. In addition to greater conceptual understanding of current knowledge, issues and methods, you will have the opportunity to practise and develop abilities in critical analysis, in the application of evidence based medicine and in dealing with complex issues systematically and creatively. Your studies should also help you develop your problem solving and decision making abilities by enabling you to utilise evidence effectively and communicate important concepts to colleagues and others. Through any research focused elements you will have the opportunity to develop and enhance skills in aspects such as literature review, critical evaluation, research design, research methodologies, data collection, data analysis and research principles.

After fully engaging in the taught stages of the course, you should be able to:

 • Articulate the general principles of clinical occupational health practice
 • Assess and control risks to health in different occupational settings
 • Explain the principles of law and ethics as applied to occupational health
 • Demonstrate essential skills in epidemiology, statistics and evidence based-practice
 • Manage occupational health services, including questions of fitness for work, sickness absence, rehabilitation and retirement
 • Acquire and apply knowledge and skills from selected specialist occupational health modules relating to topics including health promotion, mental health, environmental hazards and/or clinical practice
 • Demonstrate critical thinking and critical analysis of a level commensurate with Master’s level (QAA level 7) study
 • Demonstrate the ability to evaluate and apply new ideas and concepts to your own professional setting
 • Systematically review literature and other evidence sources demonstrating critical analysis, synthesis and reflection to evaluate the strength and provenance of evidence
 • Deal with complex issues systematically and creatively
 • Demonstrate problem solving and/or decision making abilities in utilising evidence effectively and communicating important concepts

On successful completion of the MSc you should also be able to:

 • Demonstrate an in-depth knowledge of specialised and/or complex area(s) of study, and an ability to relate these to the subject chosen and your own professional context
 • Identify and explore a relevant topic and write a comprehensive project report that demonstrates good practice in research/audit and contributes to the development of the body of knowledge, clinical or professional practice in the field
 • Describe clearly the work carried out supported by cogent, evidence-based arguments to corroborate the conclusions drawn
 • Explain clearly the methods used in the project and justify the choice of methods based on available evidence and logical argument

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,100 £1,000

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,200 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

You will need a reliable computer with high speed Internet access (and up-to-date virus and malware protection) and appropriate software.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

The programme focuses on evidence-based practice and practical solutions in the workplace and so provides the opportunity to gain a sound basis of knowledge for occupational health practice, whatever your background, and demonstrates a commitment to your own further professional development in this and allied  areas.

For qualified doctors wanting to enter specialist training in occupational medicine, the Postgraduate Diploma stage of the course will provide knowledge of the bulk of the topics needed for part 1 of the Membership Exam of the Faculty of Occupational Medicine (MFOM). Further information on specialist training can be found on the Faculty of Occupational Medicine Website.

Please note that the programme does not contribute to specialist accreditation for nurses.

"”Key to me attending was that the MSc was open to non-clinicians and, as the course was delivered by distance-learning, my employer was keen to support my development in the field of occupational health. The course provided me with exposure to occupational health nurses and doctors in a non-regulatory setting and the online e-conference interactions with fellow students provides an insight into some of the more practical aspects of occupational health.

My employer has benefited as my dissertation enabled me to conduct research in an area that has helped improve our understanding of a very niche area of occupational health. For me personally it has been hard work but it has also been an enjoyable learning experience and I would recommend people attend the MSc.”

Andrew, regulatory scientist

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Meddygaeth, Gofal iechyd


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.