Ewch i’r prif gynnwys

Meddygaeth Newyddenedigol (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r rhaglen hon yn cynnig cymhwyster academaidd gwerth chweil i ymarferwyr a hyfforddeion ysbytai, nyrsys, parafeddygon a gweithwyr proffesiynol eraill sy'n ymwneud â gofal amlddisgyblaethol babanod newydd-anedig a phlant ifanc iawn.

globe

Dysgu gan arbenigwyr newyddenedigol

Cynllunnir a chyflwynir gan ymgynghorwyr newyddenedigol profiadol yn y DU ac arbenigwyr rhyngwladol mewn gofal iechyd newyddenedigol.

screen

Rhaglen e-ddysgu hyblyg

Dysgu o bell, fformat ar-lein sy'n galluogi dysgu hyblyg yn eich pwysau.

tick

Perthnasol i'ch ymarfer

Pwyslais ar wella'ch ymarfer clinigol newyddenedigol o ddydd i ddydd.

tick

Cefnogaeth unigol

Cymorth unigol wedi'i ddarparu gan neonatolegwyr clinigol gweithredol.

academic-school

Teilwra eich dysgu

Traethawd hir yn caniatáu i chi archwilio maes o ddiddordeb personol gyda chefnogaeth goruchwyliwr academaidd.

The MSc in Neonatal Medicine is open to medical doctors, nurse practitioners and other health professionals involved in neonatal healthcare.  Entry to the dissertation stage for the MSc award requires completion of the Cardiff University Postgraduate Diploma in Neonatal Medicine. 

This part-time distance learning course focuses on the study of clinical problems and therapeutic approaches specific to neonatal healthcare.   The physiological and anatomical changes that occur during gestation and after birth influence clinical presentation and effective treatment strategies for sick and premature infants.  Understanding the scientific basis for neonatal healthcare is vital to clinical decision making and managing the ethical and communication challenges faced by clinical teams every day.

The course aims to  prepare clinicians to identify, critically appraise, plan and implement  more effective treatments based on a sound knowledge of relevant research evidence, clinical practice, anatomy and pathophysiology.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

To be eligible, you will need to have completed the Cardiff University Postgraduate Diploma in Neonatal Medicine within the last three years. 

 • Qualified medical doctors holding the clinical professional qualification recognised as the required entry qualification for their clinical profession (i.e. MB.ChB. or equivalent).
 • Qualified Advanced Neonatal Nurse Practitioners (ANNP) holding the clinical professional qualification recognised as the required entry qualification for their clinical profession (i.e. BN or equivalent) and in addition the training qualifying them to work as an ANNP (BSc / BSc and Postgraduate Certificate at MSc level / MSc, or equivalent).

You will also need to provide evidence that you are currently registered with the professional body relevant to your profession.

English Language Requirements
IELTS with at least 6.5 overall with a minimum of 5.5 in all subskills or equivalent.

There is no set application deadline but we allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend that you apply as early as possible.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Entry to the MSc (dissertation stage) is dependent upon successful completion of the Cardiff University Postgraduate Diploma in Neonatal Medicine (not more than three years prior to the date you are applying to start the MSc).

The MSc stage continues for a further academic year after the Postgraduate Diploma, making a total of three academic years for the full MSc. This stage includes a 20,000-word dissertation worth 60 credits at Level 7, to achieve a total of at least 180 credits (including 120 credits from the Postgraduate Diploma) at Level 7 to complete the MSc programme.

The dissertation is weighted 50% for the purpose of calculating the final mark:

Stage Weighting

 • Taught modules (from the Cardiff University Postgraduate Diploma in Neonatal Medicine) 50%
 • Dissertation (stage R) 50%

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

Blwyddyn tri

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Studies at MSc dissertation level will largely consist of guided independent study making use of the extensive learning and research facilities available. A project supervisor will be allocated to support and advise you on researching and writing up your specific dissertation topic. Supporting, formative material on research methods is delivered online via our online learning platform.

Sut y caf fy asesu?

The MSc dissertation stage will be wholly assessed based on the final dissertation.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor, for help and support with academic and pastoral needs, who you can contact to discuss progress and for advice and guidance as needed. 

Feedback

Students will receive feedback throughout the duration of the programme from their supervisor/tutors. Formative feedback will be communicated through electronic and written means in a timely manner. Summative feedback on assessment will be delivered within the timeframes set by the University.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

By fully engaging in this course, you will have the opportunity to develop a wealth of skills and abilities you can apply to any professional setting. In addition to greater conceptual understanding of current knowledge, issues and methods, you will have the opportunity to practise and develop abilities in critical analysis, in the application of evidence based medicine and in dealing with complex issues systematically and creatively.  Your studies should also help you develop your problem-solving and decision-making abilities by enabling you to utilise evidence effectively and communicate important concepts to colleagues and others.  Through the dissertation you will have the opportunity to develop and enhance skills in such as literature review, critical evaluation, research design, research methodologies, data collection, data analysis and research principles.

In addition to the outcomes from the pre-requisite Postgraduate Diploma in Neonatal Medicine, by fully engaging in this course, you should be able to:

 • Demonstrate an in-depth knowledge of specialised and/or complex area(s) of study, and an ability to relate these to the subject chosen and their own professional context.
 • Describe clearly the work carried out supported by cogent, evidence-based arguments to support the conclusions drawn.
 • Demonstrate critical thinking and critical analysis of a level commensurate with Master’s level (QAA level 7) study research projects.
 • Demonstrate the ability to evaluate and apply new ideas and concepts to your own professional setting.
 • Systematically review literature and other evidence sources demonstrating critical analysis, synthesis and reflection to evaluate the strength and provenance of evidence.
 • Explain clearly the methods used in the project and justify the choice of methods based on available evidence and logical argument.
 • Deal with complex issues systematically and creatively.
 • Demonstrate problem solving and/or decision making abilities in utilising evidence effectively and communicating important concepts.
 • Explore a topic relevant to Neonatal Medicine and write a comprehensive project report that demonstrates good practice in research/audit and contributes to the development of the body of knowledge and/or clinical practice in the field.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

As this programme is three years or over in duration and has a one year full time equivalent you will not be eligible for a postgraduate loan. The UK Government has more information about eligibility for postgraduate loans.

Myfyrwyr o'r DU

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

You will need a reliable computer with high speed Internet access (and up-to-date virus and malware protection) and appropriate software.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

This programme is aimed at those who have completed the Diploma in Neonatal Medicine and wish to complete a research project or literature review to expand their academic knowledge on the subject.

This Masters programme enables you to demonstrate your abilities in critical analysis, problem-solving, decision-making, finding and using evidence and  dealing with complex issues. Whilst we do not formally assess clinical skills or competencies in a face-to-face context (so the programme is not a substitute for a formal specialty training programme), studying at this level should help successful students demonstrate academic skills that are likely to be highly regarded for their career development and progression.

In particular, the programme offers opportunities to demonstrate the development of knowledge and skills in relation to the application of evidence-based medicine and the potential enhancement of local, regional and national services and governance frameworks. As such, it should provide evidence of commitment and potential that may assist you in taking on greater responsibilities or seeking management, research, scholarship, or leadership roles.

“After working as an Advanced Neonatal Nurse Practitioner for over 20 years I was in need of a comprehensive update. The course provided an evidence-based review of neonatal care and is an ideal foundation for a career in neonatal medicine/advanced neonatal nursing practice or as an update for experienced clinicians. Year 3 provided an opportunity to undertake a detailed project in order to enhance care. Being supported to address an issue pertaining to my own area meant that I was able to address the prevention of CPAP failure in a low dependency neonatal unit in a systematic and structured way.

The weekly release of course materials  divided into distinct parts made it easier to find short time slots to undertake the all the e-learning tasks in stages throughout the week. The shared discussion forums with tutors and fellow learners helped maintain momentum and motivated us all.

The MSc in Neonatal Medicine provides academic credibility to those in clinical roles and is suitable for trainees, non-specialist paediatricians with a commitment to the neonatal unit and senior nurses aspiring to develop within the role of Nurse Consultant.”

George Brooks, Neonatal Nurse Consultant and MSc in Neonatal Medicine alumnus

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Meddygaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.