Ewch i’r prif gynnwys

Addysg Feddygol (PgDip)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r Dystysgrif Ôl-raddedig, y Diploma a’r MSc mewn Addysg Feddygol yn gwrs e-ddysgu, sy’n cynnig ffordd o adeiladu credyd astudio drwy gwrs tri cham, cynyddol ar-lein.

cursor

Ymchwil addysgol

Mae'r MSc yn cynnwys darn o ymchwil addysgol. Cymhwyso theori, cysyniadau ac egwyddorion addysgol i'ch lleoliad chi.

people

Arweinyddiaeth

Datblygu arweinwyr ac ymchwilwyr addysgol yn y dyfodol.

screen

Rhyngweithiol

Cynllun a chyflwyniad y cwrs yn pwysleisio egwyddorion a chymhwyso drwy drafodaeth a gweithgareddau rhyngweithiol mewn amgylchedd ar-lein.

academic-school

Goruchwyliaeth arbenigol

Goruchwylwyr traethawd hir penodol o amrywiaeth o gefndiroedd yn y byd academaidd, yn cynnig cefnogaeth ar gyfer integreiddio ymchwil ac ysgolheictod.

screen

Rhaglen e-ddysgu hyblyg

Dysgu o bell, fformat ar-lein sy'n galluogi dysgu hyblyg yn eich pwysau.

The Postgraduate Diploma in Medical Education programme is committed to promoting excellence in learning and teaching for health professionals. It is for all medical, dental and other health professionals who aim to professionalise the role of the clinician as teacher.

This part-time distance learning programme leads to the award of a Postgraduate Diploma in Medical Education. This is stage 2 of a three-stage, progressive course and those who successfully complete it may apply to progress to the MSc stage.

The course is highly practical and aims to model best practice in learning and teaching and draws upon a wide range of innovative approaches to learner support and development. The course is organised into a series of modules that involve interactive activities delivered within an online environment. These activities are conducted within groups, each one being facilitated by an online tutor. This affords an opportunity to explore the module topic through discussion and clarification of understanding and also gives the opportunity and time to apply new learning through the online discussions, tasks, wikis, blogs and assignments. Through this there is ample time to reflect on own practise and to share experiences and new insights with colleagues and encourages critical dialogue that promotes deeper insight into educational theory and principles which apply to clinical practice.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

In addition to fulfilling the University entrance requirements for study at Postgraduate level; you will need to demonstrate your interest/involvement in learning and teaching in health care contexts.
Successful completion of the Postgraduate Diploma stage of the programme is a prerequisite for the MSc stage.
The course is suitable for all health professionals who have teaching, assessment and related educational responsibilities, such as teachers, trainers, educational supervisors, course co-ordinators, clinical and college tutors.

You will also need to provide a personal statement that is relevant to your application. Tell us why you wish to follow this programme, what benefits you expect to gain from it, and what skills and experience you possess that make you a suitable applicant. Please supply your statement as a PDF (500 words) and include the following questions as headings:

1. What experience do you have as a health professional? You should have at least one years' post-graduation general medical experience.
2. Why do you wish to follow this course?
3. What post-qualification experience do you have of teaching as a health professional?
4. What current involvement in teaching within your health profession do you have?

Applicants should also hold an initial degree from an approved University, or other qualification/proof of educational ability.

English Language Requirements

IELTS with at least 6.5 overall with 5.5 in all subskills, or equivalent.

There is no set application deadline but we allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend that you apply as early as possible.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The Postgraduate Diploma (stage two) follows on from successful completion of the Postgraduate Certificate (stage one). 

The programme is delivered entirely online and you will be required to engage with online learning materials within tutor-facilitated groups throughout the academic year (September to June). 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

All modules in the Postgraduate Certificate Programme form year one of the Postgraduate Diploma Programme. These must be successfully completed before progressing to year two (Postgraduate Diploma year).

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The course uses a wide range of online approaches to learner support and development. Learning and teaching methods encompass a range of strategies and techniques to promote co-operative, purposeful learning. The teaching takes place online in group settings, which are facilitated by online tutors. There are a variety of tasks in each module where there is the opportunity for discussion, debate, exploration and peer interaction designed to enhance learning in addition to guided and independent study. Online tutors play a key role in the delivery of teaching for each module.

Practical application is a key feature of the course, and you will be encouraged to try out new approaches to teaching and learning throughout the programme. Synthesising your knowledge and applying theory to practice within your own clinical teaching setting will be a central requirement of both formal assessment and formative work.

Opportunities to develop your team working and collaboration skills will be available through your tasks and activities within discussion forums, blogs and general engagement in debate and exploration with tutors and peer groups.

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed in a variety of ways both to inform learning (formative) and to assess learning (summative) and all assignment tasks are linked to your educational practise. For example, typical assignments may relate to designing a proposal for an educational project in your clinical teaching context, developing a practical teaching portfolio, analysing the evaluation strategy for courses you are involved with.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will receive written feedback on all your assignments, in addition, there are many opportunities throughout the course to receive peer and tutor feedback. You will be allocated a personal tutor who will support your progress on the course, monitoring your general progress, discussing relevant issues and providing advice, guidance and support. They will contact you at various points in the course. There are a variety of tasks and activities in each module and you will discuss a range of educational issues through engagement in these with online tutors and peers. Personal tutors will comment on your reflective blog if you wish, and this exchange is an opportunity for you to engage in a dialogue about your educational roles, responsibilities and experiences in your clinical setting. This will also be done through your personal development maps and educational discussion in the discussion forum.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

 The overall aims of the course are to help you:

 • Critically appraise both your own and others’ practice as clinical educators and educational leaders to enhance learning and teaching relationships with colleagues/trainees.
 • Synthesise concepts in order to further enhance knowledge and understanding to initiate educational developments responsive to clinical education needs and challenges.
 • Develop an ability to engage with research, scholarship and practice and deal with complexities, contradictions and gaps in the current evidence base.
 • Develop the educational skills required to provide constructive feedback to learners.

More specifically the course aims to:

 • Develop and formally recognise experience, skills and leadership in clinical education.
 • Provide an understanding of educational theories, methods and practice across the clinical professions that inform current educational practice.
 • Promote critical self-awareness and reflection on educational practice to inform educational change.
 • Develop educational skills as a clinical educator and educational leader.
 • Illustrate your understanding of concepts by designing, planning and delivering learner-centred sessions employing a range of educational strategies/principles.
 • Achieve an understanding of how to create effective change in healthcare education.
 • Provide skills to design, develop and critically analyse educational media and technologies in order to enhance the learning-teaching process.
 • Promote a critical evaluation of the purpose, design, application and interpretation of a range of assessment methods available to clinical educators.
 • Develop the educational skills required to provide constructive feedback to learners.
 • Develop the knowledge and skills needed to be an educational evaluator in clinical contexts.
 • Develop the knowledge required to design, implement and evaluate an educational event with coherence, integration and relevance.
 • Provide an understanding of the philosophical orientations of educational research and a range of research methodologies to enable the selection and utilisation of appropriate strategies to design and conduct educational research.

 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Ffioedd Dysgu (2021/22)Blaendal
£3,850£1,000

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Ffioedd Dysgu (2021/22)Blaendal
£3,850£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

You will need to be able to access the internet on a regular basis in order to engage with your programme.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Health professionals have joined the course from around the world. Many graduates use the insights gained on the course to introduce innovations to their day to day teaching, whilst others go on to higher level roles and responsibilities to lead and promote excellence in learning and teaching at national and international levels.

Here’s what some of our graduates have to say about how they have benefitted professionally from studying this course…

“The certificate and diploma in medical education at Cardiff University have given me the tools and the confidence to take my undergraduate and postgraduate teaching to the next level. The flexibility of the e-learning platform has allowed me to fit my studies around my clinical commitments and family life. The qualifications and subsequent Fellowship of the Higher Education Academy gave credibility to my application as Hospital Sub Dean of our medical school which I commenced in April of this year. I would highly recommend this course to anyone who wants to develop their skills as an educator in a healthcare environment.”

Dr Robert Taylor (Emergency Physician and Acute Hospital Sub Dean for the University of Exeter Medical School)

"...I have been given an educational skill set that includes not only knowledge but also an academic mind-set and developed my leadership skills”.

Alan Stone

“The availability of online forums, an online tutor and prompt and very constructive assignment feedback all contributed to a very positive learning environment”.

Anton Saayman

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Addysg, Gofal iechyd, Meddygaeth