Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli Gofal mewn Arferion Amdriniaethol a Anaesthesia (MSc) Rhan-amser

Rydym yn adolygu'r cwrs hwn ar hyn o bryd, felly dim ond enghraifft yw'r manylion a roddir a gallant newid. Disgwylir i'r adolygiad fod wedi'i gwblhau erbyn mis Gorffennaf 2019. Byddwn yn diweddaru'r dudalen wedi hynny er mwyn iddi gynrychioli arb a sail y mae'r Brifysgol yn bwriadu cyflwyno'r cwrs.

Mae'r cwrs yn cynnig gwybodaeth ac arbenigedd i ddatblygu eich sgiliau o ran gwerthuso, meddwl yn feirniadol a datrys problemau, ac i gynyddu eich gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol a’ch dealltwriaeth o reoli gofal mewn ymarfer amlawdriniaethol er mwyn i chi allu cymhwyso’r sgiliau hynny at hyrwyddo rhagor ar ofal yn y maes hwn.

This part-time MSc course has been designed to provide graduates with the knowledge and understanding to work at an advanced level, managing patient care in perioperative and anaesthesia practice.

It offers the opportunity to develop advanced critical thinking and problem-solving skills, and to apply them to management in perioperative practice. You will have the opportunity to develop, through the process of research, advanced practical and theoretical knowledge and understanding of managing care and the ability to influence change in the field of perioperative practice.

As a part-time student, you will undertake all taught modules during two academic years. The modular structure of the programme enables you to select the most appropriate profession-specific modules and shared or generic modules from a suite of modules within the postgraduate provision of the School of Healthcare Sciences.

In order to gain the MSc in Managing Care in Perioperative and Anaesthesia Practice, students will be required to undertake a number of core and optional modules, with a final research project.  

Students who proceed to successful completion of a research project and subsequent dissertation will be eligible for the award of a Master of Science degree

Nodweddion unigryw

The opportunity to undertake an innovative and creative programme delivered by experienced educational and clinical staff who have developed a considerable local, national and international reputation and are well respected within the professions involved in perioperative practice.

The involvement of research-active and clinical staff in course design and delivery.

The emphasis on independent learning in a research-led environment.

The emphasis on acquisition of high quality clinical reasoning skills and the development of innovative ideas.

Flexibility of delivery, permitting graduates to pursue their professional careers while studying part time, or to take a career break and complete on a full time basis.

Additional free-standing non-profession-specific modules are available to complement the core modules.

The opportunity to learn in a School which is an accredited Joanna Briggs Centre.

Ffeithiau allweddol

Nifer Myfyrwyr newydd nesafMedi 2019
Hyd4 blwyddyn
CymhwysterMSc
FfurfRhan-amser
Ffyrdd eraill i astudio cwrs hwn
Cysylltu

Meini prawf derbyn

For PGT Programmes:

This Programme is suitable for graduates or experienced practitioners in related disciplines, such as nurses, operating department practitioners and respiratory therapists

Applicants should normally hold either

A first degree or diploma giving a licence to practise in a relevant health profession (e.g. operating department practice, nursing) 

or

Be able to demonstrate a minimum of two years relevant post-registration practice with evidence of professional development

Note: International students pursuing part-time programmes of study are not eligible for Tier 4 (General Student) visas and must have alternative leave to remain in the UK if they intend to study at the University in person.

It is advisable that all international students contact the School of Healthcare Sciences Office prior to completing their SIMs application.

Please submit your application via the Cardiff University Online Application Service.

For further enquiries, please email the School of Healthcare Sciences Office

Application deadline: End of July of each academic year.  Your application will be considered after this date but it may be for a later intake.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

 • The opportunity to undertake an innovative and creative programme delivered by experienced educational and clinical staff who have developed a considerable local, national and international reputationand are well respected within the professions involved in perioperative practice.
 • The involvement of research-active and clinical staff in course design and delivery.
 • The emphasis on independent learning in a research-led environment.
 • The emphasis on acquisition of high quality clinical reasoning skills and the development of innovative ideas.
 • Flexibility of delivery, permitting graduates to pursue their professional careers while studying part time, or to take a career break and complete on a full time basis.
 • Additional free-standing non-profession-specific modules are available to complement the core modules
 • The opportunity to learn in a School which is an accredited Joanna Briggs Centre.

There are a range of optional and speciality specific modules available. Your programme team will guide you in identifying and selecting the appropriate and available modules.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2019/20. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2019.

Blwyddyn un

As as part time student, you will take a minimum of two 30 credit Modules in year one, providing you with a solid base for the following years of your degree Programme.

Blwyddyn dau

Part Time Students: you will take modules amounting to a total of 120 credits over year one and two.

Blwyddyn tri

Part Time students: you will take a 60 credit Dissertation module

Blwyddyn pedwar

Part Time students: you will take a 60 credit Dissertation module

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Sut y caf fy addysgu?

The notion of adult learning will inform the learning and teaching process and a range of learning and teaching methods will be utilised to achieve the learning outcomes of the programmes. Students will enter the programmes with a wide range of skills and experiences and some may hold senior positions. These experiences will be used to enhance the learning process. Post graduate degree level study involves students taking responsibility for their own learning and this will be encouraged throughout the programme. The learning and teaching strategy will take cognisance of this and methods used will range from tutorials, to student led seminars, dialogue, problem based learning, appreciative inquiry, skills workshops, self- directed study, discussion and debate and expert led lectures

Sut y caf fy nghefnogi?

The University offers a wide range of services and activities designed to support students. These include a student counselling service, a student advisory service, crèche and day facilities, sport and exercise facilities, as well as campus information, library and IT services.

This programme gives students the opportunity to share ideas with health professionals. As well as developing their own intellectual abilities, this sharing of ideas enables them to learn and benefit from the experiences of others.  Opportunity is given for this sort of discussion and exchange of ideas through seminars and tutorials.

All students are given a named personal tutor following registration onto the programme, who is able to assist them with any pastoral care as well as advice on writing style, grammar and academic mentoring.

All modules within the programme make extensive use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment (VLE) Learning Central, on which students will find course materials, links to related materials and assessment exemplars.

For students whose first language is not English there are open access English Language courses available. These are 5 week courses run on a first come first served basis.

Sut y caf fy asesu?

Assessment

The assessments used within the MSc programme relate to the measurement of professional, academic and where appropriate clinical practice. This includes written work such as reflective narratives, evidence based literature reviews, essays and research critiques, examinations, case study analysis, practical tests, oral presentations, seminars, video and playback, tape recordings, viva, dissertations, project work and completion of portfolios.

Each assessment is accompanied by written guidelines and assessment criteria based on the QAA Code of Practice for assessments (QAA 2006). Wherever possible a proforma is produced to accompany a summative assessment. This may be in the form of marking criteria, competencies to be achieved, standards etc with clear guidelines relating to what is being assessed. This correlates with the learning outcomes of the programme/module.

Feedback

We will provide you with feedback on your work in a variety of formats.  These will include oral feedback during lectures, written feedback provided through online module discussion forums, and electronic written feedback on assessed coursework through GradeMark.  You can discuss your overall performance with your personal tutor.

Beth yw deilliannau dysgu’r cwrs/rhaglen?

The Learning outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you and academic staff will focus on precisely what they want you to achieve within each Module. 

Knowledge & Understanding:

 • On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate: Demonstrate advanced knowledge and skills in the management of care in the perioperative environment.

Intellectual Skills:

 • On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate: Critically analyse your professional experiences and appraise current and developing professional practices.

Professional Practical Skills:

 • On successful completion of the Programme you will be able to: Practice your profession using analytical and problem-solving skills.
 • On successful completion of the Programme you will be able to: Critically analyse your professional experiences and appraise current and developing professional practices.

Transferable/Key Skills:

 • On successful completion of the Programme you will be able to: Contribute to the interpretation and development of professional knowledge.
 • On successful completion of the Programme you will be able to: Initiate and lead the management of change and the advancement of care in perioperative practice

The course is aimed at healthcare professionals currently working in the field of perioperative practice, including Operating Department Practitioners (ODPs) and Registered Nurses (RNs).

It offers the opportunity to develop advanced critical thinking and problem-solving skills, and to apply them to management in perioperative practice. You will have the opportunity to develop, through the process of research, advanced practical and theoretical knowledge and understanding of managing care and the ability to influence change in the field of perioperative practice. This could then lead to personal and professional development, and career progression within the clinical area.

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Ymchwil

Ysgoloriaeth gwerth £3,000 yr un i fyfyrwyr y DU/UE yn dechrau cwrs gradd Meistr yn Medi 2019.

Rhagor o wybodaeth

As this programme is three years or over in duration and has a one year full time equivalent you will not be eligible for a postgraduate loan. The UK Government has more information about eligibility for postgraduate loans.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2019/20)

Rhan-amser - “Caiff ffioedd eu hanfonebu fesul modiwl. Fel arfer, caiff anfonebau eu rhyddhau yn fuan ar ôl cofrestru ar gyfer yr holl fodiwlau y byddwch yn eu hastudio ar ddechrau pob blwyddyn astudio. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau ffioedd dysgu.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2019/20)

Nid yw'r cwrs hwn yn derbyn myfyrwyr o du allan i'r DU/UE ar hyn o bryd.