Ewch i’r prif gynnwys

Ymarfer Cyfreithiol (PgDip)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Course options See other modes of study

Ymgeisiwch

Bydd angen i chi wneud cais i'r cwrs hwn trwy un o'n partneriaid.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Gallwch gaffael y sgiliau, y wybodaeth a’r agwedd i’ch paratoi ar gyfer dechrau contract hyfforddi cyfreithiol.

rosette

Long tradition of experience

Our tutors have extensive experience working as solicitors in the legal industry which brings a real practical focus to their teaching.

briefcase

Gain relevant experience

We offer a guaranteed work placement to all students without training contracts or substantial work experience.

star

Flexible study options

You can study both LPC stages in combination, or apply to do only the core elements or one or more elective subjects at different times.

briefcase

Complement your academic studies

We offer a range of pioneering pro-bono projects where you can work with real clients under supervision from professionals.

Mae’r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) yn cynnig astudiaeth ôl-raddedig ddwys i’r rhai sydd eisiau cymhwyso fel cyfreithiwr yng Nghymru a Lloegr, o dan y system bresennol. Er mwyn cymhwyso’n llawn ar ôl cwblhau’r LPC, bydd angen i chi ymgymryd â chontract hyfforddi dwy flynedd, sy’n gyfnod o hyfforddiant cydnabyddedig yn y gweithle.

Mae hwn yn gwrs dwys, rhyngweithiol iawn, sy’n seiliedig ar sgiliau. Byddwch yn cael eich asesu drwy arholiad, gwaith cwrs ac asesiad byw o’ch sgiliau.

Bydd yr LPC yn sicrhau eich bod yn caffael y sgiliau, y wybodaeth a’r agwedd i’ch paratoi ar gyfer dechrau contract hyfforddi. Bydd yn eich paratoi i ddelio â’r gofynion sy’n debygol o gael eu gwneud ohonoch wrth ymarfer, ac yn gosod y sylfaen ar gyfer eich ymarfer fel cyfreithiwr yn y dyfodol, gan annog arferion cymhwysedd, hyder a phroffesiynoldeb.

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Mae ein corff myfyrwyr bywiog, ynghyd â'n staff academaidd hynod gymwysedig, yn darparu'r amgylchedd perffaith i archwilio meysydd dynamig a phrysur y gyfraith, gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6102
 • MarkerRhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Meini prawf derbyn

Applications for this course must be made via the Central Applications Board (“CAB”) website.

Suitable for graduates with a UK Qualifying law degree (usually a 2.2 or above) or with a non-law degree (usually a 2.2 or above) and the GDL/CPE. In addition, all LPC applicants must fall within the transitional arrangements set out at sra.org.uk/students/sqe/transitional-arrangements/. Subject to that, the following criteria will be taken into account:

 • academic record
 • the applicant’s personal statement
 • reference from the applicant’s referee
 • degree of commitment to the legal profession (shown, for example, by placements with solicitors’ firms or equivalent experience)
 • general work experience
 • reasons for wanting to study the LPC at Cardiff
 • date on which the application is received by Cardiff University
 • order of preference of institution and
 • any special personal reasons affecting ability to study elsewhere.

English Language Requirements: IELTS with an overall score of 6.5 with 6.5 in writing and no less than 6.0 in all other subscores, or an acceptable equivalent.

Application deadlines

Applications open on October 1st in each application cycle. The earlier you apply the greater your chance of receiving an offer (subject to meeting entry requirements). Although applications to the CAB close on 31 July 2022, Cardiff University operates an initial deadline of 30 April 2022 due to competition for places. It is strongly recommended that your application is received by Cardiff University in advance of this date. Offers will be made on a first come, first served basis and the programme will close to applications when the course is full or on 30 April, whichever comes first. Please note that we have, in recent times, filled all places by the initial deadline. 

Applications received after 30 April may be considered for entry if places are still available. Please note that applications are only received by Cardiff University when they have been released to us by the CAB. The CAB will only release applications to us once the application form has been submitted, a reference received by the CAB (where required by the CAB), and the application fee paid. In particular, please contact your referee to ensure both their willingness and availability to provide a reference in good time.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The LPC is divided into two stages: Stage one and Stage two, although the stages are combined on the part time LPC, with parts of each stage studied in each of the two years of the course. Each year the course begins in September and ends in June.

The course begins with a Foundation Course designed to set the stage for the rest of Year one. In the Foundation Course you are introduced to course skills, to the core practice area covered in Year one and to other elements of the LPC, such as Professional Conduct and Regulation. In addition to the standard elements of the LPC, we also offer a short, optional course on Advocacy in Welsh (Eiriolaeth yn y Gymraeg), which part time students can do in Year two.

In Stage one you will study three core practice areas:

 • Business Law and Practice
 • Property Law and Practice
 • Litigation.

Along with:

 • Professional Conduct and Regulation
 • Solicitors’ Accounts
 • Wills and the Administration of Estates
 • Taxation.

You will also study and practise the Course Skills:

 • Practical Legal Research
 • Writing
 • Drafting
 • Interviewing and Advising
 • Advocacy.

In Stage two you will study three vocational electives.  We keep our range of elective courses under review and offer a range of subjects to choose from.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Ym mlwyddyn un byddwch yn astudio un maes ymarfer craidd:

 • Cyfraith ac Ymarfer Busnes

ynghyd ag:

 • Ymddygiad a Rheoleiddio Proffesiynol
 • Cyfrifon Cyfreithwyr
 • Gweinyddu Ewyllysiau ac Ystadau
 • Trethiant

Byddwch hefyd yn astudio ac yn ymarfer y Sgiliau Cwrs canlynol:

 • Ymchwil Gyfreithiol Ymarferol
 • Drafftio I
 • Cyfweld a Chynghori

Ym mlwyddyn un byddwch hefyd yn astudio un dewis galwedigaethol.

Blwyddyn dau

Ym mlwyddyn dau byddwch yn astudio dau faes ymarfer craidd:

 • Cyfraith Eiddo ac Ymarfer
 • Ymgyfreitha

ynghyd ag astudiaeth barhaus o:

 • Ymddygiad a Rheoleiddio Proffesiynol
 • Trethiant

Byddwch hefyd yn astudio ac yn ymarfer y Sgiliau Cwrs canlynol:

 • Ysgrifennu
 • Eiriolaeth

Ym mlwyddyn dau byddwch yn astudio dau ddewis galwedigaethol.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Teaching on the part-time programme takes place on Fridays. (However, the Foundation Course in the first week is two days on Monday and Tuesday. Also, course assessments may not be scheduled for Fridays.)

Teaching is conducted in large and small group lessons. Large groups take the form of lectures to all students and each large group lasts one hour. In the Foundation Course large group lessons are delivered live and are scheduled on the timetable, but after that part time students will not attend live lectures, but will instead access the recordings of the lectures online, on Learning Central, the University’s virtual learning environment.

Small group teaching will be timetabled in groups of up to 16-18 students although you may be organised into smaller groups for the purpose of some lessons.  Small group lessons are usually scheduled to take place for two hours, although some may be of two and half or three hours duration. Attendance at small group sessions is compulsory.

A distinctive feature of the LPC is that a substantial part of the time devoted to classroom practice overall will involve you in the exercise of the Course Skills.

Sut y caf fy asesu?

The LPC assessments are designed to be fair, rigorous, realistic and provide sufficient depth and/or breadth of coverage of the skills and subjects assessed.  Individual assessments will cover a representation of the outcomes in the particular subject or skills area. A practical emphasis will appear throughout.

There are formative assessments for each of the Stage one subjects and skills. These formative assessments help you to adjust to the different requirements of the assessments on a vocational, as opposed to, an academic course.

There are 14 summative assessments, assessing all of the compulsory Stage one subjects and skills and the three vocational electives. All assessments are supervised, except for the assessment in Practical Legal Research, which takes the form of written coursework.

Most of the supervised assessments are open book written examinations but there are supervised oral skills assessments in Advocacy, Interviewing and Advising and Wills and the Administration of Estates. 

Sut y caf fy nghefnogi?

Your learning will be supported through e-learning; all modules are supported by Learning Central, a virtual learning environment that is available on and off campus through which you will access a wide range of materials for your modules. We provide most of the lesson materials in electronic form as well as in hard copy.  We also make available recordings of large group sessions via Learning Central.

You will receive dedicated pastoral support through our personal tutor scheme. We offer an extensive programme of careers lectures and workshops with a specialist Careers Advisor. The Careers activities are usually scheduled on Thursdays, not Fridays, but recordings of the talks will be made available to part-time students on Learning Central.

A designated Disability and Diversity Officer ensures that reasonable adjustments are made for students with disabilities. The University also has a range of services to support you, including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service and excellent libraries with specialist law librarians and resource centres.  

Feedback

Feedback is regarded as a priority and is intended to raise your levels of competence. You will have formative assessments in the Stage one subjects and comprehensive feedback on those formatives, to help you prepare for the summative assessments. You will be given feedback for all oral skills practices. You will also receive feedback from your tutor in the small group sessions as the course progresses and feedback from your fellow students.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Within the curriculum, you will develop your ability to undertake independent learning and team-working skills. Communication skills are developed in small groups, where you will be required to work collaboratively on problems and tasks. The emphasis on the course is on the application of legal knowledge to simulated factual situations, giving advice to the client and undertaking tasks according to the client’s instructions.

The LPC is a practical course and you need to analyse the facts to identify the relevant issues on which the client needs advice; identify the relevant law and procedure; apply the relevant law and procedure to the relevant facts and advise the client, clearly and fully, taking into account the rules of professional conduct and the commercial and business needs of the client. 

Outside the curriculum you will have the opportunity to develop wider employability skills through participation in the school’s Law in Action pro-bono schemes run with partner organisations, in which student volunteers assist real people in their dealings with the law. Some examples of the schemes currently available to students include: 

 • Law in Justice: the Innocence Project (dealing with alleged miscarriages of justice);
 • Law in Healthcare: the NHS Continuing Healthcare Scheme (helping families claim back care home fees that arguably should have been covered by the NHS);
 • Law in Sport: the Rugby Union Project (providing legal advice and legal newsletters to rugby clubs);
 • Law in Mental Health: the Hafal Appropriate Adult Scheme (students are trained to support vulnerable adults being interviewed after having been arrested).

Other activities include mooting, negotiating and client interviewing competitions.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £7,850 £1,000
Blwyddyn dau £7,850 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,725 £1,000
Blwyddyn dau £9,725 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

The course fees cover the cost of the books and materials that you need for the course, and these are provided to you. You do not need to purchase any other books for the course.

For oral skills assessments and for advocacy practices you are required to wear suitable office clothing (such as a business suit).

There are referral fees and re-enrolment fees for students who fail assessments and who have to take referrals as external resit students.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Rydym yn darparu llawlyfrau LPC a gyhoeddir yn fasnachol i chi ar gyfer y rhan fwyaf o bynciau.  Yn y pynciau hynny nad oes llawlyfr wedi’i gyhoeddi yn fasnachol ar eu cyfer, cewch setiau o nodiadau yr ydym wedi'u paratoi.  Mae'r llawlyfrau a'r nodiadau hyn yn cynnwys y rhan fwyaf o’r cyfeiriadau y byddwch eu hangen, ac mae adnoddau eraill ar gael yn y Llyfrgell neu ar-lein. Nid oes disgwyl i chi brynu testunau eraill. Mae'r llawlyfrau (neu'r nodiadau) yn nodi'r gyfraith a'r weithdrefn sylfaenol yn y meysydd y maent yn eu cwmpasu. Yn ogystal â'r llyfrau a roddir i chi, cewch ddeunyddiau eraill a baratowyd gan dimau'r cwrs. Mae'r rhain yn cynnwys amserlenni, cynlluniau gwersi, taflenni gwersi a deunydd asesu.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Ar ôl cwblhau'r LPC, byddwch yn gallu ymgymryd â chontract hyfforddi/cyfnod o hyfforddiant cydnabyddedig, er mwyn paratoi ar gyfer ennill cymhwyster i fod yn gyfreithiwr.

Gall yr LPC hefyd arwain at waith cyfreithiol mewn rhyw swydd arall, e.e. paragyfreithiol, gyda'r opsiwn o gael contract hyfforddi yn ddiweddarach.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Sut i ymgeisio

Rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais i'r cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Law


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.