Ewch i’r prif gynnwys

Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LLM)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Course options See other modes of study

Ymgeisiwch

Bydd angen i chi wneud cais i'r cwrs hwn trwy un o'n partneriaid.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Gallwch gaffael y sgiliau, y wybodaeth a’r agwedd i’ch paratoi ar gyfer dechrau contract hyfforddi cyfreithiol.

rosette

Long tradition of experience

Our tutors have extensive experience working as solicitors in the legal industry which brings a real practical focus to their teaching.

star

Develop your legal skills

Conduct research at master’s level when you submit a project on a subject allied to topics covered during the LPC.

briefcase

Gain relevant experience

We offer a guaranteed work placement to all students without training contracts or substantial work experience.

briefcase

Complement your academic studies

We offer a range of pioneering pro-bono projects where you can work with real clients under supervision from professionals.

The Legal Practice Course (LPC) offers intensive, post graduate-level studies to those who wish to qualify as a solicitor in England and Wales under the current system. To become fully qualified after completion of the LPC, you will need to undertake a two-year training contract, which is a period of recognised work-based training.

The LPC will ensure that you acquire the skills, knowledge and attitudes to prepare you for the start of the training contract, equip you to deal with the demands that are likely to be made of you in practice and lay the foundation for your future practice as a solicitor by encouraging habits of competence, confidence and professionalism.

In addition, the LLM Legal Practice Course will also prepare you for a research module submission and allow you to reflect on the challenges facing the legal profession in today’s world.

Note: If you are worried that you may have a “character and suitability” issue which may prevent you from qualifying as a solicitor, you can ask the SRA to assess this before you start the Course. Please visit the SRA website for further guidance. 

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Mae ein corff myfyrwyr bywiog, ynghyd â'n staff academaidd hynod gymwysedig, yn darparu'r amgylchedd perffaith i archwilio meysydd dynamig a phrysur y gyfraith, gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6102
 • MarkerRhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Meini prawf derbyn

Applications for this course must be made via the Central Applications Board (“CAB”) website.

Suitable for graduates with a UK Qualifying law degree (usually a 2.2 or above) or with a non-law degree (usually a 2.2 or above) and the GDL/CPE.  In addition, all LPC applicants must fall within the transitional arrangements set out at sra.org.uk/students/sqe/transitional-arrangements/.  Subject to that, the following criteria will be taken into account:

 • academic record
 • the applicant’s personal statement
 • reference from the applicant’s referee
 • degree of commitment to the legal profession (shown, for example, by placements with solicitors’ firms or equivalent experience)
 • general work experience
 • reasons for wanting to study the LPC at Cardiff
 • date on which the application is received by Cardiff University
 • order of preference of institution and
 • any special personal reasons affecting ability to study elsewhere.

English Language Requirements: IELTS with an overall score of 6.5 with 6.5 in writing and no less than 6.0 in all other subscores, or an acceptable equivalent.

Application deadlines

Applications open on October 1st in each applicaitons cycle. The earlier you apply the greater your chance of receiving an offer (subject to meeting entry requirements). Although applications to the CAB close on 31 July 2022, Cardiff University operates an initial deadline of 30 April 2022 due to competition for places. It is strongly recommended that your application is received by Cardiff University in advance of this date. Offers will be made on a first come, first served basis and the programme will close to applications when the course is full or on 30 April, whichever comes first. Please note that we have, in recent times, filled all places by the initial deadline. 

Applications received after 30 April may be considered for entry if places are still available. Please note that applications are only received by Cardiff University when they have been released to us by the CAB. The CAB will only release applications to us once the application form has been submitted, a reference received by the CAB (where required by the CAB), and the application fee paid. In particular, please contact your referee to ensure both their willingness and availability to provide a reference in good time.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

The taught stage of the programme is formed by the LPC, which is divided into two stages: stage one and stage two, although the stages are combined on the part time LPC, with parts of each stage studied in each of the two years of the course.

Each year the course begins in September and ends in June. The LLM Research Project or Reflective Portfolio submission will be in August of the second year, following successful completion of the taught part of year two.

The course begins with a Foundation Course designed to set the stage for the rest of year one. In the Foundation Course you will be introduced to course skills, to the core practice area covered in year one and to other elements of the LPC, such as Professional Conduct and Regulation. In addition to the standard elements of the LPC, we also offer a short, optional course on Advocacy in Welsh (Eiriolaeth yn y Gymraeg), which part time students can do in year two.

In stage one you will study three core practice areas:

 • Business Law and Practice
 • Property Law and Practice
 • LitigationProfessional

along with:

 • Conduct and Regulation
 • Solicitors’ Accounts
 • Wills Administration and Estates
 • Taxation

You will also study and practise the Course Skills:

 • Practical Legal Research
 • Writing
 • Drafting
 • Interviewing and Advising
 • Advocacy

In stage two you will study three vocational electives.  We keep our range of elective courses under review and offer a range of subjects to choose from.

Following successful completion of the LPC subjects, you will complete a research module that will develop your legal research skills and knowledge. You will undertake either a Research Project, based on LPC subjects, or (subject to meeting the relevant criteria) a Reflective Portfolio, based upon pro bono or legal work experience.

The Research Project is available to all students on the LLM Legal Practice Course, but only students with significant pro bono or legal work experience will be able to pursue the Reflective Portfolio.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Ym mlwyddyn un byddwch yn astudio un maes ymarfer craidd:

 • Cyfraith ac Ymarfer Busnes

ynghyd ag:

 • Ymddygiad a Rheoleiddio Proffesiynol
 • Cyfrifon Cyfreithwyr
 • Gweinyddu Ewyllysiau ac Ystadau
 • Trethiant

Byddwch hefyd yn astudio ac yn ymarfer y Sgiliau Cwrs canlynol:

 • Ymchwil Gyfreithiol Ymarferol
 • Drafftio I
 • Cyfweld a Chynghori

Ym mlwyddyn un byddwch hefyd yn astudio un dewis galwedigaethol.

Blwyddyn dau

Ym mlwyddyn dau byddwch yn astudio dau faes ymarfer craidd:

 • Cyfraith Eiddo ac Ymarfer
 • Ymgyfreitha

ynghyd ag astudiaeth barhaus o:

 • Ymddygiad a Rheoleiddio Proffesiynol
 • Trethiant

Byddwch hefyd yn astudio ac yn ymarfer y Sgiliau Cwrs canlynol:

 • Ysgrifennu
 • Eiriolaeth

Ym mlwyddyn dau byddwch yn astudio dau ddewis galwedigaethol.

Byddwch hefyd yn ymgymryd â gweithgareddau paratoi sy'n ymwneud â'r modiwl ymchwil, a byddwch (yn y mis Awst ar ôl diwedd yr addysgu) yn cyflwyno eich Prosiect Ymchwil neu Bortffolio Myfyriol.

Mae'r Prosiect Ymchwil ar gael i bob myfyriwr ar y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol LLM, ond dim ond myfyrwyr sydd â phrofiad sylweddol o waith pro bono neu brofiad gwaith cyfreithiol fydd yn gallu dilyn y Portffolio Myfyriol.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Teaching on the part-time programme takes place on Fridays. (However, the Foundation Course in the first week is two days on Monday and Tuesday. Also, course assessments may not be scheduled for Fridays.)

Teaching is conducted in large and small group lessons. Large groups take the form of lectures and each large group lasts one hour. In the Foundation Course large group lessons are delivered live and are scheduled on the timetable, but after that part time students will not attend live lectures, but will instead access the recordings of the lectures online, on Learning Central, the University’s virtual learning environment.

Small group teaching will be timetabled in groups of up to 16-18 students although you may be organised into smaller groups for the purpose of some lessons.  Small group lessons are usually scheduled to take place for two hours, although some may be up to three hours duration. Attendance at small group sessions is compulsory.

A distinctive feature of the LPC is that a substantial part of the time devoted to classroom practice overall will involve students in the exercise of the Course Skills.

There will be an introductory lecture in Year 1 which will set out what you will need to do. You will then be introduced to legal research during term one of Year 2. This will further assist you in preparing for the research module. You will attend a workshop in term two of Year 2 to assist you in drafting your research proposal. Thereafter you will have two supervision opportunities to receive feedback on your work. In the third term of Year 2 you will continue to work on the preparation of your research project or reflective portfolio. You will be formally admitted to the LLM research module upon successful completion of your LPC examinations.

Within the curriculum, you will develop your ability to undertake independent learning and team-working skills.  Communication skills are developed in small groups, where you will be required to work collaboratively on problems and tasks. The emphasis on the course is on the application of legal knowledge to simulated factual situations, giving advice to the client and undertaking tasks according to the client’s instructions.

The LPC is a practical course and you need to analyse the facts to identify the relevant issues on which the client needs advice; identify the relevant law and procedure; apply the relevant law and procedure to the relevant facts and advise the client, clearly and fully, taking into account the rules of professional conduct and the commercial and business needs of the client. 

Outside the curriculum you will have the opportunity to develop wider 'employability' skills through participation in the school’s Law in Action pro-bono schemes run with partner organisations, in which student volunteers assist real people in their dealings with the law.  Some examples of the schemes currently available to students include: 

 • Law in Justice: the Innocence Project (dealing with alleged miscarriages of justice);
 • Law in Healthcare: the NHS Continuing Healthcare Scheme (helping families claim back care home fees that arguably should have been covered by the NHS);
 • Law in Sport: the Rugby Union Project – (providing legal advice and legal newsletters to rugby clubs);
 • Law in Court: the Personal Support Unit (PSU) (offering practical support and assistance to people at court, in family and civil matters); and
 • Law in Mental Health: the Hafal Appropriate Adult Scheme (students are trained to support vulnerable adults being interviewed after having been arrested).

Other activities include mooting, negotiating and client interviewing competitions.

Sut y caf fy asesu?

The LPC assessments are designed to be fair, rigorous, realistic, and to provide sufficient depth and/or breadth of coverage of the skills and subjects assessed.  Individual assessments will cover a representation of the outcomes in the particular subject or skills area.  A practical emphasis will appear throughout.

There are formative assessments for each of the stage one subjects and skills. These formative assessments help you to adjust to the different requirements of the assessments on a vocational, as opposed to, academic course.

There are 14 summative assessments, assessing all of the compulsory Stage 1 subjects and skills and the three vocational electives in stage two. All assessments are supervised, except for the assessment in Practical Legal Research, which takes the form of written coursework.

Most of the supervised assessments are open book written examinations but there are supervised oral skills assessments in Advocacy, Interviewing and Advising and Wills and Administration of Estates.

Summative assessment of the research module comprises the submission of a written piece of work of 8,000 words, in the form of either a Research Project or a Reflective Portfolio.  The Research Project is available to all students on the LLM Legal Practice Course, but only students with significant pro bono or legal work experience will be able to pursue the Reflective Portfolio.

Sut y caf fy nghefnogi?

Your learning will be supported through e-learning; all modules are supported by Learning Central, a virtual learning environment that is available on and off campus through which you will access a wide range of materials for your modules.  We provide most of the lesson materials in electronic form as well as in hard copy.  We also make available recordings of large group sessions via Learning Central.

You will receive dedicated pastoral support through our personal tutor scheme.  We offer an extensive programme of careers lectures and workshops within the School with a specialist Careers Advisor.  The Careers activities are usually scheduled on Thursdays but recordings of the talks will be made available to part time students on Learning Central.

A designated Disability and Diversity Officer ensures that reasonable adjustments are made for students with disabilities.  The University has a range of services to support you, including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service and excellent libraries with specialist law librarians and resource centres.

Support for your research module will be by way of face to face tuition, materials on Learning Central and supervision.

Feedback

Feedback is regarded as a priority and is intended to raise your levels of competence.  You will have formative assessments in the stage one subjects and comprehensive feedback on those formatives, to help you prepare for the summative assessments. You will be given oral and written feedback for all oral skills practices.  You will  receive feedback from your tutor in the small group sessions as the course progresses and feedback from your fellow students. You will also receive feedback in relation to the research module.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you. 

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • an understanding of the key ethical requirements contained in the SRA Principles of Regulation and Code of Conduct, understanding where these may impact and being able to apply them in context;
 • knowledge and understanding of the core practice areas of Business Law and Practice, Property Law and Practice, Litigation and the areas of Wills and Administration of Estates and Taxation;
 • knowledge and understanding of three elective subject areas;
 • a sound understanding of research methodology and/or self-reflection.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • how to properly organise information gathering and analysis;
 • how to critically analyse and examine knowledge and how that knowledge may be used in professional practice and/or skills;
 • how to form high level arguments and to use arguments, from evidence, in support of your case;
 • how to synthesise large quantities of legal information;
 • how to reflect by learning to make use of constructive feedback;
 • the ability to research, reflect and critically analyse.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • knowledge, understanding and skills in the course skills of Practical Legal Research, Writing, Drafting, Interviewing and Advising, and Advocacy, including the ability to transfer skills to different contexts;
 • the ability to research and apply knowledge of the law and legal practice accurately and effectively;
 • the ability to identify the client's objectives and different means of achieving those objectives;
 • an awareness of the financial, commercial and personal priorities and constraints to be taken into account when considering objectives;
 • an awareness of the costs, benefits and risks involved in transactions or courses of action;
 • an ability to perform the tasks required to advance transactions or matters;
 • the ability to evaluate and synthesize arguments and data;
 • the ability to offer an analysis of the complex problems presented by legal issues and a methodology for solving them;
 • the ability to write and or speak to a number of audiences;
 • the development of key research skills in order to ensure that research conclusions are made on a sound and useful basis.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • an ability to write to a high standard for a broad range of audiences including legal practice and academia;
 • an ability to work independently, demonstrating organisational and time-management skills;
 • an ability to communicate ideas effectively and fluently, both orally and in writing;
 • an ability to hone logical and reasoning skills through discussion and debate;
 • sound research skills and/or reflective skills.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd angen i'r rhai sy'n gwneud cais ar gyfer cyrsiau yng Nghanolfan yr Astudiaethau Cyfreithiol Proffesiynol gyflwyno blaendâl ar wahân a bydd gwybodaeth am hyn yn cael ei chyfleu ar wahân gan y Ganolfan.

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £7,850 £1,000
Blwyddyn dau £7,850 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,725 £1,000
Blwyddyn dau £9,725 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

The course fees cover the cost of the books and materials that you will need for the course, and these are provided to you. You do not need to purchase any other books for the course.

For oral skills assessments and for advocacy practices you are required to wear suitable office clothing (such as a business suit).

There are referral fees and re-enrolment fees for students who fail assessments and who have to take referrals as external resit students.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Rydym yn darparu llawlyfrau LPC a gyhoeddir yn fasnachol i chi ar gyfer y rhan fwyaf o bynciau. Yn y pynciau hynny nad oes llawlyfr wedi’i gyhoeddi yn fasnachol ar eu cyfer, cewch setiau o nodiadau yr ydym wedi'u paratoi. Mae'r llawlyfrau a'r nodiadau hyn yn cynnwys y rhan fwyaf o’r cyfeiriadau y byddwch eu hangen, ac mae adnoddau eraill ar gael yn y Llyfrgell neu ar-lein. Nid oes disgwyl i chi brynu testunau eraill. Mae'r llawlyfrau (neu'r nodiadau) yn nodi'r gyfraith a'r weithdrefn sylfaenol yn y meysydd y maent yn eu cwmpasu. Yn ogystal â'r llyfrau a roddir i chi, cewch ddeunyddiau eraill a baratowyd gan dimau'r cwrs. Mae'r rhain yn cynnwys amserlenni, cynlluniau gwersi, taflenni gwersi a deunydd asesu.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Ar ôl cwblhau'r LPC, byddwch yn gallu ymgymryd â chontract hyfforddi/cyfnod o hyfforddiant cydnabyddedig, er mwyn paratoi ar gyfer ennill cymhwyster i fod yn gyfreithiwr. Gall yr LPC hefyd arwain at waith cyfreithiol mewn rhyw swydd arall, e.e. paragyfreithiol, gyda'r opsiwn o gael contract hyfforddi yn ddiweddarach.  Yn dibynnu ar y trefniadau rydych yn eu cytuno arnynt gyda'ch cyflogwr, mae hefyd yn bosibl astudio'r LPC yn rhan-amser ochr yn ochr â'ch contract hyfforddi.

Mae’r opsiwn i gwblhau Prosiect Ymchwil neu Bortffolio Myfyriol yn cynnig potensial i gynyddu eich ymgysylltiad mewn gweithgareddau pro bono o fewn yr Ysgol neu ddatblygu eich sgiliau ymchwil annibynnol, a thrwy hynny, gynyddu eich parodrwydd ar gyfer ymarfer.

Yn ogystal, mae angen cynyddol yn y sectorau cyhoeddus a phreifat ar fyfyrwyr sy'n gallu dangos eu bod yn wahanol i raddedigion eraill ac sy'n gallu cynnig rhywbeth mwy i ddarpar gyflogwyr. Byddwch yn dysgu sgiliau pwysig a fydd yn eich gosod ar wahân yn y farchnad swyddi. Bydd y sgiliau hynny yn cynnwys sut i ysgrifennu a rhesymu'n feirniadol, sut i ysgrifennu ar gyfer y darllenydd ac ymgysylltu ag ef, a sut i ddeall effaith eich ymchwil.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Sut i ymgeisio

Rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais i'r cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Y Gyfraith


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.