Ewch i’r prif gynnwys

Islam ym Mhrydain Gyfoes (MA)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r rhaglen hon yn cynnig y sgiliau gwyddorau cymdeithasol i fynd ar drywydd ymchwil o'r radd flaenaf ar Fwslimiaid ym Mhrydain, yn y brif Ganolfan Astudiaethau Islam yn y DU.

tick

Ffocws cyfoes

Cyfle i ennill dealltwriaeth fanwl o'r eirfa ddamcaniaethol a chysyniadol sy'n ymwneud ag Islam Prydeinig yn y Ganolfan Astudiaethau Islam yn y DU.

scroll

Sgiliau ymchwil

Hyfforddiant er mwyn ymgymryd â gwaith ymchwil o safon uchel o fewn yr ail gymuned ffydd fwyaf yn y DU.

star

Ehangu gyrfa

Cymhwyster cydnabyddedig ar gyfer gweithio gyda Mwslimiaid Prydeining mewn capasiti proffesiynol.

people

Profiad ymarferol

Cyfle i ennill profiad - drwy leoliadau gwaith a gwirfoddoli - o fewn sefydliadau Mwslimaidd lleol.

Census data shows that Muslims are now the second largest faith community in British society. Our rewarding programme delivers a comprehensive understanding of the development of Muslim communities in the UK, the current challenges they face, and an introduction to the scholarly study of Islam in a modern Western European society.

On this programme, you will gain the social science skills essential to pursue high-calibre research on Islam in Britain today within our flagship Centre for the Study of Islam in the UK.

You will gain an in-depth understanding of the theoretical and conceptual vocabulary surrounding British Islam and the skills to undertake high-quality research according to social sciences professional ethics codes.

Our recognised qualifications are recognised as indicators of professional competence to work with British Muslims.

Encouraged to contribute to the Centre’s highly respected Public Seminar Series, you will have ample opportunity to engage in placements and volunteer with local Muslim organisations.

You are encouraged to undertake voluntary work with Muslim communities in Cardiff in activities ranging from assisting with homework clubs run via local mosques to contributing to the Muslim Council of Wales ‘iLead’ programme which aims to support young Muslims developing leadership skills.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Rydym yn chwilfrydig am brofiadau bodau dynol dros filoedd o flynyddoedd a diwylliannau, ac eisiau deall ein gorffennol yn well er mwyn goleuo ein presennol a gwella ein dyfodol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4929
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Academic Requirements

Typically, you will need to have either:

 • a 2:2 honours degree in a relevant subject area such as humanities, religious studies, social science, or a subject relevant to the study of Islam in Britain, past, present, or future
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference. The reference must be provided by your employer to evidence that you currently work in an area relevant to the programme. This should be signed, dated and less than six months old at the time you submit your application.

English Language requirements: 
IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Application deadline: 
We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process: 
We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer. 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This is a part-time programme which can take up to three years to complete.

For the taught element of the programme you will study three core modules (60 credits) and choose a further three optional modules (60 credits).

On successful completion of the taught stage, you will progress to your dissertation. Your dissertation is an essay of up to 20,000 words on a topic of your choice (approved in consultation with your tutor).

As many of our part-time postgraduate programmes are over three years in duration, you will need to check your postgraduate loan eligibility status

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Byddwch yn astudio gwerth 60 o gredydau ym mlwyddyn un.

Blwyddyn dau

Byddwch yn astudio gwerth 60 o gredydau ym mlwyddyn dau.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
DissertationRTT50160 credydau
Muslims in Britain TodayRTT51620 credydau
Qualitative Research MethodsRTT53820 credydau
Researching British Muslim CommunitiesRTT54320 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Teaching is via lectures, small group tutorials, seminars, audio-visual resources, guest speakers, and optional placement/voluntary work.

You are encouraged to attend and contribute to our Islam UK Centre Public Lecture Series, known for bringing high-profile speakers to the region to discuss a wide range of topical research.

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed via essays, other assignments (such as book reviews and presentations), or written exams depending on the modules chosen.

Sut y caf fy nghefnogi?

On enrolment, you are assigned your own Personal Tutor and provided with teaching and learning resources, including Postgraduate Handbook. Additional specific module resources are made available during the programme.

Your personal tutor is your contact point to discuss any problems arising from the course. Further queries should be addressed to the School’s Director of Postgraduate Taught. Our Professional Services team is also available for advice and support.

Feedback

Feedback on coursework may be provided via written comments on work submitted, by provision of ‘model’ answers and/or through discussion in contact sessions.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

 • In-depth understanding of the theoretical and conceptual vocabulary surrounding British Islam
 • Skills to undertake high-quality research according to social sciences professional ethics codes
 • Analytical approaches, such as coding and categorizing, conversation and discourse analysis, narrative approaches
 • An ability to exercise independent judgement on a topic to support an evidence-based argument
 • Data generation strategies, such as  participant observation, qualitative interviewing, focus groups, working with documents.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Gan fod y rhaglen hon yn dair blynedd neu'n fwy o hyd, ac mae ganddi gymhwyster cyfwerth ag amser llawn blwyddyn, ni fyddwch yn gymwys i gael benthyciad ôl-raddedig. Mae gan Lywodraeth y DU fwy o wybodaeth am gymhwysedd ar gyfer benthyciadau ôl-raddedig.

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £4,225 Dim
Blwyddyn dau £4,225 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,725 £1,000
Blwyddyn dau £9,725 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae graddedigion y radd hon a rhaglenni gradd tebyg wedi mynd ati i ddilyn gyrfaoedd mewn amrywiaeth o broffesiynau, gan gynnwys y sector gwirfoddol a chyrff anllywodraethol, polisi a gwleidyddiaeth, arweinyddiaeth grefyddol a’r sector ffydd, cyfryngau’r newyddion, y gwasanaeth sifil, addysgu, a’r byd academaidd. Mae nifer yn dewis parhau â’u hastudiaethau ar lefel PhD.

Mae cyrchfannau graddedigion diweddar yn cynnwys Senedd Cymru, Cyngor Mwslimiaid Cymru, Cyngor Mwslimiaid Prydain, Canolfan Monitro’r Cyfryngau, TRT World, Ymgysylltu a Datblygu Mwslimaidd, Islamic Relief, yr Oriel Bortreadau Genedlaethol, ysgolion cynradd ac uwchradd, a phrifysgolion ar draws y DU a thramor, gan gynnwys Prifysgol Caerdydd a’r Ganolfan Astudiaethau Islam yn y DU.

Lleoliadau

You are encouraged to undertake voluntary work with Muslim communities in Cardiff in activities ranging from assisting with homework clubs run via local mosques to contributing to the Muslim Council of Wales ‘iLead’ programme which aims to support young Muslims developing leadership skills.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Religion and theology, Social sciences


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.