Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltiadau Rhyngwladol (MSc Econ)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Gallwch feithrin dealltwriaeth fanwl o Gysylltiadau Rhyngwladol a chael eich addysgu gan ymchwilwyr blaenllaw yn y maes.

star

Flexible study programme

Select specialist modules in a broad range of areas taught by staff who are leading researchers in their fields.

mortarboard

Benefit from our environment

We are an interdisciplinary school which frequently hosts a range of research seminars and visiting speakers.

book

Demonstrate your knowledge

Undertake in-depth research on an International Relations topic that interests you.

people

Use our connections

We have close links with the Welsh Centre for International Affairs and the United Nations Association (Wales).

Mae ein rhaglen MSc Econ Cysylltiadau Rhyngwladol yn rhychwantu is-feysydd theori cysylltiadau rhyngwladol, diogelwch rhyngwladol, gwyddor wleidyddol ac athroniaeth, cyfraith ryngwladol, dadansoddi polisi tramor, diplomyddiaeth, hanes rhyngwladol ac economi wleidyddol rhyngwladol.

Mae’r rhaglen yn darparu strwythur ar gyfer astudiaeth uwch mewn maes disgyblaeth cyffrous. Mae modiwlau dewisol arbenigol yn mynd i’r afael ag ystod o bryderon byd-eang cyfoes megis gwleidyddiaeth amgylcheddol, ffeministiaeth, technolegau digidol a rheoli gwrthdaro.

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth lawn o ddatblygiad disgyblaeth Cysylltiadau Rhyngwladol, ac yn gallu dilyn diddordebau arbenigol o fewn fframwaith cyffredinol.

Bydd y rhaglen yn eich galluogi i gyfarwyddo â hanfodion y maes Cysylltiadau Rhyngwladol, ac yn dangos sut maent wedi dylanwadu ar ystod o feysydd arbenigol o’r astudiaeth. Mae wedi’i strwythuro i roi’r cyfarpar methodolegol sydd ei angen arnoch i gynnal gwaith ymchwil hanfodol yn y maes eang a heriol hwn.

Fe gewch chi eich cyflwyno i brif ddamcaniaethau a chysyniadau ym maes Cysylltiadau Rhyngwladol drwy fodiwl craidd y rhaglen, a’ch cyflwyno i ymarfer ymchwil yn y maes hwn drwy’r cwrs a addysgir ar sgiliau a dulliau ymchwil.  Ar ôl cwblhau eich gwaith cwrs, byddwch yn ysgrifennu traethawd hir ar bwnc o’ch dewis gyda chefnogaeth goruchwyliwr academaidd.

Yn dilyn ehangu rhyfeddol yn 2016, fe dyfodd y tîm Cysylltiadau Rhyngwladol yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn un o’r rhai mwyaf yn y DU. Fe gewch chi eich addysgu gan staff sy’n ymchwilwyr blaenllaw yn eu maes ac yn wahanol i unrhyw raglenni ôl-raddedig Cysylltiadau Rhyngwladol eraill yn y DU, caiff ein holl fodiwlau eu haddysgu gan staff academaidd parhaol.

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Mae ein corff myfyrwyr bywiog, ynghyd â'n staff academaidd hynod gymwysedig, yn darparu'r amgylchedd perffaith i archwilio meysydd dynamig a phrysur y gyfraith, gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6102
 • MarkerRhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:1 honours degree in a relevant subject area such as international relations, politics, English, modern languages, history, religious studies, geography, economics, psychology, sociology, social policy and journalism or an equivalent international degree 
 • a university-recognised equivalent academic qualification.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with at least 6.5 in writing and 6.0 in all other subskills, or an accepted equivalent.

Application deadline:

The application deadline is 31 July. If you submit an application after this date, we will only consider it if places are still available. 

Selection process: 

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This programme is designed to provide a strong grounding in the disciplinary and academic skills central to the study of International Relations.

The programme is delivered in two stages. Stage One (the taught component) comprises 15 and 30 credit compulsory and optional research-led taught modules over the autumn and spring semesters. Module work will be assessed at the end of each semester.

Stage Two requires the researching and writing of a dissertation on a topic of your choosing. The dissertation is worth 60 credits, and the work is supported by a supervisor.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Blwyddyn un

Year one comprises taught modules to the value of 60 credits, delivered through 15 and 30 credit compulsory and optional modules.

Blwyddyn dau

Year two comprises taught modules to the value of 60 credits, delivered through 15 and 30 credit modules. Upon successful completion of the taught stage at the end of year two, you will progress to the 60 credit dissertation.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught through a range of methods including lectures, seminars and workshops which are designed to assist you to analyse and evaluate ideas and information from guided reading.

This programme introduces you to the nature of post-graduate research, primarily through the taught course in research methods and skills, and subsequently through independent self-directed research with the support of a supervisor leading to the dissertation.

Study for a Master’s degree is intensive and challenging and it is important that you take full advantage of the teaching that is provided in order to succeed. Attendance at classes and dissertation supervisions is compulsory. We will expect you to undertake self-directed study, completing the required readings and being prepared to participate fully in class discussions. 

Sut y caf fy asesu?

The main form of assessment will be coursework essays. Other forms of assessment might include unseen examinations, seminar presentations, class tests and book and article reviews.

Summative assessments count towards your degree. Your marks in these assessments count towards your formal progression from stage one (taught modules) to stage two (the dissertation), and towards the determination of your final award. The dissertation comprises the stage two summative assessment.

Sut y caf fy nghefnogi?

We will support you in improving your study and research skills with dedicated classes at the beginning of each semester. 

All modules are supported by Learning Central, a virtual learning environment that is available on and off campus through which you will access a wide range of materials for your modules.

You will receive pastoral support through our personal tutor scheme and academic staff have dedicated office hours to meet with students to discuss any learning queries. We offer a programme of visiting speakers and guest lectures at which students are welcome. A designated Disability and Diversity Officer ensures that reasonable adjustments are made for students with disabilities. The University has a range of services to support you, including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service and excellent libraries with specialist subject librarians and resource centres. The University also offers writing skills support for students whose first language is not English.

Feedback

Feedback is given orally during seminars and you will receive written feedback on your summative coursework. Feedback will help you identify strengths and weaknesses in your learning and writing, as well as how you might improve your performance. Written feedback will be made available no later than four weeks from the submission of your assessment.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

You are expected to assume a greater responsibility for your education as you undertake your postgraduate studies. Through your Master’s degree, you will acquire and develop a range of valuable skills, both discipline specific and more generic employability skills. 

During the programme you will be able to extend your communication and presentation skills, both oral and written and develop collaborative skills. You will enhance your analytical skills, be able to develop a reasoned argument and reflect on your own learning by making use of constructive feedback. 

You will be encouraged to work independently and develop your research skills by seeking relevant materials from a variety of sources, evaluating this evidence to develop a reasoned argument. You will reflect upon empirical and theoretical issues and critically evaluate current research.

Upon completion of the programme, you will have the qualities needed for employment in circumstances requiring sound judgement, personal responsibility and initiative, in complex and unpredictable professional environments.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2021

As this programme is 3 years or over in duration and has a one year full time equivalent you will not be eligible for a postgraduate loan.  The UK Government has more information about eligibility for postgraduate loans.

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £4,225 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,100 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Graduates from this programme have found employment in a variety of fields, including government and diplomatic service, Non-Governmental Organisations (NGOs), media and international organisations. A number of our graduates have gone on to pursue PhDs and further research. The course is also useful as a general qualification for careers such as teaching, banking, and commerce.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: European studies, International relations, Politics


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.