Ewch i’r prif gynnwys

Deintyddiaeth Mewnblannu (PgDip) Rhan-amser

Mae'r cwrs hwn yn rhaglen academaidd a chlinigol a fydd yn arwain at MSc mewn Mewnblanoleg. Yn y Rhaglen hon, mae myfyrwyr yn trin cleifion a ddarperir ar eu cyfer o dan oruchwyliaeth arbenigol. Mae myfyrwyr yn cael y cyfle i gymryd rhan yn y sbectrwm llawn o arfer mewnblaniad cyfoes lle y cynhelir pob math o impiadau meinwe meddal ac asgwrn.

This part-time Postgraduate Diploma course offers knowledge and expertise in the science and practice of implantology, from theoretical science through restorative treatment planning to clinical practice in the direct management of patients requiring fixed and removable implant-retained prostheses.

The course offers you the opportunity to explore and analyse existing and developing theories and concepts underpinning the field of implantology, and it can facilitate professional and personal growth through a wide range of educational and direct clinical experiences.

Nodweddion unigryw

 • High quality, interdisciplinary research environment.
 • Excellent clinical and academic facilities.

Ffeithiau allweddol

Nifer Myfyrwyr newydd nesafMedi 2019
Hyd2 blwyddyn
CymhwysterPgDip
FfurfRhan-amser
Ffyrdd eraill i astudio cwrs hwn
AchrediadauGeneral Dental Council (GDC)
Cysylltu

Meini prawf derbyn

The course is suitable for postgraduate dental students with a minimum 2:2 Bachelor of Dental Surgery.

Applicants whose first language is not English will be required to obtain an overall IELTS score of 7 (with a minimum sub score of 6.5 in each of the four sub sections). This test will need to have been taken within 2 years of commencement of study. Applicants are required to have achieved the IELTS test result prior to an application being submitted.

Selection to the Programme is through written application, meeting above entry criteria, receipt of two references (one must be academic, one must be clinical), and success at informal interview.

Application deadline: 31 December. Please note: interviews will be undertaken on a first come first served basis throughout the application period and offers made to suitable candidates.

 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

This is a part-time Postgraduate Diploma course assessed through in-course assessments.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2019/20. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2019.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Sut y caf fy addysgu?

A diverse range of teaching and learning styles are used throughout the postgraduate diploma in Implantology. You will attend lectures, and participate in seminars, tutorials, and a clinical attachment. You will also be taught by visiting experts in the field.

Sut y caf fy nghefnogi?

All modules make extensive use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment (VLE), Learning Central, on which you will find course materials and links to related materials. You will be supervised when undertaking your dissertation, and your supervisor will schedule regular meetings to discuss progress, provide advice and guidance, and give written feedback on a draft.

Opportunities to reflect on abilities and performance are made available through the Learning Central ‘Personal Development Planning’ module and through scheduled meetings with personal tutors.

Feedback

You will receive written feedback on all assessments, in addition to oral feedback on assessed oral/poster presentations.

Sut y caf fy asesu?

The four taught modules are assessed through the following in-course assessments:

 • Extended essays.
 • Grant writing assignments.
 • Oral presentations.
 • Poster presentations.
 • Statistical assignments.
 • Library and information skills assignments.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

By fully engaging with this course, you should acquire and develop a range of valuable skills – those which are specific to implantology, as well as more generic ‘employability skills’ – including the ability to:

 • Demonstrate systematic understanding of the multi-disciplinary nature of implantology and the need for integration of knowledge from different fields.
 • Demonstrate an understanding of the cellular/tissue alterations which occur during various disease states and ageing in humans.
 • Demonstrate a comprehensive knowledge of the core principles of implantology and the supporting disciplines.
 • Demonstrate an understanding of the physical and biochemical techniques available for the assessment and development of tissue-engineered products for clinical use.
 • Critically evaluate knowledge at the forefront of a range of disciplines, such as stem cell biology, biomaterials, tissue/organ engineering and innovation.
 • Utilise knowledge and scientific evidence-based methods in the assessment and solution of challenges in the field of implantology.
 • Undertake and accurately perform various clinical and laboratory-based methodologies relevant to research into implantology.
 • Collect, evaluate, synthesise and interpret qualitative and quantitative data in a variety of ways, and identify means to gather new data where required.

Studying in Cardiff University for a year was an amazing experience. I had a chance to be guided by the most talented supervisors and helped by the most friendly colleagues. In addition, I took very interesting courses all relating to the Dental Implantology, Prosthodontic and also valuable laboratory and clinical skills. I was also able to operate in surgery and learn from all the supervisors. It was very lucky for me to have this splendid year.

Wenya, Implantology (MSc)

The Courses, the accredited CPD, the documented clinical skills and the scientific training (and skills acquired) will all support the development of the career of the individuals in hospital, specialist or family dental practices.

The qualification will also support the individual in future career  in the University sector.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2019/20)

Codir tâl am y cwrs hwn ar sail fesul modiwl. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalennau ar ffioedd dysgu.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2019/20)

Codir tâl am y cwrs hwn ar sail fesul modiwl. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalennau ar ffioedd dysgu.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

No specific equipment required.