Ewch i’r prif gynnwys

Gradd Meistr Weithredol mewn Gweinyddu Busnes (MBA)

 • Hyd: 28 mis
 • Dull astudio: Rhan amser

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Adeiladwch y wybodaeth, y sgiliau arwain a’r rhwydweithiau i wireddu eich potensial o ran gyrfa a gwneud gwahaniaeth o fewn eich sefydliad.

tick

Personal and professional outcomes

Investigate a significant challenge facing your organisation and produce practical recommendations for improvement.

star

Exceptional faculty

Learn from internationally recognised academics, industry experts and business practitioners.

building

Outstanding facilities

Dedicated Executive Education lecture, boardroom and break out facilities based in our multi-million-pound Postgraduate Teaching Centre.

rosette

Designed for professionals

Study alongside your work and home commitments with teaching delivered in three-day blocks across 28 months.

Mae gyrfaoedd heriol ac ymrwymiadau teuluol yn heriau cyffredin i ddatblygiad proffesiynol rheolaeth ganol. Mewn byd busnes o fewnbwn uchel ac allbwn uchel, pur anaml y caiff gweithwyr proffesiynol y gofod meddwl i gynllunio a pharatoi’r ffordd ymlaen.

Newid rheolaeth yw ein busnes ni.

Ein MBA i Weithredwyr yw eich catalydd ar gyfer newid. Wedi’i chyflwyno mewn blociau o dri diwrnod, dros 28 mis, mae’r rhaglen yn rhoi’r rhyddid a’r hyblygrwydd i chi ddilyn eich dyheadau o ran gyrfa ac astudio ochr yn ochr â’r ymrwymiadau sydd gennych o ran gwaith a’r cartref.

Bydd ein tîm o arbenigwyr academaidd ac ymarfer yn eich helpu i fod yn arweinydd myfyriol drwy eich annog i integreiddio damcaniaethau a gwybodaeth newydd gyda’r sgiliau, y gwerthoedd a’r profiadau sy’n deillio o’ch gwaith a’ch bywyd hyd yn hyn. Beth bynnag yw eich cefndir, byddant yn sicrhau bod gennych chi’r ymchwil diweddaraf a mewnwelediadau byd go iawn gan fusnes, diwydiant a thu hwnt.

Bydd yr addysg a arweinir gan ymchwil, sy’n canolbwyntio ar ymarfer yn gwella eich gwybodaeth sy’n bodoli eisoes mewn meysydd rheoli busnes craidd megis cyllid, marchnata, strategaeth, adnoddau dynol, entrepreneuriaeth ac arloesedd.

Dros ddeg modiwl creiddiol, dau fodiwl dewisol a thraethawd hir, byddwch chi’n gwerthuso goblygiadau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol rheoli gwneud penderfyniadau mewn ystod o gyd-destunau sectoraidd a rhyngwladol i feithrin ffordd ymlaen ar eich cyfer chi a’ch sefydliad.

Achrediadau

Sian Ballard
“Roeddwn i wedi cyrraedd pwynt yn fy ngyrfa lle’r oedd cynllunio strategol, arweinyddiaeth a rheoli newid yn rhannau pwysig o fy rôl. Roeddwn i eisiau cynyddu fy hyder yn y meysydd hyn, gwella fy ngwybodaeth a fy sgiliau a herio fy hun yn academaidd. Roedd y cyfnodau addysgu wyneb yn wyneb yn gyfle gwych i ddysgu am sefydliadau a sectorau eraill, yn rhan o gwricwlwm y cwrs, ond hefyd i ryngweithio â myfyrwyr eraill a dysgu rhagor am eu rolau a’u sefydliadau.”
Siân Ballard MBA i Weithredwyr

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB sydd â phwrpas clir: i wneud gwahaniaeth yng nghymunedau Cymru a'r byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Academic requirements:

Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 7.0 with 6.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements:

You will need to provide evidence of at least 3 years of relevant work experience.

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will invite you to an interview, either in person or by Skype, to establish your level of work experience, your aptitude for the programme, and your motivation.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Our two-year Executive MBA programme has been designed to fit around work commitments, with modules delivered in weekday blocks of three days, approximately 8 weeks apart.

Part one

The structure of the degree consists of 12 x 10 credit modules in part one. This will consist of 10 core modules and a choice of two electives from three in any one academic session.

Part two

Part two will consist of a 60 credit dissertation which describes an individual piece of research work conducted within your own organisation or industry.

You will be expected to submit your dissertation no later than the January following the end of year two. This is to allow you to schedule your research work around the normal commitments of your employment and family life.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

In year one you will undertake core modules and one optional module.

Intellectual skills are promoted within teaching blocks through presentations, the examination of case studies, group discussion, debate and assignment. The case study sessions will enable you to apply the theoretical concepts taught in the lectures to real-world contexts.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Corporate FinanceBST60310 credydau
Operations ManagementBST60410 credydau
MarketingBST60510 credydau
Strategic ManagementBST60610 credydau
Organisational BehaviourBST61210 credydau
Leadership and Professional DevelopmentBST62010 credydau

Blwyddyn dau

In year two you will take the following core modules and can choose one of the two optional modules not taken in the first year.

Upon successful completion of the taught modules you will undertake a dissertation based on a piece of research within your own organisation. The dissertation is submitted in January following the end of the second year.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Our teaching is heavily informed by research and combines academic rigour with practical relevance. Our internationally leading faculty consists of academics who are at the forefront of knowledge within their field. They bring the lessons learnt from their most recent research into the classroom, giving you access to up to date real life examples and scenarios and critical business thinking.

Your teaching and learning resources will be provided and we will be responsive to your needs and views. For your part, you will need to put in the necessary amount of work both during and outside formal teaching sessions, and to make good use of the facilities provided.

The Executive MBA is taught in thirteen blocks of three days which typically run from 9am to 5pm. Once a module is completed you will have approximately four weeks to complete an assignment.  A great deal of learning happens within the cohort itself as you learn about other sectors, and how to bring about organisational change, together.

Sut y caf fy asesu?

All modules are assessed by a written assignment of 3,000 words given to you at the end of each module. You will have around four weeks to complete each assignment.

You are also required to submit a 20,000 word dissertation.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor at the beginning of your studies. Your personal tutor will be able to give you advice on academic issues, including elective module choice and assessment. If you encounter any problems which affect your studies, your personal tutor should always be your first point of contact; she/he will be able to put you in touch with the wide range of expert student support services provided by the University and the Students' Union as appropriate.

The Executive MBA Programme Director is also on hand to provide advice and guidance and to help with any issues you may encounter whilst undertaking the course.

For day-to-day information, the staff of our Postgraduate Student Hub are available, in person, by telephone or by email, from 8am to 6pm each weekday during term time to answer your questions.

Feedback

We’ll provide you with regular feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback, personalised feedback on written work and generic written feedback.

When undertaking the dissertation/project you are expected to meet regularly with your supervisor to review progress and discuss any questions. Your supervisor will be able to provide feedback on your research plan and drafts of your work as you progress.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

If you are a manager who wants to adopt strategies and gain expertise to build and sustain business effectiveness in a competitive global market place then the Executive MBA is for you.

Our programme is designed to provide you with the knowledge and tools to enhance your professional performance and help you to realise your career potential and aspirations. It is a challenging programme but you will gain the breadth of knowledge and confidence needed to work right across any organisation, to have a strategic influence and to effect change.

The programme offers you the opportunity to apply your managerial experiences and academic theory to practical situations. The programme provides:

 • Interaction with researchers and business scholars, many of whom produce world-leading research.
 • The flexibility to manage a full-time career and study a widely recognised business qualification.
 • The opportunity to share experiences with members of your cohort.
 • The development of practical skills for management.
 • The opportunity to network with members of the Cardiff Business School Alumni Association and to attend talks given by high-profile speakers.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,000 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

No.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, cewch addysg fydd yn newid eich gyrfa gan academyddion o safon fyd-eang sydd â safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio eich ffordd o feddwl wrth i chi ystyried y byd busnes o ystod o safbwyntiau gwahanol.

Rydym yn canolbwyntio ar eich dyfodol chi. Fel myfyrwyr MBA i Weithredwyr, byddwch yn cael gweld Hyfforddwr Gweithredol ymroddedig i’ch helpu i lywio rhaglen o ddatblygiad proffesiynol personol fel bod modd i chi wireddu eich potensial o ran gyrfa.

Rydym wedi datblygu perthnasoedd sy’n amrywio o’r cwmnïau rhyngwladol mwyaf i’r microfusnesau lleiaf gan gynnwys amrywiaeth eang o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol. Rydym yn defnyddio’r rhwydweithiau hyn i sicrhau gwerth i’n myfyrwyr, a hynny trwy sicrhau a threfnu’r canlynol:

 • interniaethau ac astudiaethau achos o’r byd go iawn
 • cydweithrediad â’n Hentrepreneuriaid Gwerth Cyhoeddus Preswyl
 • darlithoedd gwadd
 • tripiau maes a gweithdai.

Bydd y profiad amrywiol ac eang hwn yn helpu i hyrwyddo eich gyrfa ac yn dangos sut y gallwch wneud gwahaniaeth ar y daith.

You'll be part of a group of approximately 20 managers from a broad range of organisations.

Over the last few years, the cohort has included professionals from Admiral Insurance, Scottish and Southern Electricity, Deloitte, Cardiff Council, NHS, Amazon, General Electric, the Fire and Rescue Service, and many other successful public and private organisations.

Portrait of man outdoors
“Rhoddodd y cwrs gyfle i mi ailffocysu ar fy sgiliau a fy ngalluogi i fanteisio ar wybodaeth aruthrol y staff addysgu sydd wir yn ymestyn eich ffordd o feddwl. Fe wnaeth y sesiynau grŵp hefyd roi’r cyfle i mi weithio gyda rhai personoliaethau cyfeillgar, hwyliog math-A ac ymarfer cael y cyflawnwyr uchel hyn i weithio fel tîm.”
Stuart Pace MBA i Weithredwyr

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Alumni Discount Scheme

The alumni discount is available for all master’s programmes in Cardiff Business School, as well as conversion courses in subjects including journalism, geography and planning, and creative writing, and master's programmes in clinical optometry, neuroimaging, education, global cultures, history, philosophy and translation.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Busnes , Rheoli


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.