Ewch i’r prif gynnwys

Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol (3 blynedd Dysgu o Bell) (MSc)

 • Hyd: 3 blynedd
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Nod ein cwrs yw datblygu gwybodaeth ac arbenigedd ynghylch dylunio amgylcheddau iach a chyfforddus mewn adeiladau ac o'u cwmpas, beth bynnag fo'r hinsawdd, gan roi sylw priodol i faterion cynaliadwyedd.

academic-school

Ysgol bensaernïaeth flaenllaw

Astudio yn un o ysgolion pensaernïaeth gorau'r deyrnas.

star

Wedi'i achredu gan CIBSE

Wedi ei hachredu gan Sefydliad Siartredig Peirianwyr Gwasanaethau Adeiladu (CIBSE) ac mae’n bodloni’r gofynion academaidd ar gyfer y cofrestriad proffesiynol CEng.

notepad

Amrywiaeth o opsiynau astudio

Ar gael fel cwrs amser llawn, rhan-amser a dysgu o bell.

building

Cwrs wedi'i sefydlu

Cwrs sefydledig, sy’n rhoi sylfaen ymarferol i weithwyr proffesiynol yr amgylchedd adeiledig ym mhwnc dylunio amgylcheddol ers 1993.

globe

Arbenigedd ymchwil o fri rhyngwladol

Yn seiliedig ar yr arbenigedd ymchwil o fri rhyngwladol yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, mae gennym brofiad ers tro mewn dylunio, monitro ar ymgynghori ar adeiladau cynaliadwy megis Tŷ carbon bositif SOLCER.

Many methods of construction are highly resource intensive. They require energy, electricity and water, and generate landfill waste and CO2 emissions. With governments and the public becoming increasingly aware of dwindling global resources and becoming conscious of the importance of sustainability issues, there is a growing demand for professionals working in the built environment to be well-versed in environmental design.

Our MSc Environmental Design of Buildings aims to develop knowledge and expertise in the design of comfortable and healthy environments in and around buildings, regardless of climate, and with due regard to sustainability issues.

Full time, part-time and distance learning options (which are suitable for professionals working in the field) of this course are offered.

Please note that this course is not suitable for those wishing to study Landscape Architecture.

Achrediadau

Kate Paxton, MSc Environmental Design of Buildings
The distance learning programme with the Welsh School of Architecture is well-tailored to suit the needs of those learning away from Cardiff. I particularly like the fact that all lectures are recorded, including questions and discussions with the local students. This means that I don't miss out on course content, but allows me to cover all of the material in my own time, at my own pace. The staff are very supportive and offer support through online tutorials and Skype calls. I have also been able to engage with other distance learners and also local students through group work, using Skype and also through the online tutorials.
Kate Paxton, MSc Environmental Design of Buildings (distance learning) MSc Environmental Design of Buildings

Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno rhaglenni sy'n arloesol ac yn berthnasol, a chynnig y deilliannau dysgu a'r rhagolygon gyrfaol gorau i'n myfyrwyr. O gofio hyn, rydym yn adolygu rhai elfennau o'r rhaglen hon ar hyn o bryd. Felly, mae'r manylion yn rhai dangosol yn unig a gallent gael eu newid. Gallwch gyflwyno cais o hyd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ac yn cysylltu â'r holl ddeiliaid cynnig pan fydd yr adolygiad wedi'i gwblhau er mwyn cadarnhau unrhyw newidiadau.

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Ein nod yw gwneud y byd yn lle gwell gyda phensaernïaeth sy'n sensitif i'w gyd-destun, yn gynaliadwy a phrydferth.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4430
 • MarkerRhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Meini prawf derbyn

Academic requirements 
Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree in architecture, building services engineering, building technology, or environmental studies
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference.

English Language requirements
IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements 
You will also need to provide a personal statement which includes your reasons for studying this programme and any experience with issues related to the design of sustainable, comfortable, and healthy environments within your previous studies or professional career. 

Application deadline
We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process
We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Our MSc Environmental Design of Buildings is delivered in two stages. Stage one (two thirds) is comprised of taught and project modules totalling 120 credits.  The final third is your dissertation (stage 2).

As a part-time student EDB DL3 student, you will take some Stage one taught modules in year one, the remaining Stage one taught modules in year two and Stage one project modules and Stage two dissertation in the third year.

Within Stage 1, you will undertake six taught and two project modules before commencing your dissertation (stage two). All modules will approach environmental design from a different angle, while focusing on specific themes, such as heating, lighting and sustainability. Throughout the course, we will address good practice in climates around the world. We will explore:

 • Current issues facing environmental designers and how the profession may be impacted by climate change.
 • Environmental standards - their prediction, measurement, and legislation.
 • Ways of achieving high standards of environmental performance, including user comfort and health, making appropriate use of building fabric and mechanical services.
 • Broader issues with regard to sustainability that environmental designers should be aware of in order to practice in a sustainable way.

The taught modules on this course provide a grounding in environmental design and architectural science within the context of sustainable development and environmental performance of buildings.

The project modules focus on specific themes in building design, such as climatic environment, internal building environment and passive design strategies. In these modules you will have the opportunity to apply taught design ideas to real-world scenarios.

After completing the modules, you will prepare a dissertation, where you will analyse a subject of environmental design that interests you in more depth.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Os ydych yn fyfyriwr rhan-amser, ac ar y llwybr tair blynedd dysgu o bell, byddwch yn ymgymryd â rhai o'r modiwlau Cam un a addysgir yn y flwyddyn galendr gyntaf.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Passive DesignART12810 credydau
Climate Comfort and EnergyART14120 credydau
Investigation of the Built EnvironmentART14210 credydau

Blwyddyn dau

Os ydych yn fyfyriwr rhan-amser, ac ar y llwybr tair blynedd dysgu o bell, byddwch yn ymgymryd â gweddill eich modiwlau a addysgir ym mlwyddyn dau.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Earth and SocietyART12210 credydau
Environmental Design ApplicationART13210 credydau
Low Carbon BuildingsART13510 credydau

Blwyddyn tri

Os ydych yn fyfyriwr rhan-amser, ac ar y llwybr tair blynedd dysgu o bell, byddwch yn ymgymryd â'ch traethawd hir ym mlwyddyn tri.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Environmental Design PracticeART13440 credydau
Architectural Science ResearchART14910 credydau
DissertationART09960 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught primarily through the University virtual learning environment, Learning Central. Through this portal, you will have access to all distance learning teaching materials for this course, which include set reading material.

Due to the nature of this course, you are responsible for reading any emails sent by module tutors or announcements made through Learning Central on a frequent basis.

For the core taught modules, we use audio-visual support, animated demonstrations, and interactive exercises as necessary to aid learning and implementation of subject-specific skills. You will be given access to and are expected to view/ listen to recordings of lectures or demonstrations given as part of these modules. Short tasks are set to give students opportunities for individual study and formative feedback.

For the project modules you will be offered the opportunity to put your newly acquired skills from the programme into practice in order to reinforce your understanding and skills in the subject area and to develop your problem-solving and presentation skills. We will hold tutorials in group settings through a chat room. You should also keep in touch with the module tutor and your fellow distance learning students through an online discussion forum, where your tutor will be able to supervise your progress as a cohort and individually.

Sut y caf fy asesu?

Taught and project-based modules are assessed in a variety of different ways depending on the module content and learning outcomes (found in the module descriptions). We use class tests, course work (both written assignments and oral presentations or critical assessments/ reviews), and project work, or a combination of these to assess your progress on the module. On the distance learning course, you may also be asked to complete tests through online invigilation.

In the dissertation stage, your dissertation is the sole object of assessment. The dissertation is a written report on a piece of research which you have carried out in an agreed subject area under supervision.

Sut y caf fy nghefnogi?

All of our students are allocated a personal tutor when they enrol on the course. A personal tutor is there to support you during your studies, and can advise you on academic and personal matters that may be affecting you. You should have regular meetings with your personal tutor to ensure that you are fully supported.

Additionally, distance students also have a dedicated programme leader who supports and guides them through their studies and instigates the setting up of communities of practice through social media groups or other virtual group making places.

Feedback

 

We offer written and oral feedback, depending on the coursework or assessment you have undertaken. You will usually receive your feedback from the module leader. If you have questions regarding your feedback, module leaders are usually happy to give advice and guidance on your progress.

Formative Feedback

Formative feedback is feedback that does not contribute to progression or degree classification decisions.  The goal of formative feedback is to improve your understanding and learning before you complete your summative assessment. More specifically, formative feedback helps you to:

 • identify your strengths and weaknesses and target areas that need work;
 • help staff to support you and address the problems identified with targeted strategies for improvement.

Some modules give the opportunity for formative feedback.  Depending on the module, this could be oral or written and may be personalised or respond to common issues across the cohort.

Summative Feedback

Summative feedback is feedback that contributes to progression or degree classification decisions.  The goal of summative assessment is to indicate how well you have succeeded in meeting the intended learning outcomes of a module or programme and will enable you to identify any action required in order to improve. All feedback should directly link to the module grading / assessment criteria.

All modules give personalised summative feedback.  This may be verbal in response to oral submissions or written in response to written submissions.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

On completing the course you should be able to:

 • Collect and record relevant data, and apply appropriate appraisal techniques, in order to assess the environmental performance of buildings.
 • Identify the nature of complex environmental design problems and deal with them both systematically and critically.
 • Identify the environmental needs and preferences of building users, including comfort and health and satisfy them in an environmentally sound manner.
 • Anticipate the principal ways in which controlling physical environments can impact on the wider local and global environment and wider sustainability issues
 • Engage effectively in debate in a professional manner and prepare and present projects at a professional standard.
 • Exercise initiative and personal responsibility in planning and implementing study tasks.
This University offers an exceptional distance learning opportunity for those who cannot make it to Cardiff. I got to know my other distance learning colleagues who come from different countries and backgrounds. The weekly online tutorials brought us colleagues and tutors closer together. One thing that I liked most in the final year project was that we exchanged our climates with that of our buddies for the project. I found that really fascinating. I really love the subject and in my opinion it was portrayed quite vividly.
Anne Casha, MSc Environmental Design of Buildings (Distance Learning)

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Oherwydd hyd y rhaglen hon, dim ond myfyrwyr sy'n dod o Gymru a'r UE sy'n bodloni’r gofynion preswylio (mae myfyrwyr sy'n dod o Loegr wedi'u heithrio) sy'n gymwys i gael benthyciad ôl-raddedig. Rhagor o wybodaeth am gymhwysedd ar gyfer benthyciadau Llywodraeth y DU i Ôl-raddedigion.

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £3,400 Dim
Blwyddyn dau £3,400 Dim
Blwyddyn tri £3,400 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £7,816 £1,000
Blwyddyn dau £7,816 Dim
Blwyddyn tri £7,816 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

The University will cover any additional costs that are essential for you to pass the programme.  For this reason you will be provided with a small financial allocation as required. The details of this will be provided by your Programme Lead throughout the academic year.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Bydd angen mynediad at gyfrifiadur/gliniadur gyda meddalwedd prosesu geiriau a mynediad da i'r rhyngrwyd, ac sy'n gallu rhedeg meddalwedd Design Builder.   Dylai meddalwedd briodol fod ar gael trwy’r fewnrwyd a chewch eich cyfeirio ati pan fo angen.

Byddai gyriant USB neu galed i storio'ch gwaith, deunydd ysgrifennu cyffredinol a rhywfaint o offer darlunio sylfaenol yn ddefnyddiol hefyd

Lle bo hynny'n briodol, rydym yn darparu trwyddedau myfyrwyr neu fynediad i'r feddalwedd efelychu arbenigol a ddefnyddiwn ar gyfer y cwrs, ond ar hyn o bryd gallwn ond warantu bod y rhain yn gweithio ar gyfrifiaduron gyda system weithredu Windows.

Yn ystod y cwrs, byddwch yn cael defnyddio’r Llyfrgell Bensaernïaeth arbenigol, yn ogystal â llyfrgelloedd eraill y Brifysgol.

Mae’n bosib y byddwch hefyd am brynu rhai o’r testunau allweddol ar gyfer y cwrs. Er bod y testunau sy'n ofynnol ar gyfer astudio ar gael yn llyfrgell yr Ysgol, mae manteision i fod yn berchen ar eich copi personol o waith allweddol fel y gallwch gael mynediad atynt pryd bynnag y dymunwch.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae myfyrwyr ar y cwrs hwn yn aml yn mynd yn ôl i'w proffesiwn gwreiddiol gyda'r fantais o ennill arbenigedd newydd mewn dylunio amgylcheddol a chynaliadwy. Ar ôl cwblhau'r cwrs, mae rhai o'n myfyrwyr sydd â digon o brofiad blaenorol yn eu gyrfa wedi mynd yn eu blaenau i gael eu penodi ar gyfer rolau blaenllaw yn eu proffesiynau perthnasol.

Mae'r rhaglen wedi helpu nifer fawr o weithwyr proffesiynol i ddilyn gyrfa mewn ystod eang o sectorau megis (ymhlith rhai eraill):

 • Gwaith pensaernïol neu beirianneg, gydag arbenigedd mewn dylunio amgylcheddol
 • Ymgynghori (dadansoddiad amgylcheddol o adeiladau a gwerthuso perfformiad adeiladau)
 • Academia (addysgu a/neu ymchwil)
 • Polisi (yn y DU a thramor)

Nodwch nad yw’r cwrs hwn yn addas i’r rhai sydd am astudio Pensaernïaeth Tirwedd.

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gwaith maes

During the course, Cardiff-based students go on a range of study trips. Guided visits will be organised to buildings that demonstrate the application of ideas taught in the course.  In the past, these have included visits to the carbon-positive SOLCER House and buildings using innovative approaches to energy efficiency in Spain.

Our distance learning students are welcome to join these field trips, if their circumstances allow.

Navarra field trip
Students on a recent sustainable architecture study trip to Navarra, Spain..

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Pensaernïaeth, Peirianneg sifil, Gwyddor amgylcheddol


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.