Ewch i’r prif gynnwys

Diabetes (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

MSc Diabetes video

The MSc in Diabetes is designed specifically for doctors and other healthcare professionals who have completed the Postgraduate Diploma (PgDip) in Diabetes and wish to pursue further studies in this field.

The course aims to:

 • Develop students’ critical independence and intellectual integrity with specific reference to diabetes and applied diabetes research.
 • Develop an enthusiastic and supportive online community of medical healthcare professionals with an interest in diabetes health care, linked via a learning environment that promotes clinical and academic collaboration extending beyond the life of the programme.
 • Develop an international community of doctors and other healthcare professionals equipped with the skill set to become leaders and innovators in the field of diabetes.
 • Establish a stimulating environment for research, teaching and education about diabetes.
 • Encourage a culture for training of health care professionals by the development of a network of experienced clinical teachers.

This part-time, distance-learning MSc runs over a period of 12 months. The MSc will begin with an introductory section (approximately 12 weeks) where you will be able to develop your knowledge and skills in analysis methodologies, critical appraisal and scientific writing.

You will then proceed to writing your Master’s dissertation of up to 20,000 words over the remainder of the year. 

This can be in the form of either:

 • Primary data analysis using an existing dataset (to which either the student or the supervisor has access and all appropriate ethical and legal clearance to use),

  OR 
 • A systematic literature review with appraisal of published evidence, leading to guideline development.

Nodweddion unigryw

 • A stimulating environment for research, teaching and education about diabetes.
 • An enthusiastic and supportive online community of medical healthcare professionals with an interest in diabetes health care, linked via a learning environment.

Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno rhaglenni sy'n arloesol ac yn berthnasol, a chynnig y deilliannau dysgu a'r rhagolygon gyrfaol gorau i'n myfyrwyr. O gofio hyn, rydym yn adolygu rhai elfennau o'r rhaglen hon ar hyn o bryd. Felly, mae'r manylion yn rhai dangosol yn unig a gallent gael eu newid. Gallwch gyflwyno cais o hyd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ac yn cysylltu â'r holl ddeiliaid cynnig pan fydd yr adolygiad wedi'i gwblhau er mwyn cadarnhau unrhyw newidiadau.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

You will need to have completed the Cardiff University Postgraduate Diploma in Diabetes within the last three years and achieved a Merit or Distinction. Note: The modules taught as part of the Diabetes PgDip course are also available as standalone modules.

There is no set application deadline but we allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend that you apply as early as possible.

Find out more about English language requirements.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The MSc course consists of one stage (post-diploma) – “stage R” (research dissertation stage), which lasts for 12 months (inclusive of 12 week introductory section) and will include a dissertation of 60 credits at Level 7, to achieve a combined total of 180 credits (including 120 credits from the Postgraduate Diploma course) to achieve the MSc.

Entry to the MSc stage is available to a selected number of candidates. Your dissertation, which will normally be of not more than 20,000 words and supported by such other material as may be considered appropriate to the subject, will embody the results of your period of project work. The subject of each student’s dissertation will be approved by the Chair of the Board of Studies concerned or his/her nominee.

The dissertation is worth 60 credits and, in combination with the postgraduate diploma taught stage(s), is weighted 50% for the purpose of calculating the final mark:

Stage Weighting

Taught modules (from PG Diploma in Diabetes) -  50%

Dissertation (stage R) -50%

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn tri

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Studies at MSc dissertation level will largely consist of guided independent study and research, making use of the extensive learning and research facilities available. A project supervisor will be allocated to support and advise you on researching and writing up your specific dissertation topic. A formative module on Research Methods will be delivered online via Cardiff University’s online learning platform, Learning Central.

All relevant course content and library resources will be available via the course website. Students will have the opportunity to give feedback on the course and inform further course developments via online surveys and representation at course board meetings.

How will I be assessed?

The introductory section of the course will be formatively assessed by the following components:

 • Weekly tutor-led scientific discussions
 • Personal portfolio
 • Group and individual contribution to a scientific ‘mini-project’.

Following completion of the introductory stage, you will proceed to complete a dissertation under the guidance of a personal supervisor. The dissertation will be formally assessed upon submission.

Sut y caf fy nghefnogi?

As the course is delivered entirely online, it provides a flexible learning environment with rapid and efficient communication between peers, tutors and administrative staff.

A steering committee provides a forum for discussion of the MSc programme. The committee, whose membership includes academic and administrative staff, a learning technologist and student representation, meets regularly in order to monitor curriculum content and delivery, and review evaluation results and procedures. All students will be contacted at the start of the course to ask for a student representative to be nominated to this committee. There is also a dedicated discussion forum on the website for student-staff issues.

A team of supervisors provide expertise in assessing and providing feedback. All students will be allocated a personal supervisor for the MSc programme with additional pastoral tutor support as required. You will be able to reflect on weekly learning, abilities and progress via entries in your personal portfolio and will receive regular feedback on individual performance from your supervisors. The supervisor will schedule regular online contact to discuss progress, provide advice and guidance, and provide written feedback on a draft prior to final submission.

Please refer to student handbook for further detail.

Feedback

You will receive informal feedback on your individual performance by your personal supervisor at regular intervals throughout the introductory section, with formal feedback upon completion.

Formative feedback will be communicated through electronic and written means in a timely manner. Summative feedback on assessment will be delivered within the timeframe set by the University.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

By fully engaging in this Master's level course, you will have the opportunity to gain a wealth of skills and abilities which you can apply to any professional setting. In addition to greater conceptual understanding of current knowledge, issues and methods, you will have the opportunity to practise and develop abilities in critical analysis, the application of evidence based medicine and in dealing with complex issues systematically and creatively. Your studies should also help you develop your problem-solving and decision-making abilities by enabling you to utilise evidence effectively and communicate important concepts to colleagues and others. Through the research focused elements you will have the opportunity to develop and enhance skills in literature review, critical evaluation, research design, research methodologies, data collection, data analysis and research principles.

By fully engaging in the course, you should also be able to:

 • Appraise, interpret and apply appropriate research methodologies to supplement diabetes care.
 • Evaluate a range of research methods and statistical analyses to resolve a clinical question relating to diabetes-related care.
 • Be able to apply sound principles of informed consent, research governance and data protection to clinical research studies.
 • Write effectively for the scientific literature and to complete applications for research funding.
 • Critically evaluate and interpret scientific data relating to diabetes epidemiology, investigation and management.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,100 £1,000
Blwyddyn dau £5,100 Dim
Blwyddyn tri £5,100 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,900 £1,000
Blwyddyn dau £5,900 Dim
Blwyddyn tri £5,900 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Bydd angen cyfrifiadur dibynadwy â mynediad cyflym at y we (ac amddiffyniad feirws a maleiswedd cyfredol) a meddalwedd priodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae’r rhaglen Feistr hon yn eich galluogi i ddangos eich bod yn cymryd cyfle i ddatblygu’ch gallu dadansoddi beirniadol, datrys problemau, gwneud penderfyniadau, canfod a defnyddio tystiolaeth ac ymdrin â materion cymhleth.

Er nad ydym yn asesu sgiliau neu gymhwysedd clinigol wyneb yn wyneb (nid yw’r rhaglen hon felly’n disodli rhaglen hyfforddi arbenigol ffurfiol), bydd astudio ar y lefel hon yn helpu myfyrwyr llwyddiannus i ddangos nifer o sgiliau academaidd y dylid eu gwerthfawrogi’n fawr mewn perthynas â’u datblygiad a’u cynnydd gyrfaol.

Yn benodol, mae’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd i ddangos datblygiad gwybodaeth a sgiliau mewn perthynas â chymhwyso meddygaeth yn seiliedig ar dystiolaeth, a chyfoethogi posibl ar wasanaethau a fframweithiau llywodraethu. Felly, dylai ddarparu tystiolaeth o ymrwymiad a photensial a all eich cynorthwyo o ran cael rhagor o gyfrifoldebau, neu o bosib wrth geisio am swyddi rheoli, ymchwil, ysgolheigaidd neu arweinyddol.

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.