Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau Iechyd Cymunedol (SPQ) (PgDip)

 • Hyd: Tair blynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Bydd cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus yn arwain at ddyfarnu Cymhwyster Ymarferydd Arbenigol y Cyngor Meddygol Cyffredinol mewn naill ai Nyrsio Ardal neu Bractis.

building

Cymeradwywyd a chefnogwyd

Mae ein rhaglen yn cael cefnogaeth lawn gan ddarparwyr gwasanaeth lleol.

tick

Cefnogaeth i fyfyrwyr

Bydd gennych gefnogaeth academaidd ac yn cael tiwtor personol penodol gydol cyfnod eich astudiaethau gyda ni.

notepad

Sgiliau ychwanegol

Mae’r cwrs yn cynnwys y cymhwyster rhagnodi i nyrsys ymarfer cymunedol, V100.

microphone

Cynrychiolydd myfyrwyr

Cewch y cyfle i ddod yn gynrychiolydd myfyrwyr ac i lywio darpariaeth addysgol ar gyfer y dyfodol.

This part-time course is for registered nurses wishing to pursue a career in community nursing. It leads to a postgraduate diploma in Community Health Studies, a recordable specialist practitioner qualification with the Nursing & Midwifery Council (NMC) in district nursing.

The course aims to:

 • Develop a critical awareness and understanding of discipline specific knowledge, informed by current practice and scholarship.
 • Judiciously apply the evidence-base to clinical situations that are complex and justify decisions to the inter-professional team.
 • Develop discipline specific competencies to Masters practice level demonstrating self-direction and the ability to act autonomously in the management of patient care, within the scope of professional practice.

The Postgraduate Diploma course consists of three core generic modules and one core specialist module equating to at least 600 hours of student engagement. The focus of learning and teaching is to link theory with practice and therefore the modules are split into 50% theory and 50% practice. The theory covered during the modules aims to prepare you for the supervised clinical practice you will be undertaking during the course.

For the practice element of the course, you will work alongside a practice teacher or sign-off mentor. A total of 600 hours in practice must be achieved during the programme. 

You must have the agreement of your employer to release you for the necessary theory and practice hours.

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Dyluniwyd ein cyrsiau er mwyn eich darparu gyda'r wybodaeth a'r profiad y bydd angen arnoch er mwyn dechrau dilyn gyrfa goal iechyd proffesiynol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

 • Current registration with the NMC on Part 1 of the register*.
 • A BSc/BA Honours degree or equivalent.

* Entry criteria for entry to specific Specialist Practice pathways are as follows:

 • District Nursing: First level nurse trained in general nursing or in adult nursing.
 • Practice Nursing: First level nurse trained in general nursing, adult nursing, the nursing of sick children or children’s nursing.

Selection of students for the course may require relevant Health Board selection and support, along with meeting University and Nursing and Midwifery Council (NMC) selection requirements. Selection criteria will be as follows:

 • Appropriate NHS Health Board identification.
 • The NHS Health Board will inform the Programme Manager of the candidates they intend to support to undertake the programme. This will include confirmation of support from a Sign-Off Mentor or Practice Teacher to meet NMC requirements.
 • Secured funding. To date community SPQ programme modules up to Postgraduate diploma have been funded centrally by Welsh Government, now via the Workforce Education and Development Services (WEDS) - it is anticipated this funding will continue. This does not include the Masters Dissertation modules.
 • Evidence of post-registration experience within the specialised area of practice.
 • Evidence of continuing professional development.
 • Enhanced up-to-date DBS disclosure in conjunction with Health Board colleagues, where necessary.

The personal statement on your application form will be considered when a judgement is made on your suitability for the programme for which you have applied. You must address the following points in your personal statement. This list is not exhaustive.

 • Why have you selected this programme?
 • What interests you about the programme?
 • Any relevant experience related to the programme or module content.
 • How you plan to use the qualification in your career.
 • How you and your profession will benefit from your studies.
 • Why you feel you should be given a place on the programme.

Application deadline: End of July of each academic year.  Your application will be considered after this date but it may be for a later intake.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

All students will attend the three core generic modules and one core specialist module that apply to the particular pathways for the award of Postgraduate Diploma - District Nursing or General Practice Nursing.

Successful completion of all four modules will lead to the award of a postgraduate diploma in Healthcare Science - Community Health Studies [SPQ] and recordable NMC specialist practice and community practitioner nurse prescriber qualifications.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

Blwyddyn tri

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Learning and teaching methods will include lectures, guided reading activities, seminar discussions, online activities, and discussion forums. Screen and podcasts, lecture-capture, and supervisory blogs are also planned to enhance and promote learning.

As some students may have concerns about the level of IT skills required to undertake the course, each student accepted onto the course will be provided with pre-programme support.

The face-to-face taught component of the module will also provide an opportunity for students to meet and develop insights into each other’s roles and experiences.

Sut y caf fy asesu?

Assessment is via a variety of methods, including written assignments, exams, presentations and a practical assessment (clinical portfolio). Assignments vary according to the module.

The programme is 50% theory and 50% practice for the postgraduate diploma level. The practical element will be assessed through a summative clinical portfolio.

Sut y caf fy nghefnogi?

The University offers a wide range of services and activities designed to support students. These include a student counselling service, a student advisory service, crèche and day facilities, sport and exercise facilities, as well as campus information, library and IT services.

This programme gives you the opportunity to share ideas with health professionals. As well as developing your own intellectual abilities, this sharing of ideas enables you to learn and benefit from the experiences of others. Opportunity is given for this sort of discussion and exchange of ideas through seminars and tutorials.

All students are given a named personal tutor following registration onto the programme, who is able to assist with any pastoral care as well as advice on writing style, grammar and academic mentoring.

All modules within the programme make extensive use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment (VLE) Learning Central, on which students will find course materials, links to related materials and assessment exemplars.

For students whose first language is not English there are open access English Language courses available. These are 5 week courses run on a first come first served basis and cost an administration fee of £25.

Feedback

We will provide you with feedback on your work in a variety of formats. These will include oral feedback during lectures, written feedback provided through online module discussion forums, and electronic written feedback on assessed coursework through GradeMark.  You can discuss your overall performance with your personal tutor.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

By fully engaging in this course, you will have the opportunity to develop:

 • An in-depth knowledge and understanding of your profession, informed by current practice, scholarship and research, including a critical awareness of current issues and developments in the subject and the profession.
 • The ability to apply research to professional situations, both practical and theoretical.
 • The ability to use a range of techniques and research methods applicable to your professional activities.

You will have the opportunity to practise and develop a range of generic abilities and skills that include the ability to:

 • Use initiative and take responsibility.
 • Solve problems in creative and innovative ways.
 • Make decisions in challenging situations.
 • Continue to learn independently and to develop professionally.
 • Communicate effectively, with colleagues and a wider audience, in a variety of media.

This reflects the requirements of the NMC relating to the specialist practice qualification, who define specialist practice as exercising of higher levels of judgement, discretion and decision making in clinical care (United Kingdom Central Council (UKCC) 2001). This programme has been designed to meet the requirements as set out by NMC for achievement of these higher level skills focusing on four broad areas:

 • Clinical practice.
 • Care and programme management.
 • Clinical practice development.
 • Clinical practice leadership.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Ariennir y rhaglen hon gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gweithwyr presennol GIG Cymru. Dylai’r rhai sydd â diddordeb mewn ariannu eu hunain gysylltu â’r Ysgol yn uniongyrchol drwy’r tiwtor derbyn.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Nid yw'r cwrs hwn yn derbyn myfyrwyr o du allan i'r DU/UE ar hyn o bryd.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Dylai cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus roi sgiliau a gwybodaeth i chi i helpu i ddatblygu eich gyrfa mewn nyrsio.

Mae'r newid parhaus mewn gofal yn nes at adref yn sbarduno datblygiad parhaus gwasanaethau gofal sylfaenol yn lleol ac yn genedlaethol, ac mae addysg nyrsys cymunedol yn amlwg yn y cynlluniau hyn i sicrhau bod y gweithlu'n addas i'r diben.

Mae ad-drefnu gwasanaethau yn ei gwneud yn ofynnol i nyrsys ardal arbenigol a nyrsys practis allu arwain a darparu gwasanaethau i fodloni gofynion cynyddol poblogaeth sy'n heneiddio.

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Gofal iechyd, Meddygaeth, Nyrsio a bydwreigiaeth, Gwyddorau gofal iechyd


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.