Ewch i’r prif gynnwys

Peirianneg Sifil a Geoamgylcheddol (MSc)

 • Hyd: 3 blynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dewisiadau'r cwrs Gweld dulliau astudio eraill
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i ddarparu datblygiad proffesiynol ôl-raddedig arbenigol yn y ddisgyblaeth newydd a chynhwysol hon, sy’n cydnabod na ellir datrys nifer o heriau amgylcheddol gan ddefnyddio un ddisgyblaeth draddodiadol yn unig. Mae'r rhaglen yn cwmpasu meysydd traddodiadol mewn peirianneg sifil, gwyddorau daear a bioleg.

This part-time MSc offers you the knowledge and expertise that you need to help you forge a career as a consulting geoenvironmental engineer within a multidisciplinary professional team. The course is designed to provide specialist postgraduate professional development in this emerging discipline, encompassing areas traditionally within civil engineering, earth sciences and biology.

Geoenvironmental engineering is an inclusive discipline which recognises that many environmental challenges cannot be solved by one traditional discipline alone. The solutions to environmental challenges relating to human interaction with soil, groundwater and surface water require engineers to possess a broad range of knowledge and expertise.

Geoenvironmental engineering covers areas traditionally within civil engineering, earth sciences and the life sciences. As a geoenvironmental engineer you could be involved in a wide range of activities, including contaminated land management, hydrogeology, water resource management, geochemical analysis, groundwater and surface water contamination fate and transport prediction, environmental impact assessment, environmental risk assessment, and habitat management.

Geoenvironmental engineers frequently work in multidisciplinary project teams and developments.

Nodweddion unigryw

 • Professional practice issues are integrated with the scientific and engineering foundation of the MSc through a series of short, workshop-style training courses covering practical aspects. These short courses are delivered by recognised professional practitioners in the industry.
 • The course involves an innovative partnership with interdisciplinary teaching provided by the School of Engineering, the School of Earth and Environmental Sciences and the School of Biosciences.
 • This course is accredited by the Institution of Civil Engineers, the Institution of Structural Engineers, the Chartered Institution of Highways and Transportation, and the Institute of Highway Engineers on behalf of the Engineering Council as meeting the requirements for Further Learning for registration as a Chartered Engineer. Candidates must hold a CEng accredited undergraduate first degree to comply with full CEng registration requirements.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Peirianneg

Dewch i astudio yn un o'r ysgolion peirianneg fwyaf blaenllaw yn y DU o ran ansawdd ymchwil ac addysgu.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 0050
 • Marker5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Meini prawf derbyn

A 2:2 honours degree in Civil, Structural, Architectural or Geotechnical Engineering or a similar field such as Earth Sciences or Biosciences from a UK university, or an equivalent international degree qualification. If you have relevant industrial experience we will give your application individual consideration.

Good mathematical skills are an advantage.

Entry to courses in Engineering will be subject to the University requirements for English language.

 

 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The part-time course is taught over three years. On successful completion of Part 1, the taught part of the course, you will proceed to the research project and dissertation stage.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

Blwyddyn tri

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Part 1 of your course involves taught classes such as lectures, laboratory sessions and tutorials. You will be taught by leading international researchers in the fields of civil and geoenvironmental engineering.

A feature of the MSc in Civil and Geoenvironmental Engineering is the series of short, workshop style training courses covering practical applications, integrating professional practice issues with the scientific and engineering foundation of the course. These workshops are delivered by recognised professional practitioners in the industry.

Sut y caf fy asesu?

Achievement of learning outcomes in the majority of modules is assessed by a combination of coursework assignments, plus University examinations set in January or May. Examinations count for 60%–70% of assessment in Stage 1 of the programme, depending on the options chosen, the remainder being largely project work and pieces of coursework.

Award of an MSc requires successful completion of Stage 2, the Dissertation, with a mark of 50% or higher. Candidates achieving a 70% average may be awarded a Distinction. Candidates achieving a 60% average may be awarded a Merit. Candidates failing to qualify for an MSc may be awarded a Postgraduate Diploma for 120 credits in Stage 1. Candidates failing to complete the 120 credits required for Stage 1 may still be eligible for the award of a Postgraduate Certificate for the achievement of at least 60 credits.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will receive supervision from experts in their field during your project and dissertation, and will have access to the research facilities of the School.

Feedback

You will receive written feedback for written coursework assignments and oral feedback for assessed presentations.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge and understanding

Upon completing this programme, you should be able to:

 • Understand the multidisciplinary nature of geoenvironmental engineering and the need for the integration of knowledge from civil engineering, earth sciences and biological sciences in the management of geoenvironmental engineering challenges.
 • Demonstrate awareness of the significance of geological, geochemical, hydrological and biological data in geoenvironmental management.
 • Demonstrate awareness of the scientific, technical, legal and commercial issues affecting geoenvironmental engineering practice;
 • Describe the techniques used to characterise flow of groundwater and surface waters.
 • Describe and model the principal geochemical processes affecting contaminant mobility in the ground and their role in impacting the quality of groundwater and surface waters.
 • Describe surface water biota and biological processes, and the effects of contaminants on the ecology of surface waters.
 • Undertake mathematical and numerical modelling of groundwater flow and groundwater contaminant transport.
 • Select appropriate methods for the investigation, assessment, management and mitigation of contaminants in the ground, in groundwater and in surface waters.

Intellectual Skills

 • Use knowledge and scientific, evidence-based, methods in the assessment and solution of geoenvironmental engineering challenges, often on the basis of limited and possibly contradictory information.
 • Deal with complex geoenvironmental engineering issues both systematically and creatively.
 • Show originality in tackling both familiar and unfamiliar problems.
 • Critically review the background to a geoenvironmental engineering problem and to formulate a programme of work to address the issue.
 • Systematically undertake a significant research project in geoenvironmental engineering which includes originality in the application of knowledge and the exercise of critical engineering judgement.
 • Collect, evaluate, synthesise and interpret qualitative and quantitative data in a variety of ways, and identify means to gain new data where needed.
 • Conceive, plan, execute, and communicate the results of an extended in-depth piece of individual project work.
 • Sustain a critical argument, both in writing and through presentations.

Practical Skills

 • Use appropriate mathematical and experimental methods for the modelling and analysis of geoenvironmental engineering problems.

Transferable Skills

 • Manipulate, present and report data in a variety of ways;
 • Manage resources and time;
 • Communicate ideas, principles and theories effectively by oral, written, and physical or practical means.

Ffioedd dysgu

As this programme is three years or over in duration and has a one year full time equivalent you will not be eligible for a postgraduate loan. The UK Government has more information about eligibility for postgraduate loans.

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£4,850Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Bydd myfyrwyr o'r EU sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr o'r DU dros gyfnod eu cwrs. Dylech nodi y gall ffioedd gynyddu'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau ffioedd a chyllid i fyfyrwyr o'r EU sy'n dechrau yn 2021/22 eto. Byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth cyn gynted ag y gallwn.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£10,975£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

No specific equipment is required for this course.

Gyrfaoedd graddedigion

The record of employment of graduates of the Cardiff University MSc in Civil and Geoenvironmental Engineering is excellent, with the majority of graduates joining engineering consultants. A small number of graduates each year go on to further study, typically a PhD.

Substantial industrial involvement with the design and delivery of the course ensures the continuing relevance of the MSc as preparation for professional employment work in this area.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Peirianneg, Peirianneg sifil , Gwyddorau'r ddaear, Gwyddorau amgylcheddol, Cynaliadwyedd