Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau Caplaniaeth (PgCert) Rhan-amser

Byddwch yn ennill cymhwyster uchel ei barch wedi’i deilwra i ddatblygu caplaniaid milwrol yn broffesiynol yn y rhaglen aml-ffydd hon.

Gain a respected qualification tailored to your professional development in this three-year, multi-faith programme.

You will study with fellow chaplains from all sectors in an environment which integrates interdisciplinary study and practical theological reflection.

You will develop your intellectual competence and research skills, deepening your reflective practice and enhancing pastoral capability.

Teaching is via four short residential schools per year with online tutorial support throughout.

You choose one of four pathways to suit your needs.

  • Generic (without specialist context)
  • Education
  • Healthcare
  • Higher Education

The generic pathway is designed for any chaplain regardless of context.

Nodweddion unigryw

  • Co-devised with St Padarn’s Institute, this programme gives you the knowledge and expertise to contribute more fully in your role.
  • Teaching is via four short residential schools per year with online tutorial support throughout.

Ffeithiau allweddol

Nifer Myfyrwyr newydd nesafMedi 2020
Hyd1 blwyddyn
CymhwysterPgCert
FfurfRhan-amser
Ffyrdd eraill i astudio cwrs hwn
Cysylltu

Meini prawf derbyn

Our Chaplaincy programmes are suitable for chaplains (lay or ordained, and from different faiths), working in different sectors including: the military, healthcare, schools, universities, prisons, the workplace, sports, the emergency services, etc.

2:1 or above in Theology, Theological Studies, Applied Theology, Religious Studies. Any other humanities or social sciences subject will be considered. 

Typical IELTS offer: An overall IELTS score of 6.5, with at least 6.0 in any sub-score is required for non-native English speakers or those who have not had a substantial part of their education taught in the English language.

You are encouraged to contact us explaining your particular area of interest before submitting a formal application.

We welcome applications year-round but to commence your studies in any given year (starting September), you must submit your application by 1 August.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

At Certificate level you take three modules, combining core and optional modules designed specifically for your pathway (60 credits total). What you study depends on your pathway.

As many of our part-time postgraduate programmes are over three years in duration, you will need to check your postgraduate loan eligibility status

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Sut y caf fy addysgu?

Teaching is via four short residential schools per year with online tutorial support throughout.

Sut y caf fy nghefnogi?

On enrolment, you are assigned your own Personal Tutor and provided with teaching and learning resources, including Postgraduate Handbook. Additional specific module resources are made available during the programme.

Your personal tutor is your contact point to discuss any problems arising from the course. Further queries should be addressed to the School’s Director of Postgraduate Taught. Our Professional Services team is also available for advice and support.

Feedback

Feedback on coursework may be provided via written comments on work submitted, by provision of ‘model’ answers and/or through discussion in contact sessions.

Sut y caf fy asesu?

Assessment is via essays and assignments (such as book reviews and presentations).

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

  • Critical analysis, intellectual flexibility and powers of evaluation
  • Research skills for social and organisational settings
  • Communication, information management and critical reflective skills
  • Skills of reflection on practice and self-understanding in the service of chaplains’ pastoral and other activities

Those undertaking the course will be involved in some kind of professional chaplaincy, on a full- or part-time basis. If appropriate, it is also possible for those who do not work in the chaplaincy field to follow this course.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Nid yw ffioedd ar gyfer mynediad 2020/21 ar gael eto.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Nid yw ffioedd ar gyfer mynediad 2020/21 ar gael eto.