Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau Caplaniaeth (PgCert)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Rhan amser

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Byddwch yn ennill cymhwyster uchel ei barch wedi’i deilwra i ddatblygu caplaniaid milwrol yn broffesiynol yn y rhaglen aml-ffydd hon.

people

Ymagwedd aml-ffydd

Wedi'i deilwra ar gyfer datblygiad proffesiynol, cewch gyfle i astudio gyda chyd-gaplaniaid o bob sector.

tick

Rhan-amser

Addysgir y cwrs hwn mewn pedair ysgol preswyl fer gyda chymorth ar-lein drwy gydol y diwrnod.

structure

Llwybrau sy'n addas ar eich cyfer

Dewiswch y llwybr Generig, neu'r llwybrau Addysg, Gofal Iechyd neu Addysg Uwch.

rosette

Gwella'ch gallu bugeiliol

Datblygu'ch gallu deallusol a'ch sgiliau ymchwil er mwyn dyfnhau eich ymarfer myfyriol.

Gain a respected qualification tailored to your professional development in this three-year, multi-faith programme.

You will study with fellow chaplains from all sectors in an environment which integrates interdisciplinary study and practical theological reflection.

You will develop your intellectual competence and research skills, deepening your reflective practice and enhancing pastoral capability.

Teaching is via four short residential schools per year with online tutorial support throughout.

You choose one of four pathways to suit your needs.

 • Generic (without specialist context)
 • Education
 • Healthcare
 • Higher Education

The generic pathway is designed for any chaplain regardless of context.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Rydym yn chwilfrydig am brofiadau bodau dynol dros filoedd o flynyddoedd a diwylliannau, ac eisiau deall ein gorffennol yn well er mwyn goleuo ein presennol a gwella ein dyfodol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4470
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Our Chaplaincy programmes are suitable for chaplains (lay or ordained, and from different faiths), working in different sectors including: the military, healthcare, schools, universities, prisons, the workplace, sports, the emergency services, etc.

2:1 or above in Theology, Theological Studies, Applied Theology, Religious Studies. Any other humanities or social sciences subject will be considered. 

Typical IELTS offer: An overall IELTS score of 6.5, with at least 6.0 in any sub-score is required for non-native English speakers or those who have not had a substantial part of their education taught in the English language.

You are encouraged to contact us explaining your particular area of interest before submitting a formal application.

We welcome applications year-round but to commence your studies in any given year (starting September), you must submit your application by 1 August.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

At Certificate level you take three modules, combining core and optional modules designed specifically for your pathway (60 credits total). What you study depends on your pathway.

As many of our part-time postgraduate programmes are over three years in duration, you will need to check your postgraduate loan eligibility status

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Teaching is via four short residential schools per year with online tutorial support throughout.

Sut y caf fy asesu?

Assessment is via essays and assignments (such as book reviews and presentations).

Sut y caf fy nghefnogi?

On enrolment, you are assigned your own Personal Tutor and provided with teaching and learning resources, including Postgraduate Handbook. Additional specific module resources are made available during the programme.

Your personal tutor is your contact point to discuss any problems arising from the course. Further queries should be addressed to the School’s Director of Postgraduate Taught. Our Professional Services team is also available for advice and support.

Feedback

Feedback on coursework may be provided via written comments on work submitted, by provision of ‘model’ answers and/or through discussion in contact sessions.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

 • Critical analysis, intellectual flexibility and powers of evaluation
 • Research skills for social and organisational settings
 • Communication, information management and critical reflective skills
 • Skills of reflection on practice and self-understanding in the service of chaplains’ pastoral and other activities

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Ffioedd Dysgu (2021/22)Blaendal
£3,975Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Nid yw'r cwrs hwn yn derbyn myfyrwyr o du allan i'r DU/UE ar hyn o bryd.

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Those undertaking the course will be involved in some kind of professional chaplaincy, on a full- or part-time basis. If appropriate, it is also possible for those who do not work in the chaplaincy field to follow this course.

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Diwinyddiaeth, Astudiaethau crefyddol