Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau Caplaniaeth: Military (MTh) Rhan-amser

Byddwch yn ennill cymhwyster uchel ei barch wedi’i deilwra i ddatblygu caplaniaid milwrol yn broffesiynol ac yn alwedigaethol yn y rhaglen aml-ffydd hon.

Acquire a respected qualification tailored to the professional and vocational development of military chaplains in this three year, multi-faith programme.

Teaching is via four short residential schools per year with online tutorial support throughout.

Additionally, you will study and reflect with chaplains from other fields (e.g. Education, Health, Prisons) during residentials.

You will develop your intellectual competence and research skills, deepening your reflective practice and enhancing pastoral capability. 

Please note, this programme is only suitable for chaplains currently serving with a branch of the military.

Nodweddion unigryw

  • Post-experience course directly tailored to the distinctive needs and ministry of chaplains to the military (MoD, Navy or RAF).
  • Opportunities to meet and study with chaplains from other sectors.
  • Delivered in an ecumenical collegiate environment where study, worship and reflection belong together.
  • Integrates a multi-faith perspective in all teaching and discussion.
  • A three year-programme offered via four short residential schools per year with individually directed personal study.
  • Co-devised with St Padarn’s Institute, this programme gives you the knowledge and expertise to contribute more fully in your role. 

Ffeithiau allweddol

Nifer Myfyrwyr newydd nesafMedi 2019
Hyd3 blwyddyn
CymhwysterMTh
FfurfRhan-amser
Cysylltu

Meini prawf derbyn

Our MTH Chaplaincy: Military route programme is suitable for chaplains (lay or ordained, and from different faiths), working in the military. 

You are encouraged to contact us explaining your particular area of interest before submitting a formal application.

We welcome applications year-round but to commence your studies in any given year (starting September), you must submit your application by 1st August.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

This is a three year programme, during which you will study modules totalling 180 credits.

Part one consists of six essay-assessed modules whose subject matter includes: an introduction to practical theology; the context of military chaplaincy; moral issues for the military.

On successful completion of the taught element of the programme you will progeess to part two – your dissertation.

Part two consists of a dissertation of 16,000 - 20,000 words on a topic of your choice, related to your chaplaincy work. 

As many of our part-time postgraduate programmes are over three years in duration, you will need to check your postgraduate loan eligibility status

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2019/20. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2019.

Blwyddyn un

 You will study modules totalling 60 credits in year one.

Blwyddyn dau

 You will study modules totalling 60 credits in year two.

Blwyddyn tri

You will undertake your dissertation (60 credits) in year three.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
DissertationRTT20960 credits
DissertationRTT20960 credits
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Sut y caf fy addysgu?

Teaching is offered through a mixture of lectures, seminars and student presentations. Teaching is via four short residential schools per year with online tutorial support throughout.

Sut y caf fy nghefnogi?

On enrolment, you are assigned your own Personal Tutor and provided with teaching and learning resources, including Postgraduate Handbook. Additional specific module resources are made available during the programme.

Your personal tutor is your contact point to discuss any problems arising from the course. Further queries should be addressed to the School’s Director of Postgraduate Taught. Our Professional Services team is also available for advice and support.

Feedback:

Feedback on coursework may be provided via written comments on work submitted, by provision of ‘model’ answers and/or through discussion in contact sessions.
 

Sut y caf fy asesu?

Assessment is via essays and assignments (such as book reviews and presentations).

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

  •        Critical analysis, intellectual flexibility and powers of evaluation.
  •        Research skills for social and organisational settings.
  •        Communication, information management and critical reflective skills.
  •        Skills of reflection on practice and self-understanding in the service of chaplains’ pastoral and other activities.

This programme is only suitable for chaplains currently serving with a branch of the military.

As this programme is 3 years or over in duration and has a one year full time equivalent you will not be eligible for a postgraduate loan.  The UK Government has more information about eligibility for postgraduate loans.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendalNodiadau
£2,650Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Bydd myfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2019/20 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cyrsiau. Gallai ffioedd godi'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid oes penderfyniadau wedi’u gwneud eto ynglŷn â ffioedd a benthyciadau i fyfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21. Caiff y rhain eu gwneud yn rhan o drafodaethau'r DU ynglŷn â’' haelodaeth o'r UE, a byddwn yn rhoi rhagor o fanylion i chi cyn gynted ag y bo modd.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2019/20)

Nid yw ffioedd ar gyfer mynediad 2019/20 ar gael eto. Cysylltwch â ni os ydych eisiau i ni eich hysbysu pan fyddant ar gael.