Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau Caplaniaeth: Military (MTh)

 • Hyd: 3 blynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Byddwch yn ennill cymhwyster uchel ei barch wedi’i deilwra i ddatblygu caplaniaid milwrol yn broffesiynol ac yn alwedigaethol yn y rhaglen aml-ffydd hon.

rosette

Cynllun pwrpasol

Rhaglen ôl-brofiad wedi'i chynllunio ar gyfer caplaniaid milwrol, wedi'i theilwra ar gyfer MoD,y Llynges Frenhinol neu RAF.

tick

Rhan-amser

Addysgir y cwrs hwn mewn pedair ysgol preswyl fer gyda chymorth ar-lein drwy gydol y diwrnod.

people

Rhaglen aml-ffydd

Yn integreiddio safbwyntiau aml-ffydd ym mhob agwedd o'r addysgu.

star

Ehangu gorwelion

Cyfle i astudio ochr yn ochr â chaplaniaid o feysydd eraill (Addysg, Iechyd, Carcharau) mewn amgylchedd ecwmenaidd.

Acquire a respected qualification tailored to the professional and vocational development of military chaplains in this three year, multi-faith programme.

Teaching is via four short residential schools per year with online tutorial support throughout.

Additionally, you will study and reflect with chaplains from other fields (e.g. Education, Health, Prisons) during residentials.

You will develop your intellectual competence and research skills, deepening your reflective practice and enhancing pastoral capability. 

Please note, this programme is only suitable for chaplains currently serving with a branch of the military.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Rydym yn chwilfrydig am brofiadau bodau dynol dros filoedd o flynyddoedd a diwylliannau, ac eisiau deall ein gorffennol yn well er mwyn goleuo ein presennol a gwella ein dyfodol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4470
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Our MTH Chaplaincy: Military route programme is suitable for chaplains (lay or ordained, and from different faiths), working in the military. 

You are encouraged to contact us explaining your particular area of interest before submitting a formal application.

We welcome applications year-round but to commence your studies in any given year (starting September), you must submit your application by 1st August.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This is a three year programme, during which you will study modules totalling 180 credits.

Part one consists of six essay-assessed modules whose subject matter includes: an introduction to practical theology; the context of military chaplaincy; moral issues for the military.

On successful completion of the taught element of the programme you will progeess to part two – your dissertation.

Part two consists of a dissertation of 16,000 - 20,000 words on a topic of your choice, related to your chaplaincy work. 

As many of our part-time postgraduate programmes are over three years in duration, you will need to check your postgraduate loan eligibility status

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020.

Blwyddyn un

You will study modules totalling 60 credits in year one.

Blwyddyn dau

You will study modules totalling 60 credits in year two.

Blwyddyn tri

You will undertake your dissertation (60 credits) in year three.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
DissertationRTT20960 credydau
DissertationRTT20960 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Teaching is offered through a mixture of lectures, seminars and student presentations. Teaching is via four short residential schools per year with online tutorial support throughout.

Sut y caf fy asesu?

Assessment is via essays and assignments (such as book reviews and presentations).

Sut y caf fy nghefnogi?

On enrolment, you are assigned your own Personal Tutor and provided with teaching and learning resources, including Postgraduate Handbook. Additional specific module resources are made available during the programme.

Your personal tutor is your contact point to discuss any problems arising from the course. Further queries should be addressed to the School’s Director of Postgraduate Taught. Our Professional Services team is also available for advice and support.

Feedback:

Feedback on coursework may be provided via written comments on work submitted, by provision of ‘model’ answers and/or through discussion in contact sessions.
 

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

 •        Critical analysis, intellectual flexibility and powers of evaluation.
 •        Research skills for social and organisational settings.
 •        Communication, information management and critical reflective skills.
 •        Skills of reflection on practice and self-understanding in the service of chaplains’ pastoral and other activities.

Ffioedd dysgu

As this programme is 3 years or over in duration and has a one year full time equivalent you will not be eligible for a postgraduate loan.  The UK Government has more information about eligibility for postgraduate loans.

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£3,975Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Bydd myfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cyrsiau. Gallai ffioedd godi'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid oes penderfyniadau wedi’u gwneud eto ynglŷn â ffioedd a benthyciadau i fyfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21. Caiff y rhain eu gwneud yn rhan o drafodaethau'r DU ynglŷn â’' haelodaeth o'r UE, a byddwn yn rhoi rhagor o fanylion i chi cyn gynted ag y bo modd.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Nid yw'r cwrs hwn yn derbyn myfyrwyr o du allan i'r DU/UE ar hyn o bryd.

Gyrfaoedd graddedigion

This programme is only suitable for chaplains currently serving with a branch of the military.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Diwinyddiaeth, Astudiaethau crefyddol