Ewch i’r prif gynnwys

Catalysis (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Adeiladwch sylfaen gadarn mewn damcaniaeth catalysis a’i gymwysiadau gyda Sefydliad Catalysis Caerdydd, un o brif ganolfannau catalysis y byd.

briefcase

Industry connections

Our research partners range from local and national SMEs to some of the world's largest multinationals.

molecule

Research facilities

Following over £20 million investment, our facilities provide a superb environment for excellence.

certificate

9th in the UK for research output

In the REF 2014 research assessment.

certificate

Specialist skills

Specialise in heterogeneous, homogeneous or biological catalysis and develop a wide range of transferable skills through your research project.

academic-school

Cardiff Catalysis Institute

Recognised as one of the world’s leading centres for catalysis. The CCI's new high-tech home in Cardiff University's Translational Research Hub is due to open in 2021.

Catalysis lies at the heart of many chemical processes, from living systems to large-scale industrial reactors. By understanding and applying catalysts, we can create faster, cleaner, economical and more sustainable processes. With roughly 85% of all products manufactured involve catalysis somewhere in their production chain, career prospects for graduates with specialist knowledge in catalysis are strong.

This course will provide you with a sound foundation in catalysis theory and its applications. You will be trained to use a range of laboratory equipment and techniques for testing and characterising catalysts. We will explore three branches of catalysis – heterogeneous, homogeneous and biological – and you’ll have the opportunity to specialise in the area that interests you through a major research project.

A selection of current research and projects within the Cardiff Catalysis Institute (CCI) include gold catalysis and exploring the use of biorenewables to transform waste into fuel.

Achrediadau

Joseph, 2017
One of the many reasons I chose to study the MSc Catalysis course at Cardiff University is the Cardiff Catalysis Institute. The CCI is a world renowned centre for research offering degrees that give you the freedom to investigate a cutting-edge topic in depth amongst leading researchers with truly first-class facilities. The course is taught by experts in their fields, bringing in-depth knowledge and heaps of enthusiasm. The chemistry department itself is fantastically organised, providing support from the moment the course begins.
Joseph, 2017

Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno rhaglenni sy'n arloesol ac yn berthnasol, a chynnig y deilliannau dysgu a'r rhagolygon gyrfaol gorau i'n myfyrwyr. O gofio hyn, rydym yn adolygu rhai elfennau o'r rhaglen hon ar hyn o bryd. Felly, mae'r manylion yn rhai dangosol yn unig a gallent gael eu newid. Gallwch gyflwyno cais o hyd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ac yn cysylltu â'r holl ddeiliaid cynnig pan fydd yr adolygiad wedi'i gwblhau er mwyn cadarnhau unrhyw newidiadau.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Cemeg

Rydym yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â heriau gwyddonol bwysig yr 21ain ganrif drwy addysg ac ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4023
 • MarkerPlas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:2 honours degree in a relevant subject area such as chemistry or a related discipline such as chemical engineering, physics, pharmacy, pharmacology and biochemistry, or an equivalent international degree 
 • or a university-recognised equivalent academic qualification.

Applicants with a degree in a subject other than chemistry will be required to demonstrate knowledge and understanding of key chemical topics prior to an offer being made.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Other essential requirements:

Please include information on why you are interested in catalysis in your personal statement (do not exceed 500 words). Specific details such as your future aspirations, and how your educational or professional background makes you a suitable applicant are welcomed. We do not accept generic statements.

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process: 

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer. 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfleusterau labordy gan gynnwys cemegolion
 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

This course may be taken on a one-year full-time or three-year part-time basis.

There are two parts to the degree. Part one is comprised of core and optional taught modules which you will take during the autumn and spring semesters. In these modules we will provide you with a foundation in the theory of heterogeneous, homogeneous and biological catalysis. Optional modules will allow you to specialise in your area of interest.

On progression to part two, you will carry out a summer research project in our research laboratories or one of our partner universities. We will make a range of project options available to you from the three areas of catalysis, molecular modelling, or computational chemistry.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

If you are on the one-year full-time degree option, you will undertake all modules and your research project in one year.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

structure tab
Your research project will be carried out in research laboratories under the supervision of an academic member of staff..

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The methods of teaching we employ will vary from module to module, as appropriate depending on the subject matter and the method of assessment. We teach using a mixture of lectures, workshops, tutorials, practicals and self-directed learning.

Your research project will be carried out in research laboratories under the supervision of an academic member of staff with interests in a similar field.

Modules relating to computing frequently take place in our computer rooms, while practical work and your research project will be undertaken in our laboratories.

Students will also benefit of the weekly seminars organised by the School of Chemistry, where leading experts in various scientific fields are invited to present their work.

Sut y caf fy asesu?

Taught modules are assessed in a variety of different ways depending on the module content and learning outcomes (found in the module descriptions). We use course work, assessed workshops, presentations and examinations or a combination of these to assess your progress on the course.

Your research project at the end of the course will be assessed through a dissertation, a presentation, and an oral exam.

Sut y caf fy nghefnogi?

All of our students are allocated a personal tutor when they enrol on the course. A personal tutor is there to support you during your studies, and can advise you on academic and personal matters that may be affecting you. You should have regular meetings with your personal tutor to ensure that you are fully supported. Many of our staff operate an open door policy and meetings can be arranged at mutually convenient times to discuss your work.

You will have access to the Science Library, which holds our collection of chemistry resources, as well as to the other Cardiff University Libraries. In addition to the library facilities the University has extensive electronic resources of textbooks and research journals that can be accessed online.

Feedback

We offer written and oral feedback, depending on the coursework or assessment you have undertaken. You will usually receive your feedback from the module leader. If you have questions regarding your feedback, module leaders are usually happy to give advice and guidance on your progress.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

On completing the course you should be able to:

 • Understand the theory, application, preparation and analysis of catalysis to a level that is appropriate for graduates in chemistry or chemical engineering wishing to pursue a career in academia or industry;
 • Use and apply mathematics at an appropriate level to solve problems in catalysis;
 • Work within a team to research solutions to unsolved problems in catalysis;
 • Present research work to peers in both oral and written format;
 • Discuss the applications catalysts have in various processes such as oxidation and pollution control/clean-up;
 • Understand the mechanism of action of a variety of transition-metal-based homogeneous catalysts and apply this knowledge to unseen problems;
 • Understand how changes to ligands relate to the properties of homogeneous catalysts and use this knowledge in the design of new catalysts;
 • Reproduce the basic structures of various types of whole cells used in fermentation-based biocatalysis and know the major advantages and drawbacks of this type of catalysis;
 • Reproduce the basic structures of the major macromolecules necessary for biocatalysis to take place – namely proteins and ribonucleic acids;
 • Understand how biocatalyst structure, functional groups and solution conditions interrelate and know the major advantages and limitations of purified non-whole cell biocatalysts;
 • Relate modern methods for the preparation, purification, evolution and application of biocatalysts;
 • Use molecular modelling to explore catalysis from surfaces, through molecular homogeneous catalysts to enzyme structure and function;
 • Discuss how modern catalytic methods are applied and can drive the future of a more sustainable chemical industry.
Anisa Tariq, MSc Catalysis
Cardiff is a beautiful city and having lived here all my life I know how much the University has developed over the years, especially in research. The MSc Catalysis course is exemplary; despite my pharmaceutical science background I have been able to build my knowledge and practical skills on the subject thoroughly through the various modules taught on the programme and it has prepared me well for work in industry and towards a career in research. Having the opportunity to work with renowned professors in the field and at the Cardiff Catalysis Institute – the leading catalysis facility in the UK – makes me very proud and I hope I will be able to contribute further to the success of the department and make the most of what Cardiff University has to offer.
Anisa Tariq MSc Catalysis
Catalysis learning tab
Much of the teaching on this programme is practical and carried out in laboratories .

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

The School covers the cost of everything that is an essential part of the programme; this will be clearly detailed in all programme information and in any verbal instructions given by tutors.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

We will provide you with safety glasses and a lab coat to work in our laboratories, molecular models and any other equipment that is essential to the course. However, we recommend that you bring a laptop computer with appropriate software (e.g. word processing), USB or a hard drive, general stationary and some basic drawing equipment.

The chemical drawing software used in our teaching (ChemDraw) is available on university networked computers, and will be made available to you for download free of charge. The University will also provide you with access to software for word processing and data analysis as well as access to Scifinder and Web of Knowledge for searching the scientific and patent literature.

During the course, you will have access to the Science Library, and other University libraries, and study spaces across campus. Within the School, you may work in our laboratories and computing suites.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Our graduates are in high demand across many industries. Some choose the chemical, pharmaceutical and manufacturing industries, as well as careers in regulatory affairs, health and safety, intellectual property and patents. Many of our students go on to pursue research-related roles within public and private research institutions, academic institutions, or consulting services.

You might meet our graduates working for companies including Johnson Matthey, Thales, Hexion, BAE Systems in the UK, as well as international companies such as Haldor Topsøe, Denmark and the National Science and Technology Development Agency in Thailand.

This course is also particularly suitable for those wishing to pursue further study at PhD level at Cardiff University and other top universities.

Lleoliadau

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Chemistry


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.