Ewch i’r prif gynnwys

Cyfraith Ganonaidd (LLM)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Datblygwch eich gwybodaeth o Gyfraith Eglwysig ar y rhaglen ôl-raddedig cyntaf o’i math yn y DU.

academic-school

Benefit from our research

Research-led teaching delivered by academics from the prestigious Centre for Law and Religion, set up in 1998.

people

Diverse learning community

Study alongside judges, academics, barristers, solicitors and clergy from Anglican, Roman Catholic, Lutheran and Orthodox churches.

book

Study while you work

Taught via eight residential weekends over two years allowing you to continue your professional development while working.

star

Demonstrate your knowledge

Undertake in-depth research in an area of Canon Law that interests you.

Ein cwrs LLM Cyfraith Eglwysig yw’r radd gyntaf o’i math mewn Prifysgol ym Mhrydain ers y diwygiad Protestannaidd. Ers ei sefydlu ym 1991, mae wedi denu’r nifer uchaf o ymgeiswyr.

Mae’r rhaglen yn cynnig cyfle i astudio cyfraith eglwysig eglwysi’r Gymundeb Anglicanaidd fyd-eang, yn enwedig cyfraith Eglwys Lloegr a chyfraith yr Eglwys Gatholig Rufeinig, yn ogystal â systemau rheoleiddiol traddodiadau Cristnogol eraill ledled y byd.

Mae’r rhaglen yn cynnig cyfle i arfarnu cyfraith eglwysig yn feirniadol, yng nghyd-destun cyfraith seciwlar cenedlaethol a rhyngwladol perthnasol, mewn meysydd megis y llywodraeth a’r weinyddiaeth eglwysig, athrawiaeth, litwrgi a defodau, ac eiddo.

Mae’r cwrs yn gweithio o safbwynt rhyngddisgyblaethol. Er mai ei brif ffocws yw’r gyfraith hawliau, ei nod yw egluro, deall a gwerthuso cyfraith eglwysig o safbwyntiau diwinyddiaeth, hanes cymdeithaseg a chyfraith sifil. Un elfen allweddol o astudio yw datgelu potensial ecwmenaidd astudiaeth gymharol o gyfreithiau eglwysig i hyrwyddo undod Cristnogol ymysg gwahanol eglwysi ledled y byd. 

Mae’r rhaglen LLM Cyfraith Eglwysig yn addas i’r rhai hynny sy’n ymarfer neu sy’n rhan o weinyddu cyfraith eglwysig a’r rhai hynny sy’n dymuno mynd ar drywydd eu diddordeb yn y maes hwn o ysgolheictod cyfreithiol sy’n datblygu. Mae athrawon y cwrs yn dod o faes cyfraith academaidd a chrefydd a maes ymarfer cyfraith eglwysig.

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Mae ein corff myfyrwyr bywiog, ynghyd â'n staff academaidd hynod gymwysedig, yn darparu'r amgylchedd perffaith i archwilio meysydd dynamig a phrysur y gyfraith, gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6102
 • MarkerRhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Meini prawf derbyn

The course is suitable for those who practise or are involved in the administration of church law and for those wishing to pursue an interest in this developing field of legal scholarship.

You should ideally have obtained at least a 2:1 class degree or equivalent. Applicants with a 2.2 class degree or equivalent will be considered taking into account the application in its entirety.

In addition, applicants whose first language is not English must obtain an overall IELTS score of 6.5 with 6.5 in writing and 6.0 in all other components, or an equivalent English language qualification.

Note: International students pursuing part-time programmes of study are not eligible for Tier 4 (General Student) visas and must have alternative leave to remain in the UK if they intend to study at the University in person.

Early application is strongly advised, normally well before the end of July. Later applications will be considered, but international students must bear in mind the time needed to obtain a visa.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The programme is delivered in two stages. Stage one (the taught component) comprises four, compulsory 30 credit modules; stage two comprises the dissertation. Stage one will run over two years and you will take two modules in each year; you will be taught and assessed in one module per semester. You will progress to the dissertation upon successful completion of stage one.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Year one comprises two compulsory 30 credit modules.

Blwyddyn dau

Year two comprises two, compulsory 30 credit modules. Upon successful completion of the taught stage at the end of year two, you will progress to the 60 credit dissertation.

Blwyddyn tri

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Studying at postgraduate level is intensive and challenging and it is important that you take full advantage of the teaching that is provided in order to succeed. Attendance at all classes is compulsory and we will expect you to be well prepared. 

Your modules will be delivered through seminars and lectures during residential weekends, individual and joint written oral presentations and distance learning.

Sut y caf fy asesu?

We make use of both formative and summative assessment.

Formative assessments do not count towards your degree but are designed to give you the opportunity to practice for your summative assessments and enable you and your tutors to assess your progress in your modules. Formative assessments will normally involve written coursework or a class test or may comprise individual student presentations.  

Your marks in summative assessments count towards your final award. Each LLM Canon Law module is summatively assessed by one 5000 word essay. The dissertation (up to 15,000 words) comprises the stage two summative assessment.

Sut y caf fy nghefnogi?

Your learning will be supported through e-learning. All modules are supported by Learning Central, a virtual learning environment that is available on and off campus through which you will access a wide range of materials for your modules.

You will receive dedicated pastoral support through our personal tutor scheme. We offer an extensive programme of careers lectures and workshops within the School with an in-house Law Careers Consultant and a Pro-bono Scheme Co-ordinator. A designated Disability and Diversity Officer ensures that reasonable adjustments are made for students with disabilities. The University has a range of services to support you, including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service and excellent libraries with specialist law librarians and resource centres. 

Feedback:

Feedback is available through oral feedback during seminars and you will receive written feedback on both your formative and summative assessments. Individual feedback on formative work will help you identify strengths and weaknesses in your learning, as well how you might improve your performance in summative assessments. Written feedback will be made available no later than four weeks from the submission of your assessment.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

You are expected to assume a greater responsibility for your education as you undertake your postgraduate studies. Through the Diploma Canon Law, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic employability skills. During the programme you will be able to extend your communication and presentation skills, both oral and written. You will also be able to develop collaborative skills, take leadership roles and enhance skills of disciplined and independent study.

You will be encouraged to work independently to seek out legal materials for yourself, to read and analyse these materials critically and to present structured and reasoned argument under the guidance of your tutors and supervisors. 

We run a Law in Action pro-bono scheme with partner organisations, in which student volunteers assist real people in their dealings with the law. The schemes currently include: 

 • Law in Justice: the Innocence Project, (dealing with alleged miscarriages of justice);
 • Law in Healthcare: the NHS Continuing Healthcare Scheme, (challenges to NHS healthcare funding assessments);
 • Law in Sport: the Rugby Union Project – (providing legal advice and legal newsletters to rugby clubs).

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,200 £500
Blwyddyn dau £8,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,700 £500
Blwyddyn dau £10,700 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Bydd gan fyfyrwyr sy'n cwblhau'r rhaglen LLM Cyfraith Eglwysig yn llwyddiannus y cyfle i barhau â'u hastudiaeth gyfreithiol drwy raglen PhD yr Ysgol, neu drwy raglenni proffesiynol y Ganolfan Astudiaethau Cyfreithiol Proffesiynol (y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol neu Gwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar).

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Law


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.