Ewch i’r prif gynnwys

Archaeoleg (MA)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dewisiadau'r cwrs Gweld dulliau astudio eraill
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Ewch ar drywydd eich diddordeb ym maes archaeoleg Prydain, Ewrop a’r Canoldir tra’n datblygu sgiliau archaeoleg allweddol, wedi’i arwain gan ein harbenigwyr byd-enwog.

scroll

Depth and breadth

You'll receive training in research methods and skills, with wide option choice by region, period and method-base.

structure

Specialist pathway focus

Focus in European Neolithic, Prehistoric Britain or Early Medieval Society and Culture.

academic-school

Research-led

You'll be taught by experts in their fields, in a nurturing and highly-regarded environment.

star

Purpose-built laboratories

Use our suite of laboratories and access our digital illustration and photographic suite.

Archwiliwch eich diddordebau o fewn archaeoleg Prydain, Ewrop a’r Canoldir, gan fanteisio ar ein harbenigedd o safon fyd-eang.

Mae ein rhaglen MA Archaeoleg wedi’i dylunio i ddatblygu hyfedredd mewn sgiliau archaeoleg sylfaenol ac adeiladu eich dealltwriaeth o gyfnodau allweddol gorffennol y ddynoliaeth.

Mae ein modiwlau opsiynol yn cynnig y cyfle i ddyfnhau eich dealltwriaeth o archaeoleg Prydain, Ewrop a’r Canoldir. Rydym yn rhoi’r cyfle i chi weithio gydag arteffactau archaeolegol er mwyn deall technolegau hynafol yn rhan o’n hystod o fodiwlau opsiynol. Yn llawer mwy na hynny, byddwch yn adeiladu dealltwriaeth o’r proffesiwn treftadaeth, gan ddatblygu sgiliau ym maes cyfathrebu treftadaeth a’i fudd cyhoeddus. 

Wrth astudio mewn amgylchedd cefnogol, byddwch yn ymuno â chymuned o ymchwilwyr sy’n ymgymryd ag ymchwil archaeolegol flaengar lle mae gwyddoniaeth, theori ac ymarfer yn dod at ei gilydd i greu amgylchedd unigryw er mwyn archwilio’r gorffennol.

Wrth gasglu profiad ymchwil yn ein labordai archaeoleg, trwy gyfleoedd i weithio’n agos gydag ymchwilwyr blaenllaw ar ystod o brosiectau, byddwch yn archwilio pwnc o ddiddordeb arbennig i chi yn eich prosiect ymchwil unigol eich hun, gyda chefnogaeth goruchwyliwr profiadol.

Bydd ein gradd meistr sydd wedi hen sefydlu yn eich paratoi i ddatblygu eich gyrfa ym maes archaeoleg broffesiynol; y paratoad perffaith ar gyfer y cam nesaf ar lefel ddoethurol.

Wrth ddathlu canmlwyddiant Archaeoleg a Chadwraeth yn 2020, rydym ymhlith y 150 gorau yn y byd (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau’r Byd yn ôl Pwnc 2020) gyda’n hymchwil yn y 12fed safle yn y DU (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Rydym yn chwilfrydig am brofiadau bodau dynol dros filoedd o flynyddoedd a diwylliannau, ac eisiau deall ein gorffennol yn well er mwyn goleuo ein presennol a gwella ein dyfodol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4470
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Applicants should normally possess a higher education degree with a first or good upper second class Honours (UK) in Archaeology, History, Ancient History, Conservation & Heritage, or a qualification recognised by the University as equivalent to this. Applications should include a brief statement (500 words) on dissertation plans.

Applicants whose first language is not English will normally be expected to obtain a minimum IELTS score of 6.5 overall, to include 6.0 in each sub-score. 

We welcome applications year-round but to commence your studies in any given year (starting September), you must submit your application by 1st August.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This is a full time course that takes one year to complete.

Taught Stage

You will take two core modules (40 credits) and four optional modules (80 credits). The options you take will depend on the pathway you choose.

Dissertation Stage

On successful completion of the taught course element you will go on to complete your dissertation (60 credits). This takes the form of an individual research project, resulting in a dissertation of around 20,000 words. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught through a mix of seminars, lectures, tutorials and practicals in the archaeology laboratories.

As part of the programme, you will deliver presentations to your fellow MA students within our supportive community.

Sut y caf fy asesu?

Taught stage assessment is via essays, presentation and coursework.

On successful completion of the taught elements of the programme you progress to a dissertation of up to 20,000 words on a topic or theme of your choice (subject to the approval of your supervisor).

This self-regulated year of study is ideal preparation for progression to PhD.

Sut y caf fy nghefnogi?

You are assigned your own personal tutor.

We offer one-to-one time in set office hours during teaching weeks, and also welcome email contact. Additionally, you can make appointments to see your personal tutor or module leaders on a one-to-one basis about any issues. Our Professional Services team is also available for advice and support.

Discussion of assignments is offered and written feedback is provided on summative assessment. You are encouraged to discuss your ideas with module tutors both in seminars and one-to-one in office hours.

Your personal tutor is your contact point to discuss any problems arising from the course. Further queries should be addressed to the Course Director.

Feedback:

Feedback on coursework may be provided via written comments on work submitted, by provision of ‘model’ answers and/or through discussion in contact sessions.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

 • Intellectual skills, including the ability to critically evaluate evidence and its interpretation and to be tolerant of differing interpretations; to sustain a logical argument and reach a conclusion that can be defended; to synthesise and analyse information; to compare and contrast theoretical explanations and to integrate different methodologies.
 • Communication skills, including the ability to communicate orally in an appropriate professional medium; to make presentations both as an individual and as part of a group; to write effectively at an advanced level.
 • Numeracy skills, including the ability to display and present numerical data in appropriate formats; and to analyse numerical data and solve basic mathematical and statistical problems.
 • Information technology skills, including the ability to produce and calculate values using a spreadsheet; to produce and query databases; to use e-mail, the Internet and the World Wide Web; to find, manage and utilise information and data.
 • Personal skills, including the ability to manage workloads; to adapt and apply skills to new contexts; to assess and formulate priorities, constraints and goals and to adapt to changing circumstances.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Ffioedd Dysgu (2021/22)Blaendal
£7,950Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Ffioedd Dysgu (2021/22)Blaendal
£18,200£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae graddedigion y radd hon a rhaglenni gradd tebyg wedi mynd ati i ddilyn gyrfaoedd mewn amrywiaeth o broffesiynau; o archaeoleg, y byd academaidd, y sector treftadaeth, newyddiaduraeth a’r gyfraith hyd at y cyfryngau, ymchwil (cyfryngau, masnachol ac academaidd), addysgu a chyhoeddi. Mae nifer helaeth yn dewis parhau â’u hastudiaethau ar lefel PhD.

Mae cyrchfannau graddedigion diweddar yn cynnwys Cadw, yr Eglwys yng Nghymru, Cyngor Archaeoleg Prydain, Archifau Morgannwg, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Galeri Tate, Llywodraeth Cynulliad Cymru ac ystod o brifysgolion y DU a thramor.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Archaeology, History and ancient history